Afdrukken

Lastendruk neemt toe

ERMELO – De Nederlandse gemeenten ontvangen ongeveer de helft van hun inkomsten uit het Gemeentefonds. De totale omvang hiervan bedraagt ongeveer € 30 miljard. Een groot deel van dit bedrag wordt binnenkort anders verdeeld. En dat valt voor Ermelo negatief uit.

Wethouder financiën Wouter Vogelsang: ,,Wij zijn immers een gemeente met minder dan 100.000 inwoners. De grotere gemeenten, met 100.000 tot 250.000 inwoners, gaan er meer op vooruit. De kleinere, met minder dan 100.000 inwoners, gaan er meer op achteruit. Vogelsang: ,,We wisten dat er een herverdeling zou gaan plaatsvinden en dat dit voor Ermelo negatief uit zou pakken. Dus daar hielden we rekening mee en hebben dat vertaald in de risicoparagraaf van de Kadernota. Maar dat het nadeel nog groter zou zijn – en niet alleen voor Ermelo, maar voor heel veel gemeenten met minder dan 100.000 inwoners – hadden we niet verwacht.”

Gelijkwaardigheid

Het gemeentefonds dient ervoor dat elke gemeente een gelijkwaardige financiële uitgangspositie heeft. Anders gezegd, als elke gemeente dezelfde lastendruk zou kennen, dan zou elke Nederlander van hetzelfde voorzieningenniveau kunnen genieten. Verschillen daarin kunnen, maar zijn dan niet een gevolg van rijksbeleid, maar een gevolg van lokale keuzes – bijvoorbeeld door meer of minder lokale belasting te heffen. Toch lijkt de herverdeling nu te zorgen voor ongelijkheid. Wat de consequenties zullen zijn is nog niet duidelijk.

Definitieve uitkomst

,,Of de herverdeling van het Gemeentefonds gaat leiden tot OZB-verhoging is afhankelijk van de definitieve uitkomst van de herverdeling en de keuzes van de raad van Ermelo,” aldus de wethouder. ,,Op dit moment is daar nog niets van te zeggen.”