Rijk stelt geld beschikbaar

ERMELO/ REGIO - De Provincie Gelderland krijgt €162 miljoen voor extra maatregelen om stikstofgevoelige natuurgebieden te herstellen. Dit bedrag stelt het Rijk beschikbaar voor de komende drie jaar. Het is een onderdeel van de 10-jarige stikstofaanpak van provincies en het Rijk. Deze aanpak moet de hoeveelheid stikstof terugdringen en ervoor zorgen dat het in 2030 aantoonbaar beter gaat met stikstofgevoelige natuur.

Lees meer...

'Betere verbinding is mogelijk'

ERMELO – Met een keerspoor bij Harderwijk kan op korte termijn een betere treinverbinding tussen de West-Veluwe en de randstad tot stand komen. Maar wat betekent dit voor Ermelo? ,,Als we dit goed regelen dan is er ook voor Ermelo een betere verbinding mogelijk,” zegt CDA statenlid Daisy Vliegenthart.

Lees meer...

Tillift, rollators en bedden voor Caribisch gebied

ERMELO – Een container vol rollators, meubilair en hulpmiddelen zijn donderdag uit het voormalige zorggebouw de Dillenburg gesjouwd. De spullen gaan op transport naar Curaçao. Nilco Mercera, penningmeester van de stichting Help Curaçao, is er ontzettend blij mee.

Lees meer...

Op zoek naar een kleiner pand in Ermelo

ERMELO - Woningcorporatie Uwoon heeft het kantoor, een ontwerp van architectenbureau Alberts en Van Huut, aan de Dokter Holtropstraat verlaten. De woningcorporatie is op zoek naar een kleiner pand in Ermelo om vandaar uit een deel van de dienstverlening te leveren. 

Lees meer...

'Kleine initiaiteven kunnen de buurt maken of breken'

ERMELO - Vorige week heeft in wijk Ermelo Zuid de eerste van vijf buurtbijeenkomsten plaats gevonden in het kader van het wijkplan dat het Leefbaarheidsteam gaat opstellen. ,,In dit plan worden de wensen en behoeften van de bewoners van wijk Zuid verzameld om er vervolgens een wijkbreed plan van te maken dat door en voor bewoners is geschreven,” vertelt wijkregisseur Pieter Trap.

Lees meer...

Een week lang snuffelen tussen de boeken

ERMELO - Zaterdag werd, met een rij belangstellenden voor de deur, de boekenverkoop in De Enk geopend. Veel mensen wilden als eerste de pop-up winkel bezoeken. Het was de start van de éénweekse boekenverkoop van de Boeldag organisatie. Dit omdat de 54e editie van Ermelose Boeldag op 4 september niet door kan gaan. Er zijn volgens de organisatie nog teveel onzekerheden rondom het COVID-19 virus.

Lees meer...

Optimaal genieten bij De Amaniet

ERMELO – Wethouder Wouter Vogelsang heeft vanmiddag onder toeziend oog van tientallen bewoners en belangstellenden het Beleef Bospad bij woonzorgcentrum De Amaniet officieel geopend. Het bospad, een initiatief van Tirza de Lange van Zorggroep Noordwest-Veluwe, moet zorg en welzijn aan elkaar koppelen in groene gemeente Ermelo. ,,Want meer groen is meer welzijn," aldus De Lange.

Lees meer...

Mogelijke nachtelijke geluidshinder

ERMELO - Op 1, 2 en 3 augustus werkt Prorail ’s nachts aan het spoor in (en nabij) Ermelo. Het werk kan overlast geven voor mensen die in de buurt van het spoor wonen. De spoorwerkzaamheden hebben mogelijk ook invloed op het treinverkeer.

Lees meer...

Forse korting doet aanbieders financieel wankelen

ERMELO – Een aantal aanbieders van dagbestedingsactiviteiten komen in financiële problemen. Ze zijn tijdens de aanbestedingsprocedure met 25 procent gekort op de tarieven. Dit is de uitkomst van een gezamenlijke aanbesteding in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Lees meer...