Afdrukken

Ondersteuning voor jongvolwassenen

ERMELO - De gemeente Ermelo wil – evenals in Harderwijk en Zeewolde – een proeftuin starten voor het begeleiden van jongvolwassenen met een hulpvraag. Het gaat om zeer kwetsbare  jongeren tussen de 16 en 27 jaar die graag op eigen benen willen staan, maar daarbij belemmeringen ervaren. Dat kan gaan over het vinden van een passende baan, passende huisvesting maar ook om de juiste begeleiding.

In 2015 zijn de Jeugd wet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet ingevoerd bij de gemeenten. De zogenaamde decentralisaties, zorg dichterbij de inwoners, zorg die beter aansluit bij hun hulpvraag en zorg die daardoor uiteindelijk goedkoper is. Deze jongvolwassenen hebben vaak ondersteuning nodig om de weg naar zelfstandigheid succesvol af te leggen. Toch ervaren betrokkenen dat er nog geen sprake is van een sluitende aanpak, die ervoor moet zorgen dat samen met deze jongere een oplossing gevonden wordt voor problemen waar ze tegenaan lopen. Jongeren in een kwetsbare positie geven aan van het kastje naar de muur te worden gestuurd, vooral als er sprake is van meervoudige problematiek en de vraag aan meerdere loketten gesteld moet worden. Ook de professionals ervaren de frustraties. De huidige aanpak zorgt tevens voor vertraging in het vinden van de juiste oplossing.

Levenscoach

Door de gemeenten op de Noord-Veluwe (Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Putten, Harderwijk, Ermelo en Zeewolde) wordt de noodzaak gevoeld om te komen tot een sluitende aanpak. Hiervoor wordt een proeftuin in het leven geroepen waar met behulp van een levenscoach en een vaste klantmanager een groep van circa 30 jongeren het komende jaar intensief wordt begeleid. Door goed te kijken naar goed werkende, samenhangende oplossingen voor vraagstukken van deze jongeren heeft de proeftuin ook een lerend effect voor het begeleidende team. Als deze manier van sluitende ondersteuning goed werkt kan de methodiek breder ingezet gaan worden. Alvorens tot definitieve besluitvorming rondom de proeftuin over te gaan zal het college advies inwinnen bij de adviesraad Sociaal Domein en de Jongerenadviesraad.