De Parasol vindt definitieve huisvesting in Westerkerk

ERMELO – Wijkvereniging Ermelo-West, De Parasol, Westerkerk, Welzijn Ermelo en de gemeente Ermelo willen de krachten bundelen. De ambities zijn hoog. Inwoners willen een gezonde, innovatiewijk realiseren met zorg voor elkaar. Dat doen ze met Buurtjes.

Lees meer...

'Er zijn nog teveel vragen' 

ERMELO - De gemeenteraad tracht zorgvuldig te handelen door de vergadering over de bestuurscrisis in de gemeente Ermelo nog even uit te stellen. Tijdens de raadsvergadering aanstaande woensdag vindt enkel de beeldvormende behandeling plaats. Dit betekent dat het debat en de besluitvorming op een later moment zullen plaatsvinden. Raadsleden zitten nog met tal van vragen over het rapport. Tijdens de vergadering zullen de verkenners, de klankbordgroep, de wethouders en de burgemeester vragen beantwoorden. 

Lees meer...

Woonzorgcentra ontvangen voorjaarsbloeiers 

ERMELO – De Rotary Ermelo viert dit jaar haar dertigjarig jubileum. Een feest dat door corona een ingetogen karakter heeft gekregen. Niettemin steken de ruim dertig leden de handen uit de mouwen. Vandaag hebben ze symbolisch 2500 tulpenbollen geschonken aan de bewoners van woonzorgcentrum Kroondomein.

Lees meer...

In de Luwte realiseert droom op nieuwe locatie 

ERMELO - Het is een plan met ambitie, dat realiseren Lenie en Wim Willemsen zich maar al te goed. Twaalf jaar geleden opende dit echtpaar zorgvilla ‘In de Luwte’ aan de Hamburgerweg en over ruim een jaar verhuizen ze met hun bewoners naar de Wilhelminalaan. Op deze nieuwe locatie zijn de bouwwerkzaamheden inmiddels van start gegaan. Afgelopen donderdag ging de eerste spade symbolisch de grond in. ,,Een moment om bij stil te staan,” zei bestuursvoorzitter Bert van den Hoorn. ,,We hopen deze nieuwe locatie begin 2022 hier feestelijk te kunnen openen.”

Lees meer...

Sanering vuilstort heeft nooit prioriteit gehad

ERMELO - Het is een ingewikkeld gebied, een voormalige stortplek die dienst deed tussen 1940 en 1970. Daarna werd de vuilstort gesloten en met grond bedekt. Nu is het een bosperceel, waar dassen foerageren en waar mensen hun hond uitlaten, gelegen tussen de spoorwegovergang aan de Oude Telgterweg en het sportpark De Zanderij. En hoewel het gebied niet nodig is voor de ontwikkeling van het nieuwe sportcentrum, is de tijd van wegkijken, wat wethouder Leo van der Velden betreft, echt voorbij.

Lees meer...

'Impact van corona is groot'

ERMELO - Vanaf aanstaande maandag is het mogelijk om ook in regio 0341 een corona sneltest te doen. Binnen 15 min. na de test ontvang je al de uitslag. Vier Ermelose ondernemers en verpleegkundigen hebben de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken. In nauwe samenwerking met de gemeente Ermelo.

Lees meer...

Tijdelijke mast ter overbrugging tot permanente locatie 

ERMELO – Het bouwen van een mast zonder vergunning is voor netwerkprovider T-Mobile niet vreemd. ,,Omdat de mast direct verbetering van het bereik kan opleveren, en het een relatief eenvoudig bouwwerk betreft, is vooruitlopend op de vergunning al gestart met werkzaamheden,” zegt woordvoerder Klaas Jan Lageschaar namens T-Mobile. Het bedrijf is reeds met de gemeente in overleg voor een definitieve mast. ,,Dit is een traject dat nog enige tijd duurt, vanwege vergunningverlening. Om het bereik al op korte termijn te verbeteren wordt in dit soort situaties vaak een tijdelijke mast geplaatst.”

Lees meer...

Gemeente antwoordt negatief met sumiere argumenten

ERMELO - Afgelopen jaarwisseling zijn twee monumentale molens door vuurwerk in brand gevlogen. Een schrikbeeld, ook voor het bestuur van Stichting Molen de Koe in Ermelo. Daarom heeft voorzitter Aline Verhoef de gemeente gevraagd rond de molen een vuurwerkvrije zone in te stellen. ,,Dit kwam echter met een negatief antwoord en een magere argumentatie retour,” vertelt ze. Daar legt het bestuur zich niet bij neer. ,,We zouden het toch graag dit jaar al ingevoerd zien.”

Lees meer...

Grote twijfel over bestuurskracht in Ermelo

ERMELO – Alleen de politiek zelf kan de bestuurscultuur in Ermelo veranderen. Een extern onderzoek levert slechts een spiegel op die hopelijk tot reflectie leidt. Om hiertoe op te roepen, hebben drie Ermeloërs hun bezorgdheid uitgesproken en is er een petitie ter ondertekening.

Lees meer...