Afdrukken

Te Brake: 'Mooiste is om spoor te laten zakken' 

ERMELO - Met een uitbreiding van het treinverkeer zullen spoorbomen nog langer en vaker gesloten zijn. Hoewel de plannen van Prorail nog in een onderzoeksfase zijn, heeft de gemeente Ermelo al wel contact gezocht in verband met de negatieve gevolgen. Het CDA Ermelo stelde hierover onlangs vragen. Wethouder Wouter Vogelsang heeft in januari een eerste gesprek gehad met ProRail. Doel van het gesprek was om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de wachttijden bij de spoorwegovergangen te verminderen.

Beide partijen zijn van mening dat er een diepgaand onderzoek moet komen om kansrijke ideeën om de wachttijden te verminderen boven tafel te krijgen. Na dit onderzoek zullen ProRail en NS initiatief nemen om de overlast van het treinverkeer voor Ermelo te beperken. Het college heeft inmiddels ook contact gehad met de Provincie om ook vanuit die kant druk uit te oefenen. Het type onderzoek waarover gesproken is, heet Value Engineering (VE). Hierbij worden, in een soort van hoge drukpan sessies georganiseerd om ideeën te selecteren en te prioriteren. Op dit moment wordt bekeken hoe en of dit onderzoek bekostigd kan worden en wanneer het eventueel kan plaats gaan vinden. Pas na afronding van het VE-traject valt concreet te maken wat we als gemeente kunnen doen om de overlast door de toename van treinverkeer te beperken.

Spoor moet zakken

Natuurlijk wordt er al breed nagedacht over de opties. Dick te Brake, CDA raadslid: ,,De mooiste oplossing zou zijn om het spoor te laten zakken. Tunnels gaan heel moeilijk en daarbij krijgen we dan grote gaten in het dorp.”  Het CDA Ermelo is blij met de houding van het college om de gesprekken met betrokken partijen met spoed op te pakken. ,,Wil de gemeente Ermelo de wijken goed bereikbaar houden, dan moet er snel een plan van aanpak worden gepresenteerd,” stelt Te Brake.