Hoe reëel is verplaatsen pallethandel? 

ERMELO - De Raad van State heeft vandaag opnieuw vastgesteld dat het college van Burgemeester & Wethouders handhavend moet optreden bij de pallethandel van Ten Hove. Het college is van mening dat handhavend optreden onevenredig is omdat er een haalbaarheidsonderzoek wordt gehouden om de toekomstmogelijkheden te bekijken.

De situatie aan de Haspel ontstond in 2012 met een gedoogbeschikking. Hierin was vastgesteld dat er maximaal 2.850 rn2 aan palletopslag mocht komen. Echter deze gedoogbeschikkingverliep in 2014, maar de pallets zijn aanwezig gebleven. Sterker nog, de hoeveelheid werd ruimschoots overschreden. Hiertegen maakten omwonenden bezwaar. Dit resulteerde uiteindelijk in een rechtszaak waarbij de rechter het collegebesluit van 13 december 2017 vernietigde. Het college moest een nieuw besluit op het bezwaar nemen met inachtneming van de uitspraak. De rechter vond dat het college ten onrechte uitging van concreet zicht op legalisatie.

Ingrijpen

De Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld (WRBT) heeft de afgelopen jaren meermalen een verzoek tot handhaving gedaan, maar dat leidde geruime tijd niet tot handhaving. De gemeente Ermelo besloot tot een onderzoek over te gaan en te kijken of verplaatsen van de Pallet- en Timmerfabriek een optie was. Gedurende die periode wilde men niet ingrijpen. Overigens heeft men eind 2020 wel toegezegd dat de gemeente Ermelo handhavend zal optreden tegen overschrijding van de 2.850 m2. Die hoeveelheid heeft het bedrijf ruimschoots overschreden. Bij een controle afgelopen zomer is geconstateerd dat er ruim tweemaal zoveel staat. Ook de afscheiding met kisten was illegaal en gevaarlijk omdat het voor brandoverslag kon zorgen.

Belangen

Een toezichthouder van de gemeente trof tijdens een controle bij de pallethandel een opslag aan van naar schatting tussen de 5.000 en 6.000 m2. Ook aan andere voorwaarden uit de gedoogbeschikking uit 2012 werd op dat moment niet voldaan. Bij een volgende controle stonden er minder pallets, maar nog wel aanzienlijk meer dan 2.850 m2. De rechter kwam meermalen tot de conclusie dat er in de belangenafweging door het college van B & W uitsluitend gekeken is naar de belangen van de pallethandel en niet die van bijvoorbeeld de recreatieondernemer die in beroep ging. De rechter noemt het dan ook een onzorgvuldig genomen besluit. 

Haalbaarheidsonderzoek

Ook vandaag vernietigt de Raad van State het besluit van het college. De rechter draagt het college op om binnen twaalf weken een nieuw besluit te nemen. Het college van Burgemeester en Wethouders wil vandaag niet reageren op de uitspraak. Men laat weten dat er eerst een ambtelijk advies komt en dat het college daarna een besluit zal nemen. Voor wat betreft de stand van zaken rondom een eventuele verplaatsing van de pallethandel laat wethouder Laurens Klappe weten dat er een concept van het haalbaarheidsonderzoek is. Over de inhoud kan hij nog niets loslaten.