Afdrukken

Palletfabriek Ten Hove moet gemeente half miljoen betalen

ERMELO - De gemeente Ermelo kan vijf ton invorderen bij de pallet- en timmerfabriek aan de Haspel. Dat bleek vandaag tijdens een spoeduitspraak van de Raad van State. De voorzieningenrechter vindt dat de Ermelose ondernemer genoeg tijd had om de illegale bebouwing te verwijderen.

De rechter stelde tijdens de zitting dat Ten Hove niet eens een start heeft gemaakt met het afbreken van de bouwwerken. Er is niets gebeurd. In april eiste de gemeente Ermelo onder druk van dwangsommen dat de palletfabriek zes illegaal gebouwde bouwwerken moest afbreken. Ten Hove verzette zich en vroeg de voorzieningenrechter om een uitspraak in een spoedprocedure.  

Spoedeisend belang

Het gaat om drie droogkamers, een ketelhuis met biocentrale, een shredder en een opslagcontainer. Deze bouwwerken moesten binnen acht weken worden afgebroken. Een redelijke termijn, zo vindt het college. ‘Het slopen van zes bouwwerken die op zichzelf niet complex van aard zijn, is in alle redelijkheid in acht weken mogelijk. Ook het verwijderen van het ketelhuis is volgens het college in genoemde termijn mogelijk.’ Ten Hove heeft bij Kara Energy Systems navraag gedaan voor verwijdering van het ketelhuis. Dit bedrijf heeft 15 dagen nodig om de verbrandingsinstallatie te demonteren. Ook de voorzieningenrechter ziet daarmee geen reden waarom de dwangsom niet geïnd kan worden. Volgens hem is er geen spoedeisend belang.

Weigering

De advocaat van de gemeente Ermelo mr. Ruud Oosterveer stelt dat uit de uitspraak van 6 januari 2021 blijkt dat er geen bijzondere omstandigheden zijn waarom van handhavend optreden zou moeten worden afgezien. ‘Het is juist dat Ten Hove voor de palletopslag en de houtkachel een aanvraag heeft gedaan. Omdat hier sprake is van een uitgebreide procedure zal er, voordat er sprake kan zijn van concreet zicht op legalisatie, een ontwerpvergunning met ontwerp VVGB ter inzage moeten liggen. Dat is niet het geval. Sterker nog. Er ligt een ontwerp weigering ter inzage.’ Er is dus geen zicht op legalisatie.

Legalisatie

Ten Hove stelt dat de raad en het college aansturen op legalisatie. Dat is volgens Oosterveer onjuist. ‘De raad heeft op 21 april besloten dat wanneer bedrijven in het gebied een ontvankelijke en goed onderbouwde aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging indienen, hier actief het gesprek over wordt aangegaan om tot een passend plan te komen.’ Oosterhof benadrukt in zijn pleidooi dat de gemeenteraad niet heeft bepaald dat alle strijdigheden gelegaliseerd gaan worden.' De voorzieningenrechter ging vandaag mee met Oosterveer. Er is geen reden om de opgelegde dwangsommen op te schorten tot na de bodemuitspraak die gepland staat later dit jaar.

Ingrijpen

De Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselseveld (WRBT) heeft de afgelopen jaren meermalen een verzoek tot handhaving gedaan. De gemeente Ermelo koos er echter voor om een onderzoek te doen en te kijken of verplaatsen van de Pallet- en Timmerfabriek een optie was. Gedurende die periode wilde men niet ingrijpen. In april kwam de uitslag van het onderzoek en de conclusie was dat verplaatsing om meerdere redenen onmogelijk is. De WRBT stelt vandaag dat als het college van B&W haar geloofwaardigheid wil behouden, men nu op korte termijn vervolgstappen moet nemen om de dwangsom te innen. ‘Zeker nu ook de kortgedingrechter van de Raad van State vindt dat er geen enkele goede reden is om die dwangsom uit te stellen. De zo genaamde 'begunstigingstermijn' is nu al ruim twee maanden verlopen. Er zit maar één ding op en dat is nu B zeggen.’ 

Overigens is het dossier van de palletfabriek Ten Hove ook één van de langlopende dossiers die de raad in onderzoek heeft gegeven. De uitslagen van het onderzoek zullen na de zomer in de gemeenteraad warden besproken.