'De auto domineert teveel' 

ERMELO - Het gebeurt dagelijks vele malen, winkelend publiek dat de Stationsstraat Oost oversteekt op een plek waar geen oversteekplaats is. ,,Maar men denkt wel dat de 'drempels' als zodanig functioneren," meldt raadslid Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo. Deze partij is het dan ook niet eens met de beantwoording van het college dat het aantal oversteekplaatsen voor voetgangers aan de Stationsstraat Oost niet hoeven worden verhoogd.

Lees meer...

Facebookpagina om geluiden uit samenleving te horen

ERMELO - Zijn we op de goede weg als je kijkt naar de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in Ermelo? Dat is de vraag die raadslid Corry Mosterd (CDA) zich afvraagt tijdens het zomerreces van de gemeenteraad. ,,Wanneer we kijken naar alle ontwikkelingen en bouwplannen is de gemeente Ermelo hard op weg op het woningbouwprogramma van 2025 kunnen halen. Dat is een geweldig resultaat en dat is erg goed nieuws!" vertelt Mosterd. Dit is onder andere te danken aan de ontwikkeling van diverse bouwprojecten en complete woonwijken zoals woonwijk Driesprong, de Verbinding, Kerklaan en Postlaantje, De Leemkuul, maar ook de Telgterpoort en de verwachte woningbouw op het terrein van Veldwijk.

Lees meer...

Mogelijke verhuizing naar Nunspeet?

ERMELO - Het ‘verhuizen’ van de dassen uit Harderwijk lijkt een soap te worden nu het Ecologisch adviesbureau Das & Boom een voorstel presenteert met een nieuwe kunstburchtlocatie in Nunspeet. Particuliere grond moet de oplossing bieden voor het verdwijnen van de dassenburcht nabij de Groene Zoomweg. Het adviesbureau heeft op verzoek van Harderwijk gezocht naar zo'n locatie.

Lees meer...

Solidariteit met pluimveesector

ERMELO - ,,Gedupeerde pluimveehouders zijn buiten hun schuld slachtoffer,” zegt raadslid Ruud van Eijle vanuit de ChristenUnie Ermelo. Hij vindt dan ook dat dit niet volledig onder het ondernemersrisico valt. ,,In dit geval pleiten we voor ruime uitleg van deze crisissituatie, zodat geld van een noodhulpfonds rijksoverheid beschikbaar komt.”

Lees meer...

Ontwikkelagenda opgesteld

ERMELO - De gemeenten in de regio Noord-Veluwe starten een nieuw aanbestedingstraject voor het gezamenlijk inkopen van jeugdhulp. Begin dit jaar heeft de gemeente een visie geschreven op de inkoop. Er is door de gemeenten een strategische keuzenota opgesteld. In deze nota zijn de kaders waarbinnen de aanbesteding wordt vormgegeven vastgelegd, voorbeeld hiervan is dat de gemeenten werken met een dynamische aanbesteding. Dat betekent dat aanbieders gedurende een periode van 4 jaar kunnen meedoen, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Op deze manier kan optimaal vorm gegeven worden aan de keuzevrijheid.

Lees meer...

'Hoogste tijd om inwoners meer te betrekken'

ERMELO - Hoewel het nog acht maanden duurt voordat er Gemeenteraadsverkiezingen zijn, wordt er al nagedacht over mogelijke lijsttrekkers en speerpunten in het verkiezingsprogramma. Het CDA Ermelo heeft zelfs al een concept verkiezingsprogramma klaar. De partijgenoten hebben de afgelopen maanden op verschillende manieren informatie bij inwoners opgehaald om beslagen ten ijs te komen.

Lees meer...

Meerderheid raad steunt amendement

ERMELO – Christelijk College Groevenbeek mag toch nieuwe sportzalen realiseren. Hiervoor heeft de raad een bedrag van zevenhonderdduizend euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gelijk aan het geld dat de school in 2004 uit eigen portemonnee betaalde voor de bouw van twee gymzalen.

Lees meer...

'We zijn gered door de Meicirculaire'

ERMELO - ChristenUnie, CDA, VVD, SGP en BurgerBelangen Ermelo hebben vanavond tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend tegen de belastingverhoging met ingang van 2018. Verwezen wordt naar het coalitieakkoord 2014-2018 met het thema ‘Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen”. Hierin is afgesproken dat slechts in uiterste noodzaak tot lastenverzwaring zou worden overgegaan. En dat is niet aan de orde.

Lees meer...