'Het is geen verwijt aan mijn voorganger, slechts een constatering'

ERMELO - Vijf jaar geleden presenteerde de toenmalig wethouder Jan van den Bosch omvangrijke plannen voor de locatie De Markt. Hij noemde het destijds ‘de meest essentiële ingreep van de herinrichting van het centrum’. Nu, vijf jaar later, lijkt het vooral een kostbare, maar onontkoombare ontwikkeling. Van den Bosch zei dat het hele project de gemeenschap niks ging kosten. ,,Een beetje naïef,” stelt wethouder Laurens Klappe.

Lees meer...

'Een aantal komt niet in aanmerking voor steunmaatregelen'

ERMELO - Diverse bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en instellingen komen niet in aanmerking voor de verschillende corona steunmaatregelen. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel het bedrijfsleven als voor de Ermelose samenleving. Daarom vinden de fracties van CDA Ermelo en ChristenUnie dat de gemeente onderzoek moet doen naar de instelling van een coronanoodfonds, juist voor deze specifieke groep. Dat stellen beide fracties in een motie die vanavond tijdens de Raadsvergadering aan de orde komt.

Lees meer...

Uitstel van betaling vanwege coronacrisis

ERMELO – Niet alleen de rijksoverheid, ook de gemeente Ermelo heeft maatregelen genomen rond het coronavirus. Inwoners kunnen hierdoor uitstel krijgen voor betaling van de gemeentelijke belastingen en andere betalingen aan de gemeente. De maatregelen hebben ook gevolgen voor het project terugvorderingen binnen het domein sociaal. Deze terugvorderingen worden tijdelijk, in ieder geval tot 31 augustus, opgeschort.

Lees meer...

Wetswijziging maakt videovergaderen mogelijk

ERMELO – Het coronavirus heeft ook politiek gezien invloed. Nu raadsvergaderingen in de raadszaal niet mogelijk zijn, moet de oplossing vooral digitaal worden gezocht. Hiervoor moest echter eerst een wetswijziging worden doorgevoerd. Want besluiten konden alleen tijdens een vergadering in de raadszaal worden genomen.

Lees meer...

Hondenvoorzieningen betaald uit verhoging OZB

ERMELO – Er komen geen gratis hondenpoepzakjes, althans dat is het voorstel van het Ermelose college. De gemeenteraad had het college gevraagd te onderzoeken welke verbeteringen genomen kunnen worden van voorzieningen voor honden. Het gaat onder andere om het plaatsen van meer afvalbakken, betere informatievoorziening en het vaker blijven inzetten van de poepzuiger.

Lees meer...

Burgers praten mee over mobiliteit

ERMELO – Raadsleden gaan zich de komende tijd buigen over het verkeer en vervoer in 2030 in Ermelo. Hoe gaan we ons verplaatsen? Hoe blijven we zo goed mogelijk bereikbaar? Hoe gaan we om met parkeren? Wat doen we voor onze voetgangers? 

Lees meer...

Meer tijd voor verhaal in voortraject

ERMELO - Sinds het najaar van 2019 is de gemeenteraad overgeschakeld op een nieuwe vergaderstructuur. Hierbij is er sprake van beeldvormende - , oordeelsvormende – en besluitvormende tafels. Deze manier van vergaderen is nog in de testfase. Toch wil het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voorstellen om nu een aantal spelregels toe te voegen aan de notitie RO instrumenten.

Lees meer...

ChristenUnie geeft vogelhuisjes weg

ERMELO – In navolging van de actie van de gemeente Ermelo heeft de ChristenUnie Ermelo vijftig vogelhuisjes laten maken om die weg te geven aan de inwoners van Ermelo. De CU hoopt met deze actie op een natuurlijke manier iets te doen aan de overlast van de eikenprocessierups.

Lees meer...

CDA Ermelo wil aansluiten bij Landelijke Klimaatwet

ERMELO - Het CDA Ermelo wil de Ermelose duurzaamheidsdoelstellingen, te weten energie neutrale gemeente 2030 en klimaatneutrale gemeente in 2035, aan te passen aan het tijdpad voor 2050 van de landelijke Klimaatwet. ,,De samenleving heeft tijd nodig, men is nog niet altijd zover als waar de politiek is,” aldus Erik van der Weide van het CDA Ermelo. Daarom diende hij vanavond een motie in.

Lees meer...