Uitkeren of doorschuiven naar reserves? 

ERMELO – Uit de jaarrekening van afgelopen jaar blijkt dat er teveel OZB belasting is geïnd. Woningeigenaren hebben gezamenlijk een half miljoen euro meer betaald dan noodzakelijk was. De SGP wil dat dit geld terug wordt betaald aan deze groep belastingbetalers. De partij dient woensdag samen met de VVD en Han Wilhelm een amendement in.

Lees meer...

Wilhelm komt met nieuwe fractie

ERMELO - De nieuwe gemeenteraad is in Ermelo net geïnstalleerd, maar de eerste veranderingen zijn nu al een feit. Op 31 mei is de partij BurgerBelangen Ermelo namelijk opgeheven. Raadslid Han Wilhelm die namens BurgerBelangen Ermelo in de gemeenteraad zit, zal na het zomerreces onder een andere naam verder gaan.

Lees meer...

'Onze moeite is niet voor niets geweest' 

ERMELO - ,,Het lijkt dat onze moeite niet voor niets is geweest,’’ juicht Rikkert Vliek voorzichtig. ,,Het is immers nog niet helemaal zeker, er moet nog gestemd worden. Maar, dit is wel het doel van al het werk wat we afgelopen weken hebben gedaan. Is toch niet voor niets geweest.’’ Vliek windt zich nog op als hij vertelt over het gebrek aan communicatie van de gemeente Ermelo met haar inwoners. ,,De communicatie deugt van geen kant. Zo’n besluit nemen zonder uitleg en zonder informatieavond, dat is toch absoluut onmogelijk. Zo ga je toch niet met elkaar om?’’ Vliek is blij dat het ‘feest’ vooralsnog niet doorgaat. ,,Maar wat het op lange termijn gaat doen, weet je maar nooit.’’

Lees meer...

Samenleving moet gespaard worden 

ERMELO – Woensdag worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De nieuwe coalitie presenteerde vrijdag het coalitieakkoord. Daarbij beloofden de fractievertegenwoordigers dat de lokale lasten – los van de inflatie - niet verhoogd worden. Ermelo moet een gemeente zijn waar niet meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. ,,De hand gaat op de knip,” aldus Henri Luitjes namens Eén-Ermelo.

Lees meer...

90 % kan in eigen gemeente boodschappen doen op zondag

ERMELO – Er wordt sinds enkele maanden regelmatig gesproken over een openstelling van supermarkten op zondag in Ermelo. Maar hoeveel draagvlak is hiervoor? Progressief Ermelo vindt, nadat zij informatie heeft opgehaald bij ondernemers, dat er zo snel mogelijk een gemeentelijke tafel georganiseerd moet worden om de mogelijkheden hiervoor te analyseren.

Lees meer...

Werken in geboortestad

ERMELO - Esther Heutink-Wenderich, oud-wethouder van de gemeente Ermelo en momenteel werkzaam als wethouder (van buiten) in de gemeente Enkhuizen, wordt namens het CDA wethouder in Nijkerk. De drie coalitiepartijen in Nijkerk, CDA, PRO21 en VVD, hebben een akkoord bereikt over de komende bestuursperiode.

Lees meer...

Zorgzaam, spaarzaam en duurzaam

ERMELO – Drie coalitiepartijen CDA Ermelo, één-Ermelo en ChristenUnie hebben hun kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Sarath Hamstra zal namens het CDA Ermelo een wethouderszetel innemen, Ronald van Veen doet dat namens de ChristenUnie Ermelo en Eén Ermelo schuift Hugo Weidema naar voren. Deze coalitie wil bezuinigen en kiest ervoor om met drie wethouders aan de slag te gaan.

Lees meer...

Combinatie van coalitie-akkoord en raadswerkprogramma

ERMELO - CDA Ermelo, één-Ermelo en ChristenUnie zijn begonnen met de coalitievorming. Zij hebben besloten om geen traditioneel coalitie-akkoord te sluiten, maar een hybride-akkoord. In Nederland is het gebruikelijk dat gemeentebesturen werken met een coalitie-akkoord of met een raadswerkprogramma. In een traditioneel coalitie-akkoord staat afgesproken welke opdracht het nieuw aan te stellen college krijgt. Heel concreet dus. Een raadswerkprogramma is een werkplan voor de gemeenteraad en daarin staan onderwerpen waarover men het eens is dat die moeten worden uitgevoerd, maar waarover men het nog niet eens is over de aanpak.

Lees meer...

Drie partijen vormen coalitieakkoord 

ERMELO – CDA Ermelo, één-Ermelo en de ChristenUnie hebben het vertrouwen naar elkaar uitgesproken om samen de nieuwe coalitie te gaan vormen. ,,We zijn een soort van verloofd," zegt Ronald van Veen (ChristenUnie) met een glimlach. Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalden het CDA Ermelo en één-Ermelo ieder vijf zetels en werden hiermee beiden de grootste partijen. Tijdens het duidingsdebat, wat daarop volgde, kregen de lijsttrekkers van beide partijen het vertrouwen om initiatief te nemen in de formatie. Voorwaarde was wel dat er met iedereen gesproken zou worden.

Lees meer...