WRBT blij met handhaving aan de Haspel

ERMELO - Het verplaatsen van Pallet- en Timmerbedrijf Ten Hove aan de Haspel in Ermelo lijkt onmogelijk. Deze conclusie volgt na uitgebreid onderzoek, de beperkte ontwikkelmogelijkheden, maar ook de taxatierapporten en de uitkomst van gesprekken met betrokkenen.

Bijna twee jaar werd er onderzoek gedaan naar verplaatsing van de bedrijvigheid aan de Haspel. Gedurende het onderzoek werd er ook niet handhavend opgetreden tegen strijdigheden op het perceel van de Pallet- en Timmerfabriek. Daar is nu ook een einde aan gekomen. Op 29 maart heeft het college van B&W in opdracht van de Raad van State een nieuwe beslissing genomen en men gaat nu handhaven. De niet vergunde gebouwen/ opstallen en de pallets op de agrarische bestemmingen moeten op last van een 3 dwangsommen binnen 6 tot 8 weken worden verwijderd.

Ergernis, frustratie en geld

De Stichting Woon- & Recreatiebelangen (WRBT) is blij met deze stap. ,,Eindelijk doet het college wat zij in de zomer van 2017 op basis van het handhavingsverzoek (van feb. 2017) gelijk had kunnen én moeten doen,” zegt voorzitter Bert Groeneveld. ,,Dat had een hoop ergernis, frustratie en geld gescheeld. Alle argumenten die gedurende het proces naar voren zijn gebracht, zijn keer op keer niet valide gebleken en nu, omdat er anders een dwangsom moest worden betaald, heeft het college op de voorlaatste dag, dat die termijn verliep, een handhavingsbeslissing genomen. De Raad van State gaf de gemeente geen ander alternatief.” Groeneveld spreekt daarom ook niet van ‘doorpakken’ of ‘tot inzicht komen’. ,,Men kon niet anders en moest wel. Het is jammer dat de RvS het college zo op de juiste toepassing van de wet heeft moet wijzen en dat ze dat niet op eigen initiatief hebben gedaan.”

Tijd rekken

In het rapport dat het college vorige week openbaar maakte, staat dat de eigenaar van het bedrijf de uitdrukkelijke eis had dat een eventuele verhuizing in de gemeente Ermelo moest zijn. Ermelo heeft hiervoor geen verplaatsingslocaties en deze zijn de komende tijd ook niet te verwachten. Toch bleef het college lange tijd van mening dat verplaatsing financieel en juridisch een weliswaar een lastige, maar mogelijk wel een reële optie was. Het werd een van de hoofdpijndossiers. En daar is met het handhavend optreden voor de WRBT geen einde aan gekomen. ,,Wij hopen dat duidelijk wordt waarom het college keer op keer de naar voren gebrachte argumenten van de bezwaarmaker, niet ter harte nam terwijl dit steeds overduidelijk was. Het college deed gewoon 'zijn eigen ding' en ging onverminderd door op de ingeslagen weg van het accommoderen van de pallethandel terwijl er géén goede argumenten voor waren, Wat zit daar achter? Welk mechanisme? Is het onkunde, overziet men het niet?” Voorzitter Groeneveld sluit niet uit dat men op deze manier tijd wilde rekken. Feit is dat er in 2014 door de Provincie gevraagd was om een onderzoek naar eventuele verplaatsing, het vervolgens tot september 2019 duurt voordat er een eerste rapport kwam. ,,Dat werd overigens niet openbaar gemaakt. Maar men ging vervolgens wel in gesprek met de ondernemers in de Haspelstrook. Om daarna, na 18 maanden, de conclusie te trekken dat verplaatsing niet mogelijk is.” Ondanks allerlei toezeggingen werd er nooit een inhoudelijk gesprek met de Stichting WRBT gehouden.

Op 12 mei zal de raad in debat gaan over de toekomstscenario's van de Haspelstrook.