Afdrukken

Spotlights op verborgen verleden Tweede Wereldoorlog

ERMELO/ REGIO - Van september 2019 tot en met mei 2020 herdenkt en viert Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid: een uniek verhaal lokaal en regionaal. Zo is er Veluwe Remembers en zijn in Ermelo betrokken partijen samen aan de slag gegaan om lokaal de koerst te bepalen. Stichting Behoud Oorlogsmonumenten (STIBO) en museum Het Pakhuis werken samen met het Streekarchivariaat aan een bijzondere tentoonstelling met onbekende verhalen en foto’s.

Germa Greving, directeur van museum Het Pakhuis heeft alle betrokken partijen bij elkaar gebracht. ,,Het is mooi dat we als partners krachten bundelen en gezamenlijk tot een mooi programma komen.” Greving doelt op de samenwerking met onder anderen de Oranjevereniging, het NMP, de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo en StEK. ,,Doel is dat er educatieve elementen worden toegevoegd, maar we willen ook graag een historische fietstocht maken.” Natuurlijk zullen ook traditiegetrouw de activiteiten doorgaan die te maken hebben met herdenken en bevrijden.

Gelderland herdenkt

Gelderland Herdenkt wil de regionale programma's van manifestaties en herdenkingen aan elkaar verbinden en versterken door te zoeken naar samenhang en samenwerking. Greving: ,,We kijken ook over de grenzen en zien verbanden met de verhaallijnen rond de gebeurtenissen in het Apeldoornse Bos en het Joodse erfgoed van Harderwijk.” Zo is er gekozen om de rol van Ermelose (huis)artsen en kerken in oorlogstijd uit te lichten, tegelijkertijd spelen twee Joodse kinderen die ondergedoken zaten in Ermelo, maar uiteindelijk op transport naar Auschwitz moesten een belangrijke rol. ,,We zijn al druk bezig met het vastleggen van verhalen,” vertelt Pieter Trap, oprichter van STIBO. ,,Nu zijn er nog mensen die kunnen vertellen vanuit eigen ervaring.” STIBO zorgt ervoor dat verhalen goed gearchiveerd worden.

Samenwerken

Museum Het Pakhuis nam enkele maanden geleden het initiatief tot een samenwerking met alle partijen met als doel iets moois in 2020 neer te kunnen zetten. ,,We hopen dat ook defensie hierbij weer een rol wil spelen,” aldus Greving. ,,Het leuke is dat je samen heel veel in huis hebt, qua kennis, netwerk en menskracht. We hebben ambitie en willen het gezamenlijk naar een hoger plan tillen.” Hoewel alles nog in de voorbereidingsfase zit weet Greving al dat er een bijzonder licht komt op het verborgen verleden. ,,Bijzonder is dat de belangstelling voor de gebeurtenissen in de oorlog nog steeds groeiende is.” Greving legt dat als volgt uit: ,,We willen het collectief ervaren en laten met aantallen zien dat dit nooit meer mag gebeuren.” Mensen die oorlogsherinneringen vast willen laten leggen of materialen hebben die verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog kunnen contact opnemen met museum Het Pakhuis of STIBO. www.hetpakhuisermelo.nl of www.oorlogsherinneringen.nl