'Ruimtelijke ordening is meer dan het stapelen van stenen'  

ERMELO - Een verrommeld, braakliggend terrein zal binnenkort plaats maken voor een nieuwe woonwijk met ruim zeventig nieuwe woningen op de locatie De Driesprong. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd de raad gevraagd om het bestemmingsplan vast te stellen. Ruud van Eijle (ChristenUnie) sprak over een 'viermoment'. Het is een van de grootste inbreidingslocaties in Ermelo. ,,We moeten echter duurzaam blijven denken," zegt Bart van der Knaap, raadslid BurgerBelangen Ermelo (BBE). 

Lees meer...

 

Progressief Ermelo heeft concept-kandidatenlijst klaar 

ERMELO - Het bestuur van Progressief Ermelo heeft de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bekendgemaakt. Raadslid Bea van 't Hul zal na de verkiezingen niet terugkeren.

Lees meer...

'Als SGP zullen we het college eraan houden'

ERMELO - Grote verontwaardiging is er de afgelopen dagen ontstaan omdat het toegezegde ' fluisterasfalt’ aan de Oude Nijkerkerweg er niet komt. De afgelopen jaren hebben aanwonenden diverse gesprekken met de gemeente gevoerd over realisatie van de Westflank. ,,We hebben ingesproken op verschillende vergaderingen,” zegt Gytha Vellema. ,,Wij hebben gevraagd om een aantal zaken waaronder het stille asfalt.”

Lees meer...

Ermelo start proefproject 'Ik doe GF gewoon apart!'

ERMELO - Wethouder Jan van Eijsden heeft met het uitdelen van speciale afvalemmertjes een officieel startsein gegeven voor de proef ‘Ik doe GF gewoon apart!’. Deze proef, die gehouden wordt met zo’n honderd huishoudens in Ermelo West, heeft als doel om de gescheiden inzameling van groente- en fruitafval te verhogen.

Lees meer...

 Bestemmingsplan ter inzage

ERMELO - Dinsdagavond konden belangstellenden zich een beeld vormen van de plannen die er liggen voor Strand Horst. Het college van burgemeester en wethouders heeft eind augustus ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor dit gebied en men wil daarmee een impuls geven aan dit recreatiegebied. Het bestemmingsplan ligt tot 19 oktober ter inzage.

Lees meer...

Twee winkelpanden Stationsstraat bewoond

ERMELO - Wonen in een leegstaande winkel; nu de woningnood hoog is, zwichten ook de eerste vastgoedeigenaren in Ermelo. Bijna alle leegstaande winkelpanden hebben ook een woonbestemming, een bestemmingsplanwijziging kan dus achterwege blijven. Twee winkels in de Stationsstraat zijn inmiddels bewoond.

Lees meer...

Motie tegen windmolens moet worden ingetrokken

ERMELO - Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders de rapportage 'Verkenning naar grootschalige duurzame energieopwekking' vastgesteld. Met deze rapportage kan een start gemaakt worden met projecten op het gebied van windenergie, zonneparken en biomassa.

Lees meer...

Herma van der Weide nieuwe lijsttrekker van VVD Ermelo

ERMELO - Donderdagavond is tijdens de ledenvergadering van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in Ermelo Herma van der Weide-van ’t Hof unaniem benoemd tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. ,,Ik doe het niet alleen, we doen het samen met een mooie club mensen," aldus de nieuwe kopvrouw.

Lees meer...

'Waarom rioolonderzoek naar drugs zinvol kan zijn'

ERMELO - Drie politieke partijen uit Ermelo organiseren op woensdag 8 november een thema-avond over drugs en drugpreventie. Deskundigen vertellen wat druggebruik is, wat er te koop is en wat het met je doet.

Lees meer...

'We blijven er druk op zetten'

ERMELO/ REGIO - De grootste herinrichting van het Nederlandse luchtruim sinds tientallen jaren zorgt voor veel discussie. Deze herinrichting moet ruimte bieden voor de verdere ontwikkeling van Schiphol, Eindhoven en de doorgroei van Lelystad naar 45.000 vliegbewegingen. Maar dat zorgt tegelijkertijd voor meer overlast. De Noord Veluwe komt er naar alle waarschijnlijkheid goed mee weg want demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma maakte gisteren bekend dat de vertrekkende vliegtuigen van luchthaven Lelystad hoger gaan vliegen.

Lees meer...