Afdrukken

Opleiding naar horeca-werk-traject van start

ERMELO – Stichting Omhoog krijgt vijfduizend euro van het Stimuleringsfonds van de Rabobank Randmeren. De organisatie gaat samen met het Deltion College, regionale horecabedrijven, UWV en diverse omliggende gemeenten een opleiding starten waarmee mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid worden voor een baan in de horeca. Op 30 augustus starten de eerste lessen.

Erik Groeneveld mocht vrijdag namens de Rabobank de cheque overhandigen aan Peter Scholtz, een van de leerlingen die eind augustus met de opleiding start. ,,Bij dit project komen opleiding, economie en samenleving bij elkaar,” aldus Groeneveld, die enthousiast is over de plannen.

Indicatie

De afgelopen jaren is gebleken dat bestaande trajecten voor mensen met een indicatie vanuit de participatiewet, WMO, Wajong, en andere instanties onvoldoende werken. Door de coronacrisis is de kans op werk voor deze doelgroep nog minder. Het naar-werk traject van stichting Omhoog moet hier radicaal verandering in brengen. Nu de horeca weer open is blijkt er een groot tekort aan personeel. ,,Dat hadden we al voorzien,” vertelt Jan Schuurman, voorzitter van de Stichting Omhoog. ,,We hebben dit concept overigens niet zelf bedacht. In Tilburg draait zo'n opleiding al jaren met succes! Daar hebben we ook intensief contact mee.”

Theorie en praktijk

Gedurende het hele traject wordt de student intensief begeleid. ,,Schuurman: ,,Op maandag worden in Proeverij De Ontmoeting de theorielessen gegeven. Daarnaast is dit restaurant ook voor het eerste jaar de plek waar de leerlingen aan het werk gaan.” De lessen worden gegeven door docenten van het Deltion College, die begrijpen wat het is om om te gaan met moeilijk lerende studenten. In het tweede jaar wordt het traject vervolgd bij diverse horecabedrijven. Op termijn moeten zoveel mogelijk leerlingen doorstromen naar een betaalde baan. Peter Scholtz kan niet wachten om te beginnen met de opleiding. Hij heeft al werkervaring bij Proeverij De Ontmoeting. Het opleidingstraject dat hem nu wordt aangeboden biedt hem meer toekomstperspectief. www.stichtingomhoog.nl