Afdrukken

Samenwerking omwonenden staat voorop

ERMELO - Het college geeft medewerking aan een plan van Prowind, voor een windpark van zeven windmolens. Het gaat om zes windmolens op Ermelose grond en één op dat van de gemeente Putten. Het windpark komt er in samenwerking met buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie.

In 2019 en 2020 gaven twee partijen bij de gemeente Ermelo aan dat ze windmolens willen plaatsen langs de A28. Uit onderzoek bleek dat de twee plannen niet samen zijn te ontwikkelen. Wij kozen voor het plan van Prowind, omdat er mogelijk meer windmolens te plaatsen zijn. Dit draagt meer bij aan onze wens om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn. Ook steekt Prowind veel tijd in samenwerking met omwonenden. ProWind werkt het plan verder uit, samen met de buurtvereniging en de energiecoöperatie. Als het plan aan alle eisen voldoet, starten we de ruimtelijke procedure. Inwoners van Ermelo en Putten kunnen dan op het plan reageren.

Tijdelijke stop

Het college van B&W heeft besloten om tijdelijk geen nieuwe aanvragen voor grote opwek van wind- en zonne-energie in behandeling te nemen. Samen met de regio Noord-Veluwe werken we aan de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staan geschikte gebieden voor grote opwek. Ook staat in de RES aan welke eisen de grote opwek moet voldoen. Pas wanneer de RES helemaal klaar is, kunnen er weer nieuwe aanvragen gedaan worden. Van Windpark Horst en Telgt weten we dat de plannen passen binnen de RES.