Gemeente gaat boetes uitdelen aan foutparkeerders

ERMELO - Gisteren heeft de gemeente Ermelo via social media laten weten dat parkeren om het middengedeelte van het Raadhuisplein niet is toegestaan en een boete kan opleveren. De SGP heeft vervolgens een brief gestuurd met de vraag aan het college om toch te kijken naar de mogelijkheden om hier wel legaal te kunnen parkeren zolang de parkeercapaciteit rond het Huis van Ermelo niet op orde is. Dit deel van het centrum voldoet momenteel ook niet aan het bestemmingsplan Parkeernormen.

Lees meer...

Wat gaat goed en wat kan beter?

ERMELO - Op dinsdag 7 februari organiseren PvdA Harderwijk en Progressief Ermelo samen een thema-avond over jeugdzorg in De Vleugel bij de Westerkerk in Ermelo. Jeugdzorg is een belangrijk onderwerp voor zowel de Harderwijkse en Ermelose politiek, na de overheveling van deze taak naar de gemeenten in 2015. Met deze thema-avond willen de partijen kijken wat er goed gaat, maar vooral ook wat er beter kan.

Lees meer...

Inkomensgrens energietoeslag verhoogd naar 130%

ERMELO - Steeds meer mensen raken door de stijgende energieprijzen en stijgende kosten levensonderhoud een deel van hun inkomen kwijt. Het risico bestaat dat een deel van hen door de ondergrens van het sociaal minimum dreigt te zakken. Naast de inzet van maatregelen door het Rijk hebben gemeenten de mogelijkheid extra middelen in te zetten voor hun inwoners.

Lees meer...

ChristenUnie heeft grote twijfels bij luchthaven Lelystad

ERMELO - Tijdens de politieke avond aanstaande woensdag worden twee moties over stikstofrechten behandeld. De ChristenUnie had twee weken geleden al een aanzet gegeven voor de eerste motie, waarin werd opgeroepen om de uitbreiding van Lelystad Airport te stoppen. Die motie werd vanwege tijdgebrek doorgeschoven.

Lees meer...

Eén van de vragen is of het bedrijf MER-plichtig is

ERMELO – Aanstaande woensdagavond is er een politieke avond met de oordeelsvormende tafel over het langlopende dossier van Tomassen Duck-To. Vaststaat dat voor een positief besluit op de aangevraagde omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad vereist is. Nadat de gemeenteraad eerder al een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, moet de gemeenteraad voorafgaand aan de definitieve besluitvorming door burgemeester en wethouders nog besluiten tot het afgeven van een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen.

Lees meer...

Veenstra wordt opgevolgd door Van de Visse

ERMELO - Raadslid Lida Veenstra (Progressief Ermelo) stopt. Als reden geeft zij aan dat deze rol niet goed bij haar past en dat het meer van haar vraagt dan goed voor haar is.  Veenstra was van april tot september 2019 actief binnen de steunfractie van Progressief Ermelo, daarna werd ze beëdigd als fractievertegenwoordiger.

Lees meer...

Meeste geld ingezet op woningbouw

ERMELO - 'Wat moet je kiezen als je geld tekort komt?' Om daar een antwoord op te geven gingen fractieleden van Progressief Ermelo zaterdag het dorp in om met inwoners in gesprek te gaan. Gesprekken over wat goed gaat en wat beter kan. Maar ook: hoe verdeel je het geld? Inwoners konden door middel van acht munten laten zien hoe zij de gemeentelijke begroting zouden invullen.

Lees meer...

Daisy Vliegenthart op plek 2 kandidatenlijst

ERMELO/ NIJMEGEN - Tijdens een zeer goed bezochte ledenvergadering in Nijmegen is door de leden van het CDA Gelderland de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 vastgesteld. De lijst wordt aangevoerd door Peter Drenth uit Doetinchem. Op plek 2 staat de 45-jarige Daisy Vliegenthart-Goedhart uit Ermelo.

Lees meer...