Commissie geeft advies ontwerpbestemmingsplan

ERMELO – De plannen die een impuls moeten geven aan Strand Horst hebben de gemeente Ermelo 134 zienswijzen opgeleverd. De helft is afkomstig uit Zeewolde waar een politieke partij opriep tot het indienen van bezwaren. Met name de bouw van een hotel en de evenementenhal stuiten op bezwaren.

Lees meer...

'Ermelo heeft extra capaciteit voor ouderen nodig'

ERMELO - De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als men meer nodig heeft dan alleen een woning. Cijfermatig zal als gevolg van de vergrijzing in Ermelo de komende jaren de vraag met name toeneemt in de ouderenzorg, terwijl het aanbod afneemt. Dit leidt tot een tekort aan woningen met zorg voor senioren met een somatische beperking en dementie. De gemeente zal daarom een uitvoeringsagenda voor de komende vier jaren opstellen met oplossingsrichtingen voor de woonzorgopgaven in Ermelo.

Lees meer...

Uitspraak Raad van State opnieuw uitgesteld

ERMELO – Er lijkt geen einde te komen aan de ‘soap’ van de Prins Hendriklaan. Niet vanwege een verschil in visie, maar omdat de Raad van State de hoger beroepzaak opnieuw heeft uitgesteld. De gemeente hoopt binnen zes weken op een uitspraak.

Lees meer...

Herontwikkeling van recreatiecluster Horst

ERMELO - De gemeente Ermelo ziet graag een herontwikkeling van het recreatiecluster Horst (Kawoepersteeg - Zeeweg - Horsterweg). Wethouder Hans de Haan heeft Inzet op Horst omdat daar sprake is van onrendabele parken waarbij ook sprake is van bewoning. ,,Elk park is natuurlijk anders,” zegt hij. ,,Met een gebiedsgerichte aanpak liggen er nu kansen. Het is een interessant experiment.”

Lees meer...

Verrommeld boerenerf opgeknapt met nieuwbouw

ERMELO - Als de gemeenteraad akkoord gaat, komen er tien nieuwe woningen aan de Fokko Kortlanglaan. Met de plannen worden op het verrommelde boerenerf tien woningen gebouwd, waarvan vier sociale huurwoningen. ,,Er ligt een plan voor een hofje,” zegt wethouder Laurens Klappe.

Lees meer...

'Ik had een andere reactie van het college verwacht'

ERMELO - Afgelopen donderdag heeft de Ermelose Jongerenraad het college een regenboogvlag aangeboden met de vraag deze te hijsen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag laten weten dit verzoek niet in te willigen. Allereerst omdat men vindt dat de Nashville-verklaring Ermelo als inclusieve gemeente niet zal veranderen.

Lees meer...