CDA Ermelo stelt schriftelijke vragen

ERMELO - Volgens onderzoeksbureau TNO leven zo’n 550.000 huishoudens in Nederland in zogenoemde energiearmoede. Dit zijn mensen die een laag inkomen hebben en een hoge energierekening, bijvoorbeeld omdat hun huizen slechter zijn geïsoleerd. Mogelijk stijgen de energieprijzen de komende tijd flink, wat energiearmoede zal vergroten. Daarom trekt het kabinet zo'n drie miljard euro uit voor maatregelen om de hogere energierekening van consumenten door de sterk stijgende gasprijs te compenseren. Dat geld gaat onder meer naar een verlaging van de belasting op energie.

Lees meer...

'Een cultuuromslag is nodig!'

ERMELO – Als je vindt dat dingen anders moeten, dan moet je er ook zelf wat aan gaan doen. Met dat idee hebben een aantal Ermeloërs besloten een nieuwe politieke partij op te richten; Eén-Ermelo. ,,We willen de grootste worden en dat is ook nodig om iets te kunnen betekenen,” zegt bestuurslid Henri Luitjes. Hij heeft samen met zijn nieuwe partijgenoten zorgen over de gang van zaken van het huidige gemeentebestuur. De nieuwe politieke partij, die vanavond gelanceerd is, doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Lees meer...

'De soep loopt door de yoghurt' 

ERMELO - De knoop is eindelijk doorgehakt; woensdagavond 22 september heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Nieuw Sportcomplex bij de Zanderij, met 15 stemmen voor en vijf tegen, eindelijk vastgesteld. Alleen de fractie van het CDA stemde tegen. ,,Dat komt door het gebrek aan integraliteit,” legt Sarath Hamstra (CDA Ermelo) uit.,,Het was vollediger geweest als we zouden weten wat er precies met de Oude Telgterweg en de sanering van de Zanderij zou gebeuren.”

Lees meer...

ChristenUnie stelt lijsttrekker voor

ERMELO - Het bestuur van ChristenUnie Ermelo schuift Ronald van Veen naar voren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hij volgt hiermee partijgenoot Folkje Spoelstra op. Zij was de eerste vrouwelijke fractievoorzitter en lijsttrekker tijdens de vorige verkiezingen.

Lees meer...

Onvoldoende aanleiding voor raadsenquête 

ERMELO – Er kwam geen open debat over het rapport van Necker van Naem, over de langlopende dossiers. In de theaterzaal van de Dialoog, die momenteel verbouwd wordt, zouden raadsleden woensdagavond met elkaar in gesprek gaan. Maar in de eerste ronde gaf het geroutineerde raadslid Frans Snoek (SGP) al aan dat de meerderheid van de raad de mogelijkheid voor een eventuele raadsenquête van tafel wilde vegen.

Lees meer...

Raad worstelt met rapport onderzoeksbureau

ERMELO – Oud-burgemeester Andre Baars is niet gehoord in het onderzoek naar de langlopende dossiers. ,,Maar hij wordt meermalen genoemd in het rapport dat is opgeleverd door onderzoeksbureau Necker van Naem. Dat botst voor mijn gevoel,’ zegt raadslid Dick Tillema (ChristenUnie Ermelo).

Lees meer...

Stichtingen maken statement door weg te blijven

ERMELO - Komt er een einde aan de langlopende dossiers? Woensdagavond behandelt de gemeenteraad het rapport van onderzoeksbureau Necker van Naem. Op 8 september zal moeten blijken wat er gebeurt met de conclusies en aanbevelingen. Drie betrokken partijen, Stichting Doeh, WRBT en Bar Twinns, maken een statement door de vergadering niet bij te wonen. Zij hopen alsnog op een raadsenquête.

Lees meer...