Afdrukken

Bouwwerkzaamheden laten op zich wachten in verband met bezwaren

ERMELO - In woonwijk Het Oranjepark in Ermelo komen 42 nieuwe appartementen voor de sociale huur. Het nieuwe woongebouw grenst aan de Prinsenhof. De woningen worden duurzaam gebouwd en aangeboden volgens de reguliere sociale verhuur. De zes woningen op de begane grond worden met voorrang verhuurd aan woningzoekenden met een zorgindicatie. Uwoon heeft Van Wijnen opdracht gegeven van de bouw van het woongebouw. De verwachting is dat het gebouw eind 2023 wordt opgeleverd.

In juni zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de sociale huurappartementen gestart. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Wijnen en bestaan onder andere uit het inrichten van de bouwplaats. Woningcorporatie Uwoon heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de bouw van de appartementen. Het was vervolgens mogelijk om tegen de verleende vergunning bezwaar te maken bij het college en van deze gelegenheid is door een aantal omwonenden gebruik gemaakt. Deze bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie. Uwoon heeft aangegeven deze procedure - hoewel dit formeel niet nodig is - af te wachten, maar wel alvast voorbereidende werkzaamheden (bijv. grondboren) te willen treffen. Wat dit betekent voor de voortgang en bijbehorende planning van het project is nog niet duidelijk. 

Klein Dillenburg

Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom het zgn. Klein Dillenburg. Dit is het gedeelte van de voormalige Dillenburg dat nog niet is gesloopt en volgens de afspraken met de gemeente niet eerder dan 2028 wordt herontwikkeld (fase 4 van het project). Dit pand is ook door Uwoon aangekocht en voor dit gedeelte wordt een tijdelijke invulling gezocht. De gemeente Ermelo heeft met Uwoon afgesproken dat zij met omwonenden in gesprek gaan over deze tijdelijke invulling en de woningcorporatie geeft aan dat hierover de eerste gesprekken zijn gevoerd. Een helder communicatieplan ontbrak. Daarom heeft de gemeente Ermelo de Zorggroep Noordwest Veluwe en Uwoon gevraagd een adequaat communicatieplan op te stellen. De ontwikkeling van het Oranjepark wordt, samen met Zorggroep Noordwest-Veluwe, gerealiseerd volgens het Libenau-principe. Dat is een gedachtegoed waarbij meergeneratiebuurten en sociale samenhang centraal staan. Een wijk waarin mensen naar elkaar omkijken, helpen en elkaar versterken. De verdere bouw van het Oranjepark vindt tussen 2020 en 2026 in verschillende stappen plaats.