Afdrukken

Niet kappen, wel snoeien

ERMELO - Inspreker Van Panhuis uit het Rengersland verklaarde dinsdagavond in de commissie Infrastructuur en Ruimte namens de bewoners in de straat, dat zij de hoge bomen die de zon uit de tuinen houden, niet gekapt wilden hebben, maar dat zij graag zagen dat zij gesnoeid zouden worden. ,,En dan niet van onderen, maar van boven'', aldus de inspreker. Een eerdere aanvraag vorig jaar maart was afgewezen door de gemeente. Op de vraag van de commissie waarom, antwoordde Van Panhuis omdat het om hysterisch bos ging. Een Freudiaanse verspreking natuurlijk, want het ging om historisch bos, maar ,,je zou er hysterisch van worden'', aldus Van Panhuis.

Voor wethouder Jan van Eijsden was het reden om nog eens goed te kijken naar de overlast van de bomen. ,,We moeten zuinig zijn op onze historische bomen, maar we moeten ook kijken naar het ongemak voor de burgers. We zullen zorgvuldig omgaan met deze vraag van de bewoners en de vraag voorleggen aan onze bomendeskundige.''  De commissie wilde wel weten hoe er met de groene bomen omgegaan moest worden in het dorp waar deze overlast geven. ,,We willen het wel beperken tot deze specifieke situatie en het niet heel breed trekken. We moeten zuinig zijn op onze capaciteit'', aldus Van Eijsden. De commissie wilde geen beleid over dit punt maar het beperken tot deze specifieke situatie. ,,Gebruik het gezonde verstand en kom tot een oplossing met deze burgers'', aldus Bea van 't Hul (PE). ,,Heel veel groen is goed, maar te veel groen is niet goed'', aldus Dick te Brake (CDA). Terugkoppeling over de overlast van bomen wilde de commissie wel graag van de wethouder. Die zegde dat toe.