Afdrukken

Gemeenten zorgen voor overdracht naar nieuwe aanbieder

ERMELO/ REGIO - De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde hebben de aanbesteding voor de Wmo maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp, begeleiding (ambulant en groep) en logeeropvang afgerond. De gunning van de aanbieders is inmiddels definitief. Daarmee zijn de aanbieders bekend die per 1 juni a.s. een contract met één of meerdere gemeenten krijgen.

Zo heeft Ermelo nu 14 hoofdaanbieders hulp in het huishouden, 12 hoofdaanbieders voor groepsbegeleiding en 30 aanbieders voor persoonlijke begeleiding. Voor de totale regio zijn er 53 hoofdaanbieders en een totaal van ruim 120 aanbieders.

Contractpartners

Willem Krooneman, wethouder Elburg en voor de samenwerking bestuurlijk trekker Wmo: ,,We zijn blij dat - ondanks de coronacrisis – er zoveel aanbieders zich hebben ingeschreven. We verheugen ons op de samenwerking met alle contractpartners. Hieronder zijn veel van de huidige Wmo aanbieders. Daarnaast verwelkomen we ook een aantal nieuwe organisaties in onze regio. Hiermee zorgen we voor een goede continuïteit van de bestaande dienstverlening en dat is goed nieuws voor onze inwoners: zij zijn voor de komende jaren verzekerd van goede en passende ondersteuning.” Toch vallen er ook een aantal organisaties met veel expertise buiten de boot. Eén van die organisaties is InteractContour. Deze organisatie, die meer dan honderd cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bediende, moet noodgedwongen sluiten omdat, naar zij zeggen, de gemeenten knellende voorwaarden hebben gesteld.  

Contract vier jaar

De nu geslecteerde aanbieders hebben met de gemeenten een contract van vier jaar afgesloten, met viermaal de mogelijkheid voor een verlenging van een jaar. Het aangaan van langdurige contracten is belangrijk want het biedt inwoners de zekerheid van een lange relatie met aanbieder én hulpverlener. Dit voorkomt dat er elke paar jaar onrust en onzekerheid ontstaat door een nieuwe aanbesteding. Ook voor de medewerkers geeft een langdurig contract zekerheid. Daarbij biedt een langdurige relatie meer mogelijkheden om - in de komende jaren – met aanbieders te werken aan verdere innovatie en transformatie.

Overdracht

De samenwerkende gemeenten zorgen voor een goede overdracht naar een nieuwe aanbieder voor cliënten die nu ondersteuning krijgen door een niet gecontracteerde aanbieder. De gemeenten vinden het belangrijk dat er sprake is van een goede continuïteit van de huidige ondersteuning en een warme overdracht naar een nieuwe aanbieder.