Cultureel erfgoed beter beschermd

ERMELO – Begin deze maand stelde de gemeenteraad de nieuwe Erfgoedverordening vast. Met deze verordening wordt het culturele erfgoed in Ermelo beschermd. Daarnaast presenteerde wethouder Hans de Haan een digitaal erfgoedregister.

In dit digitale erfgoedregister zijn alle monumenten van de gemeente te bekijken via de kaart. Bij elk monument wordt ook vaak extra informatie getoond. De digitale kaart wordt in de toekomst verder aangevuld met informatie over rijksmonumenten. Het erfgoedregister is niet alleen een opdracht die de erfgoedverordening meegeeft, het draagt ook bij aan een toegankelijkere gemeente. Inwoners kunnen informatie over de omgeving makkelijker bekijken. De ambitie is om dit register regionaal breder te ontsluiten. Hier wordt de komend tijd hard aan gewerkt.

Voorschriften

De nieuwe erfgoedverordening geeft voorschriften over aanwijzingen, bescherming en registratie van gemeentelijk erfgoed. ,,Handhaving is explicieter opgenomen,” vertelt de wethouder. ,,Instrumenten zijn wat dat betreft vergroot.” Toch maakt hij daarbij direct een kanttekening door te zeggen dat hij eigenaren van monumentale panden niet kan dwingen onderhoud te plegen. De digitale erfgoedkaart moet op termijn archeologie en monumenten (panden) in de breedte onder de aandacht brengen. ,,Het is handig voor ruimtelijke ordening, maar heeft ook een toeristische functie,” zegt De Haan. We hebben natuur en cultuur en dat is belangrijk om geïntegreerd aan te bieden, willen we de Veluwe op één hebben. Het erfgoedregister is te bekijken via www.ermelo.nl/erfgoedregister.