Afdrukken

Bruiloft in coronatijd blijft lastig

ERMELO - Stel je eens voor: een bruiloft in eigen tuin of schuur of in de prachtige boomgaard van een oom. Dat klinkt geweldig toch?! Maar mag je eigenlijk trouwen in je eigen tuin? De meeste bruidsparen trouwen op een door de gemeente aangegeven 'officiële trouwlocatie'. In Ermelo zijn er negen locaties aangewezen. Wie wil trouwen op een andere plek moet je het één en ander regelen. En dat is afhankelijk van de gemeente waarin je trouwt.

Tot eind 2019 was het in Ermelo zo dat er alleen getrouwd mocht worden in de negen daartoe door college aangewezen vaste trouwlocaties. Eind 2019 heeft het college besloten dat voortaan overal getrouwd mag worden mits voldaan wordt aan de eisen en voorwaarden zoals benoemd in burgerlijk wetboek. Natuurlijk moet de locatie ook voldoen aan de veiligheidseisen. Maar vanwege de coronapandemie heeft men in 2020 besloten om dit besluit op te schorten. Dit omdat de coronamaatregelen extra beperkingen oplegden aan een trouwerij. ,,We ontvingen uiteraard toch verzoeken om in bijvoorbeeld een buitenhuis te mogen trouwen,” meldt de persvoorlichter. ,,We gingen vervolgens als gemeente ter plekke beoordelen of op die locatie aan de coronamaatregelen voldaan kon worden. Want natuurlijk willen we als gemeente graag meewerken - daar waar het kan - aan die mooiste dag!”

Privé

Onlangs meldde een aanstaande bruidegom zich bij de redactie van Ermelo van NU. Zijn ouders hebben een grote buitenruimte in Ermelo en hij wilde met zijn toekomstige bruid trouwen op deze locatie. ,,Ik heb meermalen contact gehad met de gemeente, maar zonder succes,” zei hij. ,,We krijgen geen duidelijkheid." Volgens de gemeente komt dit omdat COVID-19 en de maatregelen nog steeds overheersen. Bij de trouwplechtigheid mogen momenteel maximaal dertig personen aanwezig zijn. ,,Als je op een privélocatie trouwt, dan mogen deze dertig mensen ook alleen blijven voor de ceremonie,” legt de persvoorlichter uit. ,,Het samenzijn na afloop kan helaas niet, je mag immers maar één persoon thuis op bezoek ontvangen.” Het gaat momenteel dus alleen om de huwelijksvoltrekking. ,,Dat maakt het volgens ons lastiger op een privélocatie.” Toch wil de gemeente mensen heel graag tegemoet komen, juist in deze tijd. ,,We maken het mogelijk om een aanvraag te doen om te trouwen in de privésfeer.” Om het trouwen in de schuur mogelijk te maken moet de locatie formeel aangewezen worden als huis der gemeente.

Huis van de gemeente

In de wet staat dat een huwelijk officieel moet worden voltrokken in een huis van de gemeente. Maar wat is precies zo’n huis van de gemeente? Sommige gemeenten definiëren een huis als iets met wanden en een dak, terwijl andere gemeenten het zo nauw niet nemen met de wanden en een dak boven je hoofd voldoende vinden. In dat geval kan een muziekkapel of prieeltje of zelfs een strandtent of enorme parasol voor een intieme bruiloft op het strand dus ook als ‘huis van de gemeente’ door gaan. Een huwelijksvoltrekking in de open lucht wordt toegestaan als deze openlucht-ruimte aan de overdekte locatie is gekoppeld en omsloten. De trouwambtenaar kan besluiten de huwelijksplechtigheid naar binnen te verplaatsen. Daarbij moet de locatie voldoende openbaar zijn. Dit betekent dat ook niet genodigden toegang hebben tot de plechtigheid. Vanwege het coronavirus is het van belang en vereist dat de maatregelen en adviezen van het RIVM worden opgevolgd. Dit betekent onder andere dat de anderhalve meter maatregel in acht genomen dient te worden (m.u.v. personen uit hetzelfde huishouden) en is een vaste zitplaats verplicht. Ook moet het mogelijk zijn dat de gasten zich aan de hygiëne-maatregelen kunnen houden.