Noord Veluwe zet in op vitale vakantieparken

ERMELO/REGIO – Het college van b & w van Ermelo is in regionaal verband bezig met het project vitale vakantieparken. Met dit beleid wil de Noord Veluwe onderzoeken in hoeverre verouderde recreatieparken en campings geschikt kunnen worden gemaakt voor de huisvesting van zogenaamde MOE-landers, migranten uit Oost Europa.

Volgens wethouder Jan van den Bosch wordt hier in Putten al een proef mee gedaan. ,,Op die manier kunnen we overlast op dit soort parken aanpakken en ook zicht krijgen op de bewoning op deze parken. Dit willen we als gemeenten op de Noord Veluwe gezamenlijk aanpakken. Gebleken is dat het probleem van illegale bewoning door Polen en Roemenen zich met name voor doet in Putten en Oldebroek. Ermelo heeft hier in mindere mate mee te maken. Door deze aanpak bereiken we dat mensen zich inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en kunnen we deze migranten mogelijk ook huisvesting aanbieden.''

Hiervoor is volgens Van den Bosch een visienodig op vier sporen. ,,Het gaat niet alleen om de openbare orde en veiligheid maar ook om een economische visie en tevens om een visie op ruimtelijke ordening. Het vierde spoor is de public relation. De provincie heeft voor dit beleid 9 ton beschikbaar gesteld voor de Noord Veluwe.''