Oppositie trekt aan de bel

ERMELO - Progressief Ermelo, VVD, SGP en HEE22 hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld omdat het aanbod van woningbouw programma's in Ermelo opdroogt. De partijen maken zich grote zorgen dat het huidige College onvoldoende urgentie lijkt te voelen bij het maken van nieuwe woningbouwplannen terwijl heel veel Ermeloërs dringend op zoek zijn naar een passende woning.

Lees meer...

Vertrekkende Van der Velden geeft ruimte aan jonge garde 

ERMELO - Door het vertrek van SGP-fractievoorzitter Leo van der Velden ontstaat een vacature die opgevuld zal worden door René Heij. Heij is sinds 2018 actief als fractievertegenwoordiger en in het dagelijks leven uitgever bij een uitgeverij van christelijke boeken. Hij groeide op in een Ermelose ondernemersfamilie. Als fractievertegenwoordiger heeft hij zich de afgelopen zes jaar met name beziggehouden met financiën en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Lees meer...

'Ik mis de slagvaardigheid; het is teveel voor de bühne'

ERMELO – Eind deze maand neemt Leo van der Velden (SGP) afscheid van de Ermelose raad. Dat maakte hij woensdagavond bekend. Vandaag exact 18 jaar geleden werd hij beëdigd als fractievertegenwoordiger. Nu vindt hij het tijd om plaats te maken voor de nieuwe generatie. René Heij zal de zetel in de raad innemen.

Lees meer...

Aantal leden in stijgende lijn

ERMELO - Op 28 februari is het vijfenzeventig jaar geleden dat dominee Van Dijk op uitnodiging in hotel Peter een rede hield over: ‘Waarom Staatkundig Gereformeerd?’ met als doel om een eigen kiesvereniging op te richten. In de toen nog grote ongedeelde gemeente Ermelo, bestaande uit de hoofddorpen Ermelo en Nunspeet, was de SGP in de jaren dertig reeds opgericht en vertegenwoordigd met een zetel in de gemeenteraad.

Lees meer...

Wilhelm: 'Het is gewoonweg misleiding'

ERMELO - ,,Een vals voorstel,” zegt raadslid Han Wilhelm, als het gaat om het afschalen van de productie van eendenslachterij Tomassen Duck-To. Waar wethouder Hugo Weidema spreekt over een doorbraak om een langlopend dossier te sluiten, noemt Wilhelm het gewoonweg misleiding.

Lees meer...

Verduurzaming van bedrijfsleven staat centraal

ERMELO - Vandaag bezocht Stieneke van der Graaf Ermelo in het kader van de ‘Dag van de ondernemer’. Zij liet zich door de voorzitter van de Bedrijvenkring Ermelo, Reinald van Ommeren, informeren over het Ecopark A28, dat mogelijkheden biedt tot verduurzaming van het bedrijfsleven. Hij bracht in beeld hoe verplaatsingen en herbestemming van de schaarse ruimte kan leiden tot een betere indeling in Ermelo. Daarbij kwam uiteraard ook het Windpark en de toekomstige behoefte aan elektriciteit aan de orde.

Lees meer...

'Kijk naar de eindsituatie'

ERMELO – De Ermelose gemeenteraad raakt niet uitgepraat over het dossier Markt 2.0. Progressief Ermelo sprak haar grote zorgen uit over het verdwijnen van ruim vijftig bomen bij de herinrichting van de Markt en het kostenplaatje van ruim 5 miljoen. Fractievoorzitter Evelien Kars is zelfs bang dat het huidige raadsvoorstel nog veel duurder wordt.
Raadslid Pieter Stam (SGP) stoort zich aan het feit dat er wel veel aandacht is voor de bomen, maar nog nauwelijks voor wonen. ,,Bij de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan door de raad in 2017 is behalve een bouwmogelijkheid voor extra winkelmeters, eveneens een bouwmogelijkheid opgenomen voor 43 wooneenheden met daaronder een parkeerkelder voor minimaal 44 parkeerplaatsen.”

Lees meer...

Nieuwe raadsleden binnenkort beëdigd

ERMELO - Marjan van Noort-Nap en Ad de Kort zorgen ervoor dat de fractie van het CDA Ermelo weer op sterkte is. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kreeg de partij vijf zetels. De raadsleden werden beëdigd. Afgelopen zomer besloten twee raadsleden, Jander de Blauw en Sarojini Ramasray, te stoppen en moesten de christendemocraten op zoek naar vervangers. 

Lees meer...

Inrichtingsplan met behoud waardevolle bomen

ERMELO – De inrichting van de Markt gaat na jarenlang plannen maken van start. Acht jaar geleden presenteerde toenmalig wethouder Jan van den Bosch de toekomstplannen voor Markt 2.0. Nu, acht jaar later, zal het college het aantal toegezegde parkeerplaatsen realiseren. Inmiddels is de uitbreiding van de PLUS supermarkt en de nieuwbouw van de Action klaar. De ALDI en bijbehorende woningbouw met parkeergarage zullen volgen.

Lees meer...