Afdrukken

‘Je doet het nooit alleen’

ERMELO – Dit weekend stonden er ineens twee vertegenwoordigers van het bestuur bij Steven en Pieta van Loo op de stoep. Niet in Ermelo, maar bij hun tweede huis in Drenthe. De aanleiding was het feit dat Steven van Loo 25 jaar bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (OVE) is, en dat laat je als bestuur niet zomaar voorbij gaan.

En verrast was de jubilerende voorzitter: ,,Ja, want wie staat daar nu bij stil? Daar denk je niet zo bij na, dus het was echt onverwachts,’’ erkende Van Loo. Dat de medebestuursleden Nely Klarenbeek en Aristien Egbertzen de reis naar Nieuw Amsterdam maakten, zegt ook wel iets over hoe zij Van Loo waarderen. Het echtpaar Van Loo verblijft sinds 2014 regelmatig in hun huis in Barger-Erfscheidenveen, een dorpje bij Nieuw Amsterdam in Drenthe met wel honderdvijftien inwoners. Een groot contrast met Ermelo, waar Steven van Loo 25 jaar geleden penningmeester van de OVE werd. Hij deed dat zo’n negen jaar. In die tijd werd voorzitter Hendrik Jan van Beek ziek en nam secretaris Eef Lubbersen de honneurs waar. Toen de termijn van Van Beek voorbij was en er een nieuwe voorzitter moest worden gekozen, gaf Lubbersen aan dit niet te willen doen. Van Loo: ,,Ik was ondertussen een beetje uitgekeken op de penningen en het leek me wel een uitdaging. En de vereniging was toen nog niet zo groot, dus wilde ik het wel proberen.’’ Toen Van Loo in 1996 in het bestuur van de vereniging kwam, telde deze zo’n honderdtachtig leden. Tegenwoordig zijn het er ruim dertienhonderd! Dus je kunt wel concluderen dat Van Loo z’n best voor de vereniging heeft gedaan. Al ziet hij dit zelf wat genuanceerder. ,,Je doet het nooit alleen, hoor. De anderen hebben evengoed hard gewerkt. Maar ja, iemand moet het wel aansturen.’’

Highlights

Die vijfentwintig jaar zijn overigens wel voorbij gevlogen. En er waren volop hoogtepunten. Van Loo: ,,De highlights? Tja, ik kan er zo wel een paar noemen. De aankomende verhuizing naar De Fabriek. De derde verhuizing van onze vereniging. Dat is wel een hoogtepunt. Maar ook het bezoek aan Den Haag met Prinsjesdag. Een bijzondere gebeurtenis, in klederdracht en dat je dat dan mag meemaken. Geweldig. Maar ook de Zilveren Pauw en de Koninklijke Onderscheiding die ik kreeg waren natuurlijk hoogtepunten. En ik heb natuurlijk alle ups en downs met betrekking tot Het Pakhuis mee mogen maken.’’ Ook het opnieuw vorm en inhoud geven aan Open Monumentendag vanaf 2008 en daarbij de prachtige programmaboekjes – bewaarexemplaren - zijn voor Van Loo een plezier om op terug te kijken. Maar ook de verkleedpartijen voor het Middeleeuws feest. ,,Een en al ontspanning.’’

Half woord

Toen Van Loo in het bestuur van de vereniging kwam, volgde hij voorzitter A.J. Vonkeman op, die vanaf 1982 penningmeester was. Steven van Loo heeft meerdere bestuursleden zien komen en gaan, maar er is één iemand, zonder de anderen te kort te doen, waar Steven van Loo mee kon lezen en schrijven en dat was Dick van Wijngaarden. Van Wijngaarden werd halverwege 2000 secretaris, als opvolger van Eef Lubbersen. ,,Met hem heb ik wel heel erg fijn samengewerkt,’’ vertelt Van Loo. ,,We hadden aan een half woord genoeg. Het was zelfs zo dat als ik hem belde, hij vaak al wist waar het over ging.’’ Het besturen van een vereniging is wel anders geworden in de loop der jaren. ,,Toen ik begon ging het er heel informeel aan toe,’’ aldus Van Loo. ,,We zaten een paar keer per jaar bij Van Beek in de kamer, er was geen agenda en we vergaderden soms tot in de kleine uurtjes. Tegenwoordig hebben we elke week wel een overleg en het is nu allemaal veel gestructureerder, ook in tijd. We hebben het nu ook over veel pittiger onderwerpen dan vroeger. Want, ja er zijn veel meer vraagstukken die behandeld moeten worden en het gaat allemaal over veel meer geld.’’

Subsidie

Over geld gesproken. De Oudheidkundige Vereniging Ermeloo ontving elfhonderd euro van de gemeente voor de aanschaf van een dakpannenmachine en ook nog eens vijftienduizend euro voor de inrichting van de ruimte. Van Loo: ,,Ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want we moeten als vereniging wel alles bekostigen uit onze contributie, we krijgen geen subsidie, en daar bouw je geen kapitaal mee op. Natuurlijk hadden we wel wat gespaard, we weten immers al langer dat we gaan verhuizen, maar dan is een bijdrage van de gemeente wel fijn. Het is ook een bevestiging dat de gemeente wil investeren in Industrieel Erfgoed. Daarbij ontvingen we ook een bedrag bij de opheffing van de Volksuniversiteit.’’ Hoewel de planning van De Fabriek enige vertraging opliep, is het de bedoeling dat er in de zomer verhuist kan worden. ,,De Fabriek zou eind februari opgeleverd moeten worden, maar dat wordt nu hoogstwaarschijnlijk half maart. En dan moet het nog worden afgewerkt. We verwachten het 1 juli in gebruik te kunnen nemen,’’ vertelt de voorzitter. Eigenlijk is Van Loo al een beetje aan het afbouwen. ,,Ik ben nu 71, dus mag best een beetje minder druk worden. Ik ben vorig jaar voor een nieuwe voorzitterstermijn aangesteld, maar als die voorbij is, ga ik het eerst wel eens zien. Maar ik ben dit jaar al gestopt met het bestuurswerk van museumboerderij De Mariahoeve en doe nu alleen nog Provinciaal Kerkenwerk en Het Pakhuis. Ook dat ga ik komende tijd afbouwen.’’