Afdrukken

In een oranje hesje een rondje door het dorp fietsen

ERMELO – Vandaag werd door Veiligverkeer Nederland (VVN) het praktisch verkeersexamen afgenomen. Zo’n 345 leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle Ermelose basisscholen vertrokken de gehele dag door vanaf de parkeerplaats van de Rehobothkerk.

Het was een hoge opkomst vergeleken met vorig jaar toen er door Corona maar vijf scholen deel namen aan het verkeersexamen. Vorige maand, op 29, 30 en 31 maart werd het theoretisch examen afgenomen waarbij de leerlingen 25 vragen moeten beantwoorden vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. En vandaag was het praktische gedeelte. De kinderen moesten een route door het dorp rijden van zo’n twintig minuten en werden onderweg nauwlettend gadegeslagen door controleurs. Er wordt tijdens het praktijkexamen getoetst of de kinderen de kennis en verkeersregels ook in de praktijk brengen. En of ze zich op de weg veilig en verantwoord gedragen en goed kunnen inspelen op verkeerssituaties. Voordat er meegedaan kon worden werden de fietsen ook gecontroleerd op veiligheid. De fiets wordt nagekeken op vijftien punten. Uiteraard of de verlichting werk, of de remmen goed staan afgesteld, of er een bel aanwezig, maar ook wordt gecontroleerd of de banden voldoende spanning hebben en of er bijvoorbeeld op beide trappers reflectoren zitten. En nu is het wachten op de uitslag. Vorig jaar ontvingen negen kinderen van burgemeester Baars het cum-laudediploma uitgereikt.