Afdrukken

Gemeente wil druk op woningmarkt verkleinen 

ERMELO - Er komen binnenkort tijdelijke woonunits aan de Beemdweg 17. Vanaf 15 april t/m woensdag 26 mei is de definitieve vergunning voor iedereen in te zien. De woonunits zijn bedoeld voor jongeren tot 28 jaar. Maar ook mensen die door een situatie dringend woonruimte zoeken, kunnen er huren.

Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er tijdelijke woningen komen aan de Beemdweg. Het gaat hier om kleine woningen voor één persoon die gemakkelijk te (ver)plaatsen zijn. De gemeente is al langer op zoek naar geschikte plekken voor het bouwen van tijdelijke woningen. Dit om de druk op de woningmarkt kleiner te maken. De gemeente Ermelo heeft de grond gekocht en UWOON plaatst hier tijdelijke woningen.

Boerderij

Er komen 20 woningen voor een periode van maximaal 15 jaar. De bedoeling is dat de woningen op zijn vroegst in het najaar van 2021 klaar zijn. Op het terrein aan de Beemdweg staat ook nog een  boerderij. Dit is een beeldbepalend gebouw uit 1925. Met de aankoop van de grond is ook de boerderij bezit geworden van de gemeente Ermelo. Naast de realisatie van de tijdelijke woningen wil de gemeente ook graag dit gebouw gebruiken voor mensen die dringend een huis nodig hebben. In het begin wordt de woning verhuurd voor een jaar aan één huishouden (één of twee personen). In dit jaar bekijkt de gemeente hoe de boerderij past in het grotere project.

Klankbordgroep

In het project wordt natuur- en groeninclusief gebouwd. Dit betekent dat men diverse soorten planten en dieren in het gebied wil houden. Ook komen er vogelhuisjes en vleermuiskasten. In het plan houdt de gemeente rekening met waardevolle beplantingen. De meerstammige beuken aan de rand van het projectgebied blijven behouden. De gemeente en UWOON pakken dit project samen op met de omwonenden. Daarom is een klankbordgroep gestart. Daarin zitten omwonenden, vertegenwoordigers van de gemeente en UWOON. De klankbordgroep is actief betrokken bij het project. Zij denkt mee over de uitstraling van de tijdelijke woningen, de inrichting van de omgeving (groenvoorziening) en de gevolgen voor het verkeer in de directe omgeving.