Afdrukken

Doorgaande weg Speuld wordt verkeersveiliger 

ERMELO - De Garderenseweg in Speuld krijgt een nieuwe eigentijdse en veilige inrichting. Er komt onder andere een nieuwe fietsvoorziening. Vandaag is hiervoor de aftrap gegeven. Ook het kruispunt bij de school wordt aangepakt. Dit alles zorgt voor een overzichtelijkere wegindeling, een aantrekkelijker dorpskarakter en een verbetering van de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Door de veranderde stikstof wetgeving heeft de uitvoering van het project vertaging op gelopen. De gemeente Ermelo moest op zoek naar een andere werkwijze met maar heel weinig uitstoot van stikstof. Dat is nodig want het natura 2000 gebied 'Speulderveld' grenst aan het werkgebied. En het is is gelukt. Aannemingsmaatschappij Van Gelder kan het werk door inzet van elektrisch materieel uitvoeren met een minimale uitstoot van stikstof.  Het is voor het eerst dat al het transport elektrisch is bij een project in de GWW sector. Een primeur dus voor Ermelo. Van Gelder werkt hierin samen met Anacon Infra. 

Samen

Vandaag trapten wethouders Wouter Vogelsang en Leo van der Velden dan eindelijk de werkzaamheden af. Beiden benadrukten de samenwerking met de buurtvereniging. 'Samen hebben we de plannen gemaakt en samen maken we Speuld zo veiliger en mooier.' De weg wordt versmald en er komen brede fiestroken. Dit betekent dat de bovenste laag van het huidige asfalt verwijderd wordt. Daarna moeten de zijwegen en inritten hier op aangesloten. Vervolgens wordt er nieuwe asfalt aangebracht in verschillende lagen. De laatste laag is de deklaag. Deze brengt men in verschillende kleuren aan. Rood voor de fieststroken, geel voor de weg binnen de kom en zwart voor de weg buiten de kom. De weg binnen de kom krijgt ook nog een karakteristiek klinkermotief.  

Bereikbaarheid

De werkzaamheden starten op 28 juni. Vanaf dat moment is de rijbaan vanaf de N302 en de gehele bebouwde kom afgesloten voor doorgaand verkeer. Wij verdelen de werkzaamheden zo dat wij een deel vóór en een deel ná de bouwvak (26 juli-13 augustus) uitvoeren. Tijdens de bouwvak voeren wij geen werkzaamheden uit en is de Garderenseweg voor iedereen bereikbaar. Na de bouwvak worden de werkzaamheden hervat. De verwachting is dat medio september de werkzaamheden afgerond zijn. Speuld is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Vanaf Garderen wordt dit met bebording al aangegeven. Ook op de provinciale weg N302 staat aangegeven dat doorgaand verkeer via Garderen moet rijden. Bewoners en bedrijven kunnen wel in Speuld komen. Om dat te controleren zetten we verkeersregelaars in. Zij houden automobilisten aan en vragen aan iedereen of zij daadwerkelijk in Speuld moeten zijn.