Afdrukken

Maestro verlaat Ermelo’s podium

Zondag 21 februari werd het even heel stil in de kerk. Niet omdat er gebeden werd, of uit de Bijbel gelezen, maar omdat predikant Sjaak Teuwissen meedeelde dat hij de Gereformeerde kerk in Ermelo gaat verlaten. Verlaten omdat hij een beroep, wat op hem werd uitgebracht door de kerk van Heerjansdam, heeft aangenomen.

,,Als alles gaat zoals wij hopen en verwachten, ben ik van plan het beroep aan te nemen.’’ Hij vertelt dit met enige schroom omdat hij nog niet klaar is met het predikantswerk in Ermelo. ,,Er zijn zoveel projecten, activiteiten, ontwikkelingen die nog niet klaar zijn. De ontwikkelingen in bijvoorbeeld ons jeugdwerk, taakgroepen communicatie en pastoraat: het is allesbehalve af.’’ En toch meent Teuwissen dat na zeven jaar de tijd gekomen is om te vertrekken naar een andere gemeente. De 47-jarige predikant kwam toentertijd naar Ermelo omdat de functie een combi was. ,,Volledig gemeentepredikant en 25% aandachtsveld jeugd en dat getuigt naar mijn mening van visie.’’ Sjaak Teuwissen was jeugdwerkadviseur in Amsterdam en besloot toen theologie te gaan studeren. De gemeente Ermelo werd zijn eerste predikantsgemeente. Vanuit deze achtergrond was het niet vreemd dat Teuwissen zich in Ermelo ging richten op jeugdprojecten. ,,Er is veel moois gebeurt in de gemeente en in het jeugdwerk in bijzonder. Heel concreet onder andere de Top2000-kerkdiensten, Kliederkerk en de ombouw van Paasnachtwake naar PassionChallenge.’’

Maestro

Het was voor het predikantsechtpaar Sjaak en Hadassa Teuwissen een moeilijk proces van wikken en wegen. ,,Heel veel factoren spelen daar in mee. Een daarvan is dat we nu nog jonge kinderen hebben voor wie een verhuizing nu een minder grote impact heeft dan over een paar jaar, als vriendschappen dieper worden en ze ‘vastzitten’ aan allerlei verenigingen.’’ De gemeente Heerjansdam vraagt een gemeentepredikant die zo mogelijk de missionaire specialisatie voor predikanten heeft gedaan. Teuwissen: ,,En toeval of niet, ik had me daar voor ingeschreven in het kader van mijn permanente educatie voor predikanten (nascholing). Het ging echter in verband met de corona niet door, maar volgend seizoen wel. Deze opleiding sluit naadloos aan bij wat er zoal bij hen leeft.’’ Sjaak Teuwissen is voor veel Ermeloërs ook bekend van activiteiten buiten de kerkmuren. Zo was hij teamlid bij Zomer in Gelderland in 2014. ,,Het was voor mij een leuke manier om heel snel mensen te leren kennen, en Maestro Crescendo is wel een van de mooiste dingen die ik heb beleefd in Ermelo. Vooral het muzikale avontuur aangaan en het samen musiceren met het orkest.’’ Teuwissen werd overigens dat jaar de Maestro van Crescendo.