Afdrukken

Lintjes uitreiken met afstand

ERMELO – Vanmorgen werden door burgemeester Dorine Burmanje weer de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan enkele maatschappelijk betrokken Ermeloërs. In tegenstelling tot vorig jaar, toen er geen gezamenlijke uitreiking plaats kon vinden, besloot men het dit jaar toch gezamenlijk te doen, zij het beperkt. ,,Het is tenslotte iets feestelijks en dat mag best bijzonder gemaakt worden.’’

Piet de Ridder (78) ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn betrokkenheid bij de Gereformeerde Kerk (PKN) Ermelo. Hij ontwierp de kleding voor de uitbeelding van Bijbelverhalen, maar ook voor de liturgische kleden. Ook is De Ridder vrijwilliger en hulpkoster bij de Open Kerk van de Immanuëlkerk. Hij is vrijwilliger bij het Willem Holtrop Hospice en eerder ook vrijwilliger bij de Interkerkelijke Stichting Rekreatie Lichamelijk Gehandicapten Noord West Veluwe. Ook zijn echtgenote Janny de Ridder-Groothuis (77) ontving, totaal verrast, de versierselen die behoren bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vele vrijwilligerswerk. Ze was bestuurslid van het Provinciaal Bestuur van de Gereformeerde Vrouwenbond in Gelderland. Verder was zij vrijwilliger bij de Interkerkelijke Stichting Rekreatie Lichamelijk gehandicapten Noord West Veluwe. Ze was diaken en ouderling bij de Gereformeerde Kerk Ermelo en ook medeoprichter en voorzitter van de werkgroep Open Kerk van de Immanuel Kerk-Ermelo. Voor de Kledingbeurs was De Ridder bestuurslid en verzorgde zij de PR. Daarnaast is zij, evenals haar echtgenoot, vrijwilliger bij het Willem Holtrop Hospice.

Fritoloog

Wie kent hem niet: Cock Andreae (78)? De voormalig fritoloog ontving vanmorgen eveneens een lintje. Hij werd door veel organisaties voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding zodat de Koning er niet om heen kon en hem benoemde tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Andreae was in de zestiger jaren vrijwilliger bij de Nederlandse Christelijke Wandelbond, afdeling Gelderland waar hij mede de bevrijdingsmarsen en de avondvierdaagse organiseerde, maar ook fungeerde als jurylid. Hij was in 1964 medeoprichter en penningmeester van de motorcrossclub MC Volgas, vanaf 2008 is Andreae vrijwilliger bij voetbalvereniging DVS'33 Ermelo en de Oranjevereniging. Verder is hij bij verschillende evenementen verkeersregelaar, vrijwilliger bij de Stichting Centrum Management Ermelo en vanaf 2010 betrokken bij de VVD Ermelo. Als dertien jarige was Andreae kanomeester bij de kanovijver om een zakcentje bij te verdienen. Vanaf 2013 pakte hij dit weer op en is jaarlijks weer menig uurtje bij de Kanovijver te vinden, zowel in de zomer als in de winter. Over winter gesproken, tijdens IJs in Ermelo was de grote kleine Ermeloër ijsmeester en zorgde er voor dat de ijsbaan in topconditie bleef. Roelie Bakker-Zomer (65) is de derde decoranda. Ook zij is vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk, maar is ook Lid van de Kerngroep Dwaallicht Festival, maar ook bestuurslid van de Stichting Ermelo's Kunstcollectief (StEK) en Comitélid van de Jaarlijkse Burendag. In 2019 was Bakker initiator en lid van het organisatiecomité van De Kwist, de dorpsquiz die helaas afgeblazen werd door de Corona. Toch hadden er zich al tachtig teams van minimaal 15 personen zich ingeschreven. De Ermelose Beursvloer kon afgelopen jaren ook op de kennis, ervaring én de vele contacten van Roelie Bakker gebruik maken.

Gulden Gelderlander

Ook ondernemer en journalist Natalie Overkamp (53) ontving vanmorgen een Koninklijke Onderscheiding. Afgelopen januari werd ze door Jochem van Gelder namens Omroep Gelderland onderscheiden als Gulden Gelderlander voor met name haar inzet voor de Ermelose ondernemers. Maar die ‘gouden’ broche valt in het niet bij de onderscheiding die ze vandaag van Ermelo’s burgermoeder Dorine Burmanje ontving: ze werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Als journalist en eigenaar van Ermelo van NU, maar ook met haar werk als educatief medewerker bij museum Het Pakhuis zet ze een grote stempel op de Ermelose samenleving. Ze ontwikkelde niet alleen een lesprogramma voor scholen, maar fungeert onder andere als initiator en coördinator bij de samenwerking tussen de gemeente, de scholen en het museum en betrekt de lokale ondernemers bij het onderwijsproject. Ook is ze mede-initiatiefnemer en secretaris van Vereniging Pauwer, die activiteiten en evenementen met, voor en door ondernemers organiseert. Verder is Overkamp mede-initiatiefnemer van De Dorpswerkplaats en Serious Request Ermelo, de Winkelverkiezing en verkiezing van Ondernemer van het Jaar en De Kwist Ermelo, maar ook van het live Infotainmentprogramma Ermelo Draait Door. Verder was ze voorzitter van De Ultieme Uitdaging en betrokken bij het Ringsteekevenement in Elspeet. En alsof dat nog niet genoeg is, is ze ook nog op allerlei fronten betrokken bij de Ermelose historie. Zo was ze tien jaar lid van het Open Monumentendag Comité, medeoprichter en secretaris van de Stichting Begraafplaatsen Ermelo-Veldwijk, schreef samen met haar partner diverse boeken over de Ermelose historie en is betrokken bij hetkwartaalblad Van ’t Erf van Ermel van de OudheidKundige Vereniging Ermeloo.

Officier

Naast de gedecoreerden in Ermelo ontving apotheker Marga van Weelden-Hulshof (69) uit Putten vanmorgen de versierselen die behoren bij Officier in de orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester Henk Lambooij. Van Weelden werd door de koning benoemd voor haar nationale en internationale inzet voor de wetenschap en het zoveel meer doen dan van een apotheker verwacht wordt. Van Weelden heeft een drietal apotheken in Ermelo en was toezichthoudend apotheker op Veldwijk en ’s Heeren Loo. Ook was zij lid van de Huisartsen Vestigings Benoemingscommissie Ermelo en lid van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk.