Afdrukken

Zorgkantoren hebben tarieven naar beneden bijgesteld

ERMELO - Zorgorganisatie Bartiméus staat voor een grote uitdaging. Er moet tot eind 2022 zes miljoen euro bespaard worden. Er is vooral een continue tekort op de exploitatie.

,,Omdat we voor dit jaar en volgend jaar ook een tekort op de exploitatie voorzien, hebben we onszelf een besparingsopdracht gegeven,” legt Claar Hellwig namens Bartiméus uit. ,,Doel is onze organisatie financieel gezond en toekomstbestendig te maken. We willen weer naar een positief financieel resultaat, zodat we ook weer kunnen investeren.”

Rode cijfers

Hoewel de inkomsten afgelopen jaar zijn gestegen, eindigt de organisatie die de zorg draagt voor mensen die blind of slechtziend zijn, in de rode cijfers. De extra kosten om de zwaardere zorg te kunnen leveren waren namelijk nog hoger. En deze vergoedingen die Bartiméus hiervoor ontvangt, worden lager omdat de zorgkantoren de tarieven naar beneden hebben bijgesteld. Zo wordt het gat nog groter.

Krapte op arbeidsmarkt

Net als alle andere zorgorganisaties heeft Bartiméus ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Hellwig: ,,We zoeken continu naar goede zorgmedewerkers. Vanwege de krappe arbeidsmarkt en de toenemende zorgzwaarte is er veel behoefte aan inhuurkrachten. Dat is een grote kostenpost.” Overigens is dat laatste minder van toepassing in Ermelo waar nauwelijks inhuurkrachten nodig zijn.

Corona

Door corona heeft deze instelling ook extra kosten moeten maken. Bijvoorbeeld voor de verzorging van zieken en door quarantainemaatregelen. Ook hiervoor zijn vaak inhuurkrachten ingezet. ,,Wel hebben we vanwege corona extra middelen ontvangen. Die hebben de meeste extra kosten gedekt die we vanwege corona hebben moeten maken. Voor het jaar 2021 is er opnieuw een compensatie vanuit de Wlz voor kosten die gemaakt moeten worden voor corona. Van directe financiële nood door corona is dan ook geen sprake. Dit is overigens een landelijke regeling waarvan alle organisaties in de gehandicaptenzorg gebruik kunnen maken,” zo meldt Hellwig.

Ambitie

Bartiméus wil graag van meer betekenis zijn voor meer mensen met een visuele beperking. Om die ambitie te realiseren, heeft men de afgelopen jaren geïnvesteerd in de organisatie. Door de coronapandemie is het echter nog niet gelukt om die investering terug te verdienen. Daarom zijn er besparingen aangekondigd. ,,Zo willen we op korte termijn kosten besparen of de opbrengsten verhogen,” aldus de communicatie adviseur. ,,We kijken hoe we de inzet van inhuurkrachten kunnen verminderen en hoe we onze open plaatsen kunnen invullen.” Alle cliënten ontvangen de zorg die zij van de organisatie gewend zijn. Hierin verandert volgens Hellwig niets. De continuïteit van de dienstverlening aan cliënten of het voortbestaan van Bartiméus zijn niet in het geding.