Afdrukken

Raadsleden stellen vragen over Harderwijkse microwoningen

ERMELO/ HARDERWIJK - Afgelopen week zijn de plannen voor microwoningen door de gemeenteraad van Harderwijk behandeld en aangenomen. De plannen kennen meer bebouwd oppervlak dan in de structuurvisie Groene Zoom is opgenomen. Omdat dit gebied op de grens met de gemeente Ermelo ligt, is hier veel onbegrip. Ook leven er veel vragen bij de omwonenden in het Ermelose deel van de Groene Zoom.

Het bestemmingsplan voor mircrowoningen aan de Horloseweg is afgelopen week vastgesteld door de raad van Harderwijk. Het toont eens te meer de urgentie van snelle agendering aan. De nieuwe plannen die de gemeente Harderwijk heeft zijn namelijk niet in lijn met de huidige structuurvisie. Het betrekken van de inwoners uit Harderwijk en Ermelo is daarbij van cruciaal belang. Voor de zomervakantie vroeg het CDA Ermelo bij monde van woordvoerder van der Weide
aandacht voor de positie van Ermelose inwoners in deze kwestie. Samen met de fractie van de ChristenUnie Ermelo hebben zij vervolgens bij het college van B&W en de agendacommissie aangedrongen op een snelle agendering van de problematiek en ontwikkelingen aan de Groene Zoom. Beide partijen riepen op tot een gesprek met inwoners en de belangenbehartiging van Ermelose zijde.

Schriftelijke vragen

Volgens raadslid van der Weide (CDA) is het cruciaal dat Harderwijk en Ermelo de staande visie snel actualiseren omdat nu waarden als wonen, verkeersveiligheid en natuur beginnen te knellen. Harderwijk en Ermelo moeten snel concrete afspraken maken over ontwikkelingsmogelijkheden aan de Groene Zoom, want anders dreigt volgens van der Weide ‘een wilde westen’ waarin ontwikkelaars en initiatiefnemer maar wat doen, zonder een duidelijk ruimtelijk kader dat recht doet aan inwoners.

Belangen

Raadslid Ronald van Veen (ChristenUnie) is vooral benieuwd hoe de gemeente Ermelo de belangen van haar inwoners behartigt. ,,Woningbouw is een belangrijk thema in beide gemeenten. Maar je kan niet elk gebied zomaar ‘volbouwen’ en dus afwijken van de visie die voor een gebied bepaald is," aldus het raadslid. Om die reden hebben beide partijen nu schriftelijke vragen aan het college van Ermelo gesteld. Beide raadsleden hopen op een snelle agendering van het onderwerp zodat er verkennend een gesprek kan plaatsvinden met de inwoners uit het gebied en het college van Ermelo dan kan uitleggen wat hun kijk op deze situatie is