Afdrukken

Bewoners hebben 'schrik in de benen'

ERMELO - Ruim een week na de brand bij Tomassen Duck-To zijn er nog veel vragen. Een man uit Brabant heeft zich gemeld vanwege zijn betrokkenheid, maar of dit degene is die de brand heeft aangestoken, is nog niet duidelijk. Omwonenden maken zich zorgen over hun veiligheid. Toch ziet de gemeente Ermelo geen noodzaak om extra veiligheid te realiseren.

Burgemeester André Baars: ,,Ik begrijp dat bewoners geschrokken zijn van de grote brand bij de firma Tomassen. Ik betreur dit voorval voor alle betrokkenen ook zeer, maar zoals het er nu uitziet is hetgeen er gebeurd is, specifiek gericht op het bedrijf en niet op omwonenden.” De burgemeester is tijdens dit incident niet ter plaatse geweest. De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) heeft wel telefonisch contact gehad met Baars. ,,Op mijn vraag of ik ter plaatse verwacht werd, is aangegeven dat het op dat moment niet noodzakelijk was om ter plaatse te komen. Dat is voor een burgemeester altijd een belangrijke indicatie van de gevaarzetting voor de buurt.” Overigens blijkt uit de brief die de burgemeester deze week aan omwonende stuurde dat hij pas om 4.28 uur gebeld is. En dat terwijl de brand begon om 2.45 uur. ,,Wanneer de brandweer het nodig acht, kan de burgemeester ook via de OvD-Bz gevraagd worden om ter plaatse te komen, dit verzoek is hier niet gekomen,” aldus de burgemeester.

Achteraf gezien

Overigens stelt André Baars in de brief aan omwonenden dat hij achteraf gezien graag een andere indicatie had gekregen. ,,Maar anderzijds was de brand ondanks haar omvang snel onder controle.” De burgervader heeft een week na de brand per brief contact gezocht met de omwonenden omdat men had laten weten dat er behoefte toe was. Waarom dit zo lang heeft geduurd, legt Baars als volgt uit: ,,Mij is door de politie noch de brandweer verzoek gedaan om met de buurtbewoners in gesprek te gaan, ondanks de situatie dat enkelen van hen tijdelijk elders moesten verblijven. Naar ik heb vernomen is dit gelukkig van korte duur geweest.” Na een dergelijke brand zoekt de burgemeester meestal alleen contact met direct getroffenen. Het feit dat er geen opvang is geregeld voor mensen die hun huis hebben moeten verlaten komt omdat de OvD-Bz tijdens het incident hier geen verzoek voor heeft gehad.

'Schrik in de benen'

Omwonenden hebben nog de ‘schrik in de benen’ zoals ze zelf zeggen. Sommigen liggen er ’s nachts nog wakker van. Zo lang niet duidelijk is, wie deze brand heeft aangestoken, blijft de angst dat dit weer gebeurt. Baars: ,,Mochten direct omwonenden inderdaad met mij in gesprek willen gaan, dan ben ik daartoe vanzelfsprekend bereid.”