Afdrukken

'Verwijderbaar als behoefte er niet meer is'

ERMELO – Wethouder Laurens Klappe komt met een voorstel om een demontabele parkeervoorziening te bouwen bij het gemeentehuis. ,,Dit is sneller te realiseren, goedkoper en relatief eenvoudig te verwijderen als de behoefte aan een dergelijke voorziening op termijn niet meer aanwezig is.” Zo laat de wethouder weten.

Een dergelijke parkeergarage is volgens het college nodig omdat er een overeenkomst ligt met projectontwikkelaars van Markt 2.0. Daarin is vastgelegd dat er 360 parkeerplaatsen in de openbare ruimte moeten zijn, waarvan 250 in de blauwe zone. Raadslid Erik van der Weide (CDA) vraagt zich af waarom er een bouwwerk moet komen. ,,Zoals wij hebben begrepen, bleek bij de laatste tekeningen van de Markt 2.0 parkeren op maaiveld een haalbaar scenario,” aldus Van der Weide. Hij heeft het college hierover vragen gesteld. ,,Ik heb liever dat ze het geld gebruiken om parkeerplaatsen aan te leggen die tegen het plangebied aanliggen. Dan is een parkeergarage helemaal niet nodig. Zijn vraag is ook waarom er gekozen wordt voor een demontabele versie als je zeker weet dat je de plaatsen nodig hebt. ,,Dergelijke demontabele parkeervoorzieningen zijn nog foeilelijk ook,” zegt het CDA-raadslid.

Ontmoedigingsbeleid

,,Tijdens de behandeling van de verbouwing van het gemeentehuis en de verplaatsing van ambtenaren die zouden worden gehuisvest in het gemeentehuis, heeft het college de toezegging gedaan dat de parkeerbehoefte van ambtenaren geen enkele gevolgen zou hebben voor het parkeren op de Markt,” weet Van der Weide. Hij vraagt zich af hoe het nu staat met het ontmoedigingsbeleid. In 2017 is er ingezet op uitbreiding van de blauwe zone. Het college wilde ambtenaren, maar ook ondernemers en personeel stimuleren hun auto’s zoveel mogelijk elders te laten parkeren zodat er voldoende parkeerplaatsen voor (winkelend) publiek zouden zijn. Van der Weide: ,,Wij vragen ons nu dan ook af of de parkeerbehoefte van ambtenaren geen enkele rol speelt op de realisatie van de afspraken uit de contracten en verbintenissen voor realisatie van Markt 2.0.”

Vragen

De wens van het college om een parkeergarage te realiseren, demontabel of niet, roept de nodige vragen op. De wethouder werkt momenteel aan een collegevoorstel en daarna volgt een raadsvoorstel. ,,Naar verwachting neemt het college nog voor de zomer hier een besluit over,” zo laat de persvoorlichter weten. ,,De gemeenteraad zal het daarna moeten agenderen voor besluitvorming in de raad.” Om hoeveel geld het gaat, wil het college nu nog niet zeggen.