Tijd om besluiten te heroverwegen

ERMELO - De Ermelose gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de Kadernota woensdag unaniem een motie aangenomen waardoor besluiten heroverwogen kunnen worden. Zes fracties willen samen optrekken. ,,Dus niet focussen op waar wij verschillen, maar eerst kijken naar de overeenkomsten,” stelde Anneke Knoppert van Progressief Ermelo. De motie was een initiatief van Folkje Spoelstra, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Lees meer...

Burger krijgt er niets voor terug 

ERMELO - Buurtsportcoaches zijn in 2019 ‘verhuisd’ naar Interactie Sportbedrijf. Ook het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties ligt bij deze nieuwe organisatie. Het Ermelose Sportbedrijf is een nieuwe organisatie die zelf bepaalt waar men taken neerlegt. Dat betekent dat Meerinzicht uitvoeringszaken niet meer vanzelfsprekend uitvoert.

Lees meer...

Onderzoek naar gezamenlijke thema's

ERMELO - De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde (EHZ) hebben opnieuw een stap gezet richting bestuurlijke samenwerking. In aanloop naar de Omgevingswet hebben de bestuurders afgesproken om samen te werken aan de Omgevingsvisies, een onderdeel van de Omgevingswet.

Lees meer...

'Het is geen verwijt aan mijn voorganger, slechts een constatering'

ERMELO - Vijf jaar geleden presenteerde de toenmalig wethouder Jan van den Bosch omvangrijke plannen voor de locatie De Markt. Hij noemde het destijds ‘de meest essentiële ingreep van de herinrichting van het centrum’. Nu, vijf jaar later, lijkt het vooral een kostbare, maar onontkoombare ontwikkeling. Van den Bosch zei dat het hele project de gemeenschap niks ging kosten. ,,Een beetje naïef,” stelt wethouder Laurens Klappe.

Lees meer...

'Een aantal komt niet in aanmerking voor steunmaatregelen'

ERMELO - Diverse bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en instellingen komen niet in aanmerking voor de verschillende corona steunmaatregelen. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel het bedrijfsleven als voor de Ermelose samenleving. Daarom vinden de fracties van CDA Ermelo en ChristenUnie dat de gemeente onderzoek moet doen naar de instelling van een coronanoodfonds, juist voor deze specifieke groep. Dat stellen beide fracties in een motie die vanavond tijdens de Raadsvergadering aan de orde komt.

Lees meer...

Uitstel van betaling vanwege coronacrisis

ERMELO – Niet alleen de rijksoverheid, ook de gemeente Ermelo heeft maatregelen genomen rond het coronavirus. Inwoners kunnen hierdoor uitstel krijgen voor betaling van de gemeentelijke belastingen en andere betalingen aan de gemeente. De maatregelen hebben ook gevolgen voor het project terugvorderingen binnen het domein sociaal. Deze terugvorderingen worden tijdelijk, in ieder geval tot 31 augustus, opgeschort.

Lees meer...

Wetswijziging maakt videovergaderen mogelijk

ERMELO – Het coronavirus heeft ook politiek gezien invloed. Nu raadsvergaderingen in de raadszaal niet mogelijk zijn, moet de oplossing vooral digitaal worden gezocht. Hiervoor moest echter eerst een wetswijziging worden doorgevoerd. Want besluiten konden alleen tijdens een vergadering in de raadszaal worden genomen.

Lees meer...