Afdrukken

Rekenkamercommissie onderzoekt juridische kwaliteitszorg  

ERMELO – De gemeente Ermelo moet meer aandacht te besteden aan het informeel oplossen van bezwaren van inwoners. Dat is één van de conclusies van de rekenkamercommissie die onderzoek deed naar de juridische kwaliteitszorg.

Zo adviseert de rekenkamer om meer systematisch de juridische kwaliteit te analyseren en te volgen; de kwaliteit op een aantal rechtsgebieden te verbeteren, zoals het sluiten van contracten en motiveren van besluiten in het ruimtelijk domein; en dus ook meer aandacht te besteden aan het informeel oplossen van bezwaren van inwoners.

Bezwaarschriften

Het aantal juridische procedures van de gemeente is in het algemeen niet afwijkend in vergelijking met andere gemeenten. Het aantal gegronde bezwaarschriften is wel aan de hoge kant. Betrokkenen zien verklaringen in onder andere een gebrek aan capaciteit door ziekte, waardoor de reactietermijnen opliepen en onderbouwing ontbrak.

Langlopende dossiers

Binnen de gemeente Ermelo spelen een aantal langlopende (juridische) dossiers. In het voorjaar 2021 heeft de gemeente besloten daar onderzoek naar te laten doen. Dat is niet hetzelfde als dit onderzoek, de resultaten daarvan volgen nog. In dit onderzoek heeft de rekenkamer er bewust voor gekozen geen van de langlopende dossiers mee te nemen. Daarover geven de resultaten dus ook geen oordeel. Die geven enkel een oordeel over de juridische kwaliteit in het algemeen in de gemeente.

Aandacht

De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat met name de juridische control nog aandacht behoeft. Het college geeft aan dat de juridische kwaliteitszorg vooral zit in het intern opleiden en volgen van nieuwe ontwikkelingen op juridisch vlak. ,,Uiteraard zijn dit twee zeer belangrijke aandachtsgebieden, maar voor goede juridische kwaliteitszorg is het echter niet voldoende. Het is van belang dat structureel aan kwaliteit wordt gewerkt en dat risico's aanttonbaar in beeld zijn. We hebben gezien dat dit in Ermelo nog onvoldoende het geval is,” aldus de rekenkamercommissie. ,,We hebben geconstateerd dat de integraliteit van adviezen beter kan, dat er rechtsgebieden zijn die niet of onvoldoende in beeld zijn bij medewerkers en dat bijvoorbeeld bij overeenkomsten verbetering kan plaatsvinden.”

Inwoner

Het rapport is nu aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Ermelo. Die bepaalt in hoeverre de aanbevelingen worden overgenomen. Aanleiding voor dit onderzoek wordt onder meer gevormd door een inwoner die het onderwerp bij de rekenkamercommissie heeft aangedragen.