Afdrukken

'Er moeten meer bomen geplant worden'

ERMELO - Steeds vaker moeten bomen het onderspit delven vanwege bouwprojecten zoals bij de Driesprong, bij wegverbreding of de aanleg van nieuwe rondwegen zoals bij de Westflank. En dat terwijl juist die bomen de sleutel zijn om de CO2-concentratie in de atmosfeer te laten afnemen. Hoe duurzaam is de gemeente Ermelo in dit opzicht? We vragen het deskundigen, maar allereerst de gemeente zelf. 

Ermelo wil in 2030 energieneutraal zijn. ,,Omdat we in 2030 evenveel energie willen opwekken als we verbruiken stappen we over naar duurzame energie uit wind, zon, bodem en biomassa. Windmolens, zonnevelden, zonnepanelen, warmte aan de grond en biovergisting zijn alle nodig om aan onze vraag te voldoen,” vertelt Myléne van Setten, persvoorlichter van de gemeente Ermelo. Dat is het standpunt. Onderzoeker Tom Crowther stelde onlangs daar tegenover dat als we nu in actie komen en bomen planten, het ervoor kan zorgen dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer met 25% afneemt en terugkeert naar het niveau van zo’n honderd jaar geleden. Ook het Nederlandse Klimaatakkoord schrijft voor dat er meer bomen geplant moeten worden.

Sleutel

Het zou dan ook logisch zijn in elk geval de bomen die er staan niet meer te kappen. Immers nieuwe bomen hebben decennia nodig om volwassen te worden en hun volledige potentie als natuurlijk CO2-opslagpunt te bereiken. Niet de windmolens, maar de bomen zijn de sleutel in de strijd tegen klimaatverandering. ,,Hoewel bomen direct bijdragen aan het vastleggen van CO2 worden deze nu niet meegenomen in de definitie van energieneutraliteit zoals opgenomen in het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Ermelo,” aldus Van Setten. Zij voegt daarbij toe dat er bij de huidige woningbouw en aanleg van wegen daar waar het ruimtelijk mogelijk is, kap wordt gecompenseerd met nieuwe aanplant. In de Groenvisie wordt beschreven dat bomen Ermelo beschermen tegen klimaatveranderingen. ‘Ze geven schaduw en verkoeling én verbeteren de bodemstructuur, waardoor de grond meer water op kan nemen.’ Ook heeft het college in mei de bestuursovereenkomst 'Water en klimaatadaptatie Noord Veluwe' mee ondertekend. ,,Zo heeft het college aan de gemeenteraad voorgesteld een beoogd bouwblok aan de Chevallierlaan elders te realiseren,” vertelt de persvoorlichter. ,,Helaas is het niet altijd mogelijk nog wijzigingen aan te brengen bij lopende projecten die nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. Bij toekomstige bouwplannen zal de afweging tussen de maatschappelijke of zakelijk belangen en natuur- en klimaatbelang steeds nadrukkelijk in het voordeel van de laatste uit vallen.”

Verdwenen

Toch zijn er de afgelopen periode veel (monumentale) bomen uit het straatbeeld verdwenen. Twee weken terug zijn de knotlindes aan de Julianalaan gekapt. Ook moeten meer bomen aan de Van Strijlandweg worden omgezaagd omdat bij het inmeten de eiken ‘over het hoofd’ zijn gezien. Van Setten: ,,In het specifieke geval van de Julianalaan zijn de bomen gekapt ten behoeve van een verkeersaanpassing op dit drukke punt. Er is onderzocht of de monumentale knotlindes behouden konden worden, eentje was in een te slechte staat om een verplanting goed te kunnen doorstaan. De andere zal verplant worden zodat deze behouden blijft. Voor elke gekapte boom zal in het nieuwbouwproject een nieuwe boom worden geplant. Een boom wordt alleen gekapt als dat echt nodig is.”