Afdrukken

Hertenkamp belangrijk voor leefbaarheid

ERMELO – Het college van B&W wil dat hertenkamp ‘De Roedel’ aan de Varenlaan blijft voortbestaan. De huidige beheerder ’s Heeren Loo trekt zich vanaf november terug. De zorginstelling heeft het beheer en de verzorging van de dieren tien jaar lang op zich genomen, nadat het hertenkamp door bezuinigingen dreigde te verdwijnen.

Een bezuinigingsvoorstel in 2011 zorgde ervoor dat het hertenkamp mogelijk met sluiting werd bedreigd. Dat vonden omwonenden een slecht plan en er was geen maatschappelijk draagvlak. Een alternatief werd gevonden met zorginstelling ‘s Heeren Loo en de Recron. ’s Heeren Loo nam alle kosten voor onderhoud, beheren, verzorging van de herten, de grond en de bebouwing voor haar rekening. Het hekwerk rondom het hertenkamp werd op kosten van de gemeente vervangen. Ook beheerde de gemeente de bomen op het perceel. De Recron heeft voor de eerste vijf jaar de overige exploitatiekosten van het hertenkamp op zich genomen.

Samenwerken

Het college van B&W stelt nu aan de gemeenteraad voor om de financiering voor het beheer van het hertenkamp mee te nemen in de Kadernota 2022. De gemeenteraad neemt hier dan in juli een officieel besluit over. Na een positief besluit van de raad komt het beheer van ‘De Roedel’ officieel weer in handen van de gemeente. Het plan is om dagbestedingsgroep Bosgroep Drie (’s Heeren Loo) vanaf november voor bedrag van circa € 3.000,00 per jaar in te huren voor de dagelijkse werkzaamheden in het hertenkamp. Daarnaast wil het college in samenspraak met het leefbaarheidsteam onderzoeken hoe de Wijk Oost in de toekomst ook zelf meer betrokken kan worden bij het voortbestaan van deze belangrijke voorziening. Met het terugnemen van het beheer van het hertenkamp wil de gemeente bijdragen aan de leefbaarheid van Ermelo-Oost.