Afdrukken

Samenwerking zorgt voor handjes in de horeca

ERMELO - De Ermelose Stichting Omhoog, het Deltion College, regionale horecabedrijven, UWV en diverse gemeentes in de regio Noordwest Veluwe slaan de handen ineen om jaarlijks minimaal twintig mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een duurzame baan in de horeca te helpen. In een traject naar werk op maat, dat in september 2021 van start gaat, zullen de deelnemers in een periode van twee jaar klaargestoomd worden voor een baan als kok of gastvrouw/gastheer.

De afgelopen jaren is gebleken dat bestaande trajecten voor mensen met een indicatie vanuit de participatiewet, WMO, Wajong, en andere instanties onvoldoende werken. Door de coronacrisis is de kans op werk voor deze doelgroep nog minder. Het naar-werk traject van stichting Omhoog moet hier radicaal verandering in brengen. Als de horeca weer open mag is de verwachting dat binnen twee jaar er weer een grote behoefte zal zijn aan horecapersoneel. Dan zullen de eerste deelnemers uit dit project uitstromen en beschikbaar zijn om de vraag naar gekwalificeerd personeel in te vullen.

Jobcoach


De opleiding bij stichting Omhoog zal plaatsvinden in een vertrouwde omgeving. Gedurende het hele traject wordt de student intensief begeleid door een jobcoach, die met hen persoonlijk kijkt naar hoe het leerdoel het beste kan worden bereikt. Deze jobcoaches zullen de studenten ook ter plekke begeleiden op de werkplek, bij studiedagen en bij workshops, zodat er continu reflectie plaatsvindt en de kans op uitval kleiner wordt. De lessen zijn niet klassikaal maar voor een groot deel individueel of in kleine groepen en worden gegeven door docenten van het Deltion College, die begrijpen wat het is om om te gaan met moeilijk lerende studenten.

Horecabedrijven

De nadruk van de opleiding ligt op het leren in de praktijk. In het eerste jaar werkt de student drie tot vier dagen in de kleinschalige, veilige omgeving van Proeverij de Ontmoeting te Ermelo, waar alle vaktechnische-, sociale- en werknemersvaardigheden worden aangeleerd. In het tweede jaar wordt het traject vervolgd bij diverse horecabedrijven, zoals Kasteel de Essenburgh, Hotel Baars, Mc Donald’s Harderwijk/Ermelo/Nijkerk, de Boterlap Harderwijk/Ermelo en Hotel Bella Ciao. Zo kunnen de studenten realistische praktijkkennis en praktijkervaring opdoen, waardoor het voor toekomstige werkgevers veel interessanter wordt om studenten van deze opleiding aan te nemen, omdat zij 100% voorbereid zijn op de werkzaamheden, werktijden, normen en waarden, omgangsvormen, etc. van de horeca. Na het behalen van het diploma worden de studenten niet losgelaten, maar worden zij geholpen bij het vinden van een baan en zij en de toekomstige werkgever zullen worden begeleid om die baan succesvol te laten zijn. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de (financiële) ondersteuning van gemeentes, provincie, overheid, UWV en lokale fondsen (Stichting Salem en Rabobank Randmeren).