Afdrukken

Bijzonder natuurgebied onder de aandacht

ERMELO - De Leuvenumse bossen prijken op de nieuwe postzegels van PostNL. Een vel met tien postzegels tonen de dieren- en plantensoorten die in deze bossen voorkomen. hebben Het Leuvenumse Bos, het Hulshorsterzand en het landgoed Leuvenhorst vormen samen het natuurgebied de Leuvenumse bossen.

Het Leuvenumse Bos is al meer dan 100 jaar eigendom van Natuurmonumenten, de andere gebieden kwamen later in bezit. De 3 gebieden samen beslaan circa 2.300 hectare en bestaan vooral uit bossen en voor een kleiner deel uit heidevelden en zandverstuivingen. Er zijn prachtige oude loofbossen te vinden, onder meer langs de Hierdensche of Leuvenumsche Beek, met 17 kilometer de langste beek op de Veluwe. Elders op drassige plekken zijn er bospartijen met zwarte elsen, wilgen en fladderiepen. In het gebied komt veel (groot)wild voor, waaronder zwijnen, edelherten, reeën, dassen, boommarters, vossen en af en toe een wolf. Het is het broedgebied voor veel verschillende vogels, waaronder de nachtzwaluw, de fluiter en de vuurgoudhaan. Ook de ijsvogel en de visarend komen er voor. De heidevelden, begroeid met struik- en kraaiheide, worden beheerd met een schaapskudde. De afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten het Hulshorsterzand, dat dichtgegroeid was met naaldbomen, met de hulp van veel vrijwilligers in oude glorie hersteld als stuifzandgebied. Daardoor zijn ook eerder verdwenen dieren en planten teruggekeerd. Er broeden inmiddels 3 keer zo veel paartjes van de zeldzame nachtzwaluw en er vliegen 2 keer zo veel soorten bijen rond.

PLUS Berntsen

Afgelopen maandag werd bij het postagentschap in de PLUS Berntsen supermarkt het ontwerp gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Hugo Weidema. Het postzegelvel hoort bij een reeks ‘Beleef de natuur’, een meerjarige serie. Op de postzegels komen afbeeldingen voor van planten en dieren in bijzondere Nederlandse natuurgebieden. Het postzegelvel Beleef de natuur – Leuvenumse bossen  is een ontwerp van grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda.

298348544 4164804303644464 1156482344405697079 n