Hondenvoorzieningen betaald uit verhoging OZB

ERMELO – Er komen geen gratis hondenpoepzakjes, althans dat is het voorstel van het Ermelose college. De gemeenteraad had het college gevraagd te onderzoeken welke verbeteringen genomen kunnen worden van voorzieningen voor honden. Het gaat onder andere om het plaatsen van meer afvalbakken, betere informatievoorziening en het vaker blijven inzetten van de poepzuiger.

Lees meer...

Burgers praten mee over mobiliteit

ERMELO – Raadsleden gaan zich de komende tijd buigen over het verkeer en vervoer in 2030 in Ermelo. Hoe gaan we ons verplaatsen? Hoe blijven we zo goed mogelijk bereikbaar? Hoe gaan we om met parkeren? Wat doen we voor onze voetgangers? 

Lees meer...

Meer tijd voor verhaal in voortraject

ERMELO - Sinds het najaar van 2019 is de gemeenteraad overgeschakeld op een nieuwe vergaderstructuur. Hierbij is er sprake van beeldvormende - , oordeelsvormende – en besluitvormende tafels. Deze manier van vergaderen is nog in de testfase. Toch wil het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorstellen om nu een aantal spelregels toe te voegen aan de notitie RO instrumenten.

Lees meer...

ChristenUnie geeft vogelhuisjes weg

ERMELO – In navolging van de actie van de gemeente Ermelo heeft de ChristenUnie Ermelo vijftig vogelhuisjes laten maken om die weg te geven aan de inwoners van Ermelo. De CU hoopt met deze actie op een natuurlijke manier iets te doen aan de overlast van de eikenprocessierups.

Lees meer...

CDA Ermelo wil aansluiten bij Landelijke Klimaatwet

ERMELO - Het CDA Ermelo wil de Ermelose duurzaamheidsdoelstellingen, te weten energie neutrale gemeente 2030 en klimaatneutrale gemeente in 2035, aan te passen aan het tijdpad voor 2050 van de landelijke Klimaatwet. ,,De samenleving heeft tijd nodig, men is nog niet altijd zover als waar de politiek is,” aldus Erik van der Weide van het CDA Ermelo. Daarom diende hij vanavond een motie in.

Lees meer...

Tekorten lopen op

ERMELO - De financiële positie van de gemeente Ermelo is flink onder druk komen te staan. Een hoog ambitieniveau en de afschaffing van de precariobelasting veroorzaken dat woningbezitters in 2020 fors meer onroerendzaakbelasting gaan betalen. Ook de toeristenbelasting gaat in 2020 met 50% omhoog.

Lees meer...

Dassenakker als foerageerplek tussen de zonnepanelen

ERMELO – De gemeenteraad besliste woensdagavond positief over het vier hectare tellende zonneveld aan de Schaapsdijk. Er zijn nog wel wat kleine voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld een foerageergebied voor de das. Al eerder besliste de raad positief over een zonneveld in Telgt.

Lees meer...

College wil eerst duidelijkheid richtlijn VNG

ERMELO - Het Ermelose college wacht met het invoeren van een Ja/Ja-sticker tot er een richtlijn is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ,,Ook kan de reclame- en folderbranche nog in cassatie gaan,” reageert wethouder Leo van der Velden. ,,Maar wij zijn niet tegen invoering. In tegendeel, het past prima in onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Lees meer...

'Motie getuigt van weinig realiteitszin'

ERMELO - BurgerBelangen Ermelo (BBE) stond woensdagavond met de door Bart van der Knaap ingediende motie, zwaar onder druk. Het onderwerp, de kerntakendiscussie, wat gezien wordt als een stap vooruit in de democratie, mondde uit in een lange schorsing waarna de fractievoorzitter van BBE de motie introk. ,,Als je het negatief wil benaderen dan kan je zeggen dat de coalitiepartijen BurgerBelangen in de kou hebben laten staan,” reageert Van der Knaap enigszins teleurgesteld.

Lees meer...