Afdrukken

Gemeenten worstelen met de opgelegde verplichtingen

ERMELO – Twee weken geleden besloot het college van Burgemeester en Wethouders dat men van plan was om het Westerhonk, een woning aan de Dokter Schreurerlaan 1 in Ermelo te huren om er statushouders te huisvesten. Hiermee wilde de gemeente voldoen aan de extra verplichting die van hogerhand wordt opgelegd. Het college zag in het Westerhonk een eenvoudige, maar volwaardige eengezinswoning met drie slaapkamers en een tuin. Vandaag meldde de persvoorlichter dat de plannen van tafel zijn.

Het pand was wel in beeld als woonruimte, maar de gemeente bereikte om technische redenen geen overeenstemming. Het kabinet wil dat asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) sneller doorstromen naar woningen, maar de meeste gemeenten worstelen daarmee. Ook voor de gemeente Ermelo is het ingewikkeld om aan de opgave te voldoen. Met de huur van het Westerhonk had men slechts een kleine invulling kunnen geven aan de grote vraag. En nu is ook deze optie van tafel.

Taakstelling

Elke gemeente heeft een taakstelling om vluchtelingen met verblijfsstatus (de zogenaamde statushouders) te huisvesten in reguliere woningen en deze nieuwe inwoners worden gewoonlijk begeleid vanuit Vluchtelingenwerk.