Afdrukken

Defensie handelt volgens groene spelregels

ERMELO - Na vandalisme in bossen Harderwijk zijn nu ook op Ermelo's grondgebied meer dan veertig bomen omgezaagd. Dit leidt, naast het feit dat het vreselijk droevig is dat iemand de behoefte voelt om moedwillig de natuur te vernielen, ook tot gevaarlijke situaties voor fietsers. Althans zo lijkt het. Raadslid Daphne Visser (CDA Ermelo) is geschokt. ,,We hebben beeldmateriaal ontvangen van gekapte bomen. Vervolgens hebben we contact gezocht met de boswachter." 

Kortgeleden waren de bossen van Harderwijk doelwit. ,,Nu is er in Ermelo op verschillende plaatsen flink 'huisgehouden'. De ravage is enorm. Het gaat om meer dan veertig bomen,” aldus Visser. Het Ermelose raadslid vroeg zich even af of het een relatie had met de vernielingen aan de loopbrug in het Indianenbos. Visser: ,,Maar later ontvingen we signalen dat de bomenkap op één locatie in opdracht van Defensie was.” 

Vragen

Visser: ,,We hebben de boswachter hierover gesproken. We zijn benieuwd of er afspraken zijn tussen de gemeente en defensie over het gebruik van fietsroutes, wandelpaden.” Daarom heeft het CDA Ermelo er vragen over gesteld. De gemeente laat weten dat het perceel waar het hier over gaat, eigendom is van Defensie. De terreineigenaar bepaalt zelf, net als bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, hoe onderhoud wordt gepleegd. Zij hebben zich hierbij wel te houden aan de vigerende wetgeving.