Afdrukken

 

Horecaterrassen veroorzaken nauwelijks overlast

ERMELO - De proef met het langer openhouden van de terrassen in het weekend krijgt een vervolg. Ook wordt de donderdag aan de proef toegevoegd. De pilotperiode is vorig jaar positief ervaren. Dit kwam zowel uit de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan als uit enquêtes onder inwoners, bezoekers en ondernemers.

Van 1 april 2018 tot 30 oktober 2018 vond een proef plaats waarin horecaondernemers hun terras in het weekend open mochten houden tot 01.00 uur. Deze proef is gemonitord in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). In de KVU werken bewoners, politie, horecaondernemers, jongerenwerk en gemeente samen aan de veiligheid in het horecagebied.

Overlast

Ook konden alle inwoners, bezoekers en ondernemers in januari 2019 via een online enquête op de proef reageren. Dit deden 288 inwoners, bezoekers en horecaondernemers. Veruit de meesten (94,1 %) gaven aan in de proefperiode geen of weinig overlast van de horecaterrassen te hebben ervaren.