Afdrukken

Zijn appartementen nieuwbouw of verbouw?

ERMELO - Begin vorig jaar is de overhangende pui van de Hema verwijderd. Dat gaf lucht op het plein in winkelcentrum De Enk. Bij deze grondtransactie heeft de gemeente 51 m2 grond van de eigenaar van het pand gekocht. Tegelijkertijd heeft de gemeente een perceel van 189 m2 aan de Hema verkocht voor de bouw van magazijnruimte en appartementen. Zowel bij politici als bij ondernemers blijft de vraag hoeveel meter de gevel is verplaatst en hoe een en ander is gemeten.

Ondernemer Willemien Blankenaauw, mede-eigenaar van het pand, verwijst voor deze vragen naar de verantwoordelijke wethouder. ,,Alle vergunningen zijn al lange tijd geleden vergeven en we zijn nu met de uitvoering daarvan bezig,” aldus Blankenaauw. ,,We hebben hier €230.000,- gemeenschapsgeld voor gevelverbetering gegeven,” stelt Han Wilhelm van BurgerBelangen Ermelo (BBE). ,,Het is een verbetering, maar weliswaar behoorlijk overdone; de nieuwe gevel zou in ieder geval in Amsterdam beslist niet misstaan.” Dat is wellicht een kwestie van smaak. Feit is dat de gevel 3,3 meter zou verschuiven. ,,We hebben geconstateerd dat dit maximaal 2,6 meter is,” aldus Wilhelm. ,,Daarbij komt dat er door een ‘foutje’ van een ambtenaar de Hema een terrasvergunning heeft bemachtigd. En eenmaal vergund is dit helaas niet meer terug te draaien. Gevolg is wel dat de horecalocatie op de hoek tegenover de Hema onverhuurbaar is en dus leeg staat.”

Nieuwe winkel

Blankenaauw is positief: ,,Ik merk dat er nog steeds veel betrokkenheid is bij de verbouwingen in de Enk. Waarvan ik hoop dat er vooral ondersteuning komt voor het realiseren van het opknappen van dit winkelcentrum.” Op de vraag of ze de uitbouw richting parkeerplaats De Bree gaat gebruiken als nieuw winkelpand wil de ondernemer niet reageren. Mogelijkerwijs krijgt Ermelo door deze aanbouw extra winkelvierkantemeters, en juridisch is een winkel in plaats van magazijnruimte legaal. Zo benut Jamin bijvoorbeeld al een aantal jaren de magazijnruimte aan de achterzijde als slijterij. Overigens is de vraag of de Enk behoefte heeft aan extra winkelruimte aangezien er al vier panden langere tijd leegstaan.

Nieuwe appartementen

Vanaf 1980 had de eigenaar van het Hema-winkelpand het recht om appartementen te bouwen. BBE is van mening dat dat recht, bijna 40 jaar na het verlenen ervan, niet zo maar mag worden gebruikt. ,,Ook niet als er van de vastgestelde bouwhoogte een paar meter is afgehaald,” zegt Wilhelm. Ruim drie jaar geleden informeerde Blankenaauw plannen aan omwonenden en dat leidde tot grote consternatie. Daarom ging ze terug naar de tekentafel. ,,Pas in november 2014 kwam de bouw van de appartementen weer in beeld. Daarna werden omwonenden voortdurend door de Hema uitgenodigd voor de presentatie van de plannen, die steeds weer wijzigden.” Van de meest recente plannen is de Raad niet op de hoogte gesteld. De welstandscommissie is akkoord gegaan met de beeldkwaliteit, maar de Raadsleden konden er niets over zeggen. ,,En dat er nu niet wordt gebouwd volgens het vigerend Bouwbesluit is ons een doorn in het oog.”

Berging

Volgens het Bouwbesluit moeten appartementen met een oppervlak van 50 m2 of meer een individuele berging hebben op maaiveldhoogte. Toch staan deze niet in de huidige bouwtekeningen. BBE stelde daarom hierover vragen aan het college. Het antwoord hierop luidt dat er bij de Hema sprake is van optoppen/ verbouw. De verantwoordelijke wethouder zegt dat daarmee uitgegaan mag worden van de bestaande situatie. ,,Daarom geldt volgens het rechtens verkregen niveau dat voor deze appartementen ook geen buitenbergingen aanwezig hoeven te zijn.” Wie over De Bree loopt, kan zich afvragen of er sprake is van nieuwbouwappartementen of verbouw. En aangezien er in de huidige situatie geen appartementen zijn, zijn er ook geen buitenbergingen. Raadslid Leo van der Velden (SGP) heeft ook naar deze constructie gekeken. Hij zegt: ,,Er staan nu toch helemaal geen woningen? Die komen toch op de uitbouw? Als ik dat inderdaad goed begrepen heb dan is er sprake van nieuwbouw van woningen en gelden de eisen van het Bouwbesluit onverkort. Het gaat hier om een nieuwe woonfunctie. Het feit dat ze bovenop een andere functie gebouwd worden, heeft daar niks mee te maken.”

De Bree

Volgens Han Wilhelm is er vooral meegedacht met de voordelen van de Hema-eigenaren. De Bree is heringericht, twee woningen zijn aangekocht voor € 675.000,- om parkeerplaatsen te realiseren. ,,Parkeerplaatsen die we weer kwijt zijn door de uitbouw van de Hema. En de bochtstralen op het parkeerterrein zijn verruimd. Waarom? Vooral om het bevoorraden van de HEMA te vergemakkelijken! Achteraf beschouwd is er een tekort van vijf parkeerplaatsen. Door een versnipperde besluitvorming en de onduidelijkheid over het aantal te bouwen appartementen heeft dit zo kunnen gebeuren.” De toekomstige bewoners van de appartementen kunnen op De Bree parkeren want het college heeft voor slechts een deel van de parkeerplaatsen een blauwe zone ingesteld. Wilhelm: ,,Resumè: door de subsidie voor de gevel en de realisatie van de toename van het aantal parkeerplaatsen, maar die door de Hema-bouw weer teniet is gedaan, is er volgens mij grofweg een miljoen euro naar de HEMA gevloeid. Dat is duidelijk een onterecht en ongewenst bevoordelen van één ondernemer!” Hij weet dat het college zich verdedigt met de opmerking dat er geen causaal verband is. Volgens BBE liggen de aankoop van parkeerplaatsen, de herinrichting van De Bree en de bouw van Hema-appartementen echter duidelijk in elkaars verlengde.