Verduurzaming van bedrijfsleven staat centraal

ERMELO - Vandaag bezocht Stieneke van der Graaf Ermelo in het kader van de ‘Dag van de ondernemer’. Zij liet zich door de voorzitter van de Bedrijvenkring Ermelo, Reinald van Ommeren, informeren over het Ecopark A28, dat mogelijkheden biedt tot verduurzaming van het bedrijfsleven. Hij bracht in beeld hoe verplaatsingen en herbestemming van de schaarse ruimte kan leiden tot een betere indeling in Ermelo. Daarbij kwam uiteraard ook het Windpark en de toekomstige behoefte aan elektriciteit aan de orde.

Lees meer...

'Kijk naar de eindsituatie'

ERMELO – De Ermelose gemeenteraad raakt niet uitgepraat over het dossier Markt 2.0. Progressief Ermelo sprak haar grote zorgen uit over het verdwijnen van ruim vijftig bomen bij de herinrichting van de Markt en het kostenplaatje van ruim 5 miljoen. Fractievoorzitter Evelien Kars is zelfs bang dat het huidige raadsvoorstel nog veel duurder wordt.
Raadslid Pieter Stam (SGP) stoort zich aan het feit dat er wel veel aandacht is voor de bomen, maar nog nauwelijks voor wonen. ,,Bij de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan door de raad in 2017 is behalve een bouwmogelijkheid voor extra winkelmeters, eveneens een bouwmogelijkheid opgenomen voor 43 wooneenheden met daaronder een parkeerkelder voor minimaal 44 parkeerplaatsen.”

Lees meer...

Nieuwe raadsleden binnenkort beëdigd

ERMELO - Marjan van Noort-Nap en Ad de Kort zorgen ervoor dat de fractie van het CDA Ermelo weer op sterkte is. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kreeg de partij vijf zetels. De raadsleden werden beëdigd. Afgelopen zomer besloten twee raadsleden, Jander de Blauw en Sarojini Ramasray, te stoppen en moesten de christendemocraten op zoek naar vervangers. 

Lees meer...

Inrichtingsplan met behoud waardevolle bomen

ERMELO – De inrichting van de Markt gaat na jarenlang plannen maken van start. Acht jaar geleden presenteerde toenmalig wethouder Jan van den Bosch de toekomstplannen voor Markt 2.0. Nu, acht jaar later, zal het college het aantal toegezegde parkeerplaatsen realiseren. Inmiddels is de uitbreiding van de PLUS supermarkt en de nieuwbouw van de Action klaar. De ALDI en bijbehorende woningbouw met parkeergarage zullen volgen.

Lees meer...

'Er is er één die de boel op zijn kant trekt' 

ERMELO – Er is veel onrust binnen de Ermelose raad. De wig tussen oppositie en coalitie is groter dan ooit. Eén Ermelo deed daar vorige week nog een schepje bovenop door een informatieavond in de media te bestempelen als achterkamertjespolitiek. Polariserend, zo noemen de raadsleden van de oppositiepartijen. En niet in het belang van de burgers.

Lees meer...

Gemeente maakt inventarisatie

ERMELO – Toegankelijkheid van trottoirs heeft een hoge prioriteit voor de SGP. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering woensdagavond. ,,Als ouder loop je met de kinderwagen nog wel eens tegen stoepranden, laat staan als je ouder wordt en wat minder mobiel bent,” zegt raadslid Pieter Stam.

Lees meer...

Exodus Den Haag, maar ook lokaal

ERMELO - Het is een exodus in Den Haag waar het gaat om vertrekkende politici. Maar ook lokaal zijn er raadsleden die opstappen. Ditmaal twee jonge CDA-leden. Jander de Blauw en Sarojini Ramasray verlaten de gemeenteraad. Beiden kwamen anderhalf jaar geleden, na de verkiezingen in de raad. En beiden houden het nu voor gezien.

Lees meer...

Ermelose raad voert Motie van Treurnis uit

ERMELO – De kennismakingsbijeenkomst met Gelderse gedeputeerde Ans Mol, die geheel in het teken stond van het Windpark Horst en Telgt, leidt tot veel discussie binnen de Ermelose politiek. Niet zozeer het windpark is hetgeen waarover het gesprek gaat, maar wel of het geschaard moet worden onder achterkamertjespolitiek of dat er sprake is van een informatieavond (diversenavond).

Lees meer...

Politieke partijen moeten vertrouwen herwinnen 

ERMELO/ REGIO -  Nu het kabinet gevallen is en de verkiezingen weer op komst zijn, werken de verschillende politieke partijen hard aan hun verkiezingsprogramma’s. Deze partijen zouden in hun verkiezingsprogramma’s met name oog moeten hebben voor de positie van gemeenten en provincies. ,,Eens,” zegt fractievoorzitter Leo van der Velden (SGP Ermelo). ,,De herijking van het gemeentefonds moet worden herzien. Ermelo mag niet gestraft worden voor onvoorwaardelijke ‘barmhartigheid’.” Nu krijgen gemeenten niet alleen te weinig geld van het rijk, maar ook onvoldoende ruimte om eigen beleidskeuzes te maken. Gevolg is dat hun slagkracht wordt beperkt. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een deze week gepresenteerd advies aan de politieke partijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.

Lees meer...

Handen uit de mouwen om skaters een plek te geven

ERMELO - Volgend jaar, als het nieuwe sportcomplex De Zanderij geopend is, zal het huidige skateboardpark bij Sportcentrum Calluna worden afgebroken. De Ermelose Jongerenraad (EJR) vindt het broodnodig dat er een waardige vervanger voor in de plaats komt. ,,Wij zien echter dat hier in de kadernota geen plek voor is," zegt voorzitter van de Jongerenraad Elmar Bakker. ,,Dat baart ons grote zorgen."

Lees meer...