'Hoe gaan we om met burgerparticipatie?'

ERMELO - De kwaliteit van groenonderhoud moet omhoog. Dat is de belangrijkste conclusie uit de straatgesprekken en een online gesprek die de raad hield met inwoners. Inwoners die bovenal trots zijn op de groene omgeving. De raad gaat alle reacties verder uitwerken in een raadsprogramma. Ze maken ook een keuze uit de onderwerpen die zijn aangeleverd voor nieuwe gesprekken met de inwoners. Verkeer en woningbouw kwamen als belangrijkste punten naar voren.

Lees meer...

Groen of water

ERMELO - Boodschappen doen en lokale politici tegenkomen, dat lijkt op verkiezingstijd. Toch was het afgelopen zaterdag anders. De raadsleden trokken er namelijk gezamenlijk op uit om zo in gesprek te komen met inwoners. En hoewel het thema 'groen' was, wilde een aantal mensen het toch over andere zaken hebben. Dat kon ook. ,,Het zwembad was een veel gevraagd onderwerp," meldt raadslid Ronald van Veen (ChristenUnie Ermelo) na afloop. ,,Het leuke was dat mensen het echt gelezen hebben en voor gesprek hier naar toe komen," stelt raadslid Cor Louwerse (CDA Ermelo).

Lees meer...

Verhoging entreeprijs voor extra 'kreek'  

ERMELO – De nieuwbouw van het sportcomplex op sportpark De Zanderij heeft al veel stof doen opwaaien. Toch komt het volgens CDA fractievoorzitter Sarath Hamstra nu in een stroomversnelling. Een mooie woordspeling, want volgens hem kan met een lichte prijsverhoging voor gebruik van het nieuwe zwembad en sporthal, het volledige plan inclusief een ‘kreek’ worden gerealiseerd.

Lees meer...

'Goedkope woningen zijn ondervertegenwoordigd'

ERMELO - ,,We willen meer grip krijgen op de woningbouwontwikkeling in Ermelo voor wat betreft de omvang, invulling en realisatietermijn," stelt wethouder Laurens Klappe. Hoewel er op dit moment meer dan genoeg woningen in de ‘pijplijn’ zitten, sluit de invulling van deze nieuwbouw niet helemaal aan op de Ermelose behoefte. ,,Wat er nu gepland staat zijn vooral dure en middeldure eengezinskoopwoningen. De goedkope woningen blijven achter."

Lees meer...

Ambities vragen om temporisering

ERMELO - De ChristenUnie Ermelo zet vraagtekens bij de gepresenteerde, ambitieuze begroting en de bijbehorende verhoging van de onroerend zaak belasting. ,,Als ChristenUnie zijn we niet tegen de OZB verhoging, maar niet op deze manier en niet in dit tempo," reageert fractievoorzitter Folkje Spoelstra.

Lees meer...

Raadsleden geschrokken van gepresenteerde cijfers

ERMELO - Het is een stevige verhoging van de OZB die het college heeft aangekondigd. Volgend jaar staat er een verhoging van 21% aangekondigd, het jaar daarna nog eens 11,5%, in 2021 nogmaals 11,1% en in 2022 8,7 %. Zeker nu de prijzen op de woningmarkt flink omhoog gaan lopen de kosten voor woningbezitters aanzienlijk op. Een gemiddelde woning van 282.000 euro kent nu een OZB van 291,00 op jaarbasis. Dat wordt in 2022 460,00 euro. Veel raadsleden zijn donderdagavond enorm geschrokken van deze verhoging. ,,Het is duidelijk dat er behoefte is aan financiële middelen, maar het is te makkelijk om dat direct te vertalen naar en belastingverhoging,” reageert Sarath Hamstra namens het CDA Ermelo. ,,Wij zouden graag kijken waar taakstelling of bezuiniging mogelijk is.”

Lees meer...

OZB woningeigenaren stijgt

ERMELO – De komende jaren wil de gemeente Ermelo fors investeren in het verbeteren van het voorzieningenniveau voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Er liggen ambitieuze plannen, een kwaliteitsimpuls die de komende vier jaar 86 miljoen euro zal kosten. Hier tegenover staat een verhoging van de OZB voor woningeigenaren van 22%. 

Lees meer...

 College wijst op feitelijke onjuistheden website

ERMELO – De Vrienden van Calluna (VvC) hebben de messen figuurlijk geslepen en zetten alles op alles om het college van B&W over de streep te halen om hun ‘droomzwembad’ te realiseren. Middels een website proberen de initiatiefnemers inwoners van Ermelo te mobiliseren om naar de commissievergadering op woensdag 19 september te komen. Daar zal gesproken worden over de toekomstplannen van het nieuwe zwembad.

Lees meer...

'Wij hebben de mankracht en de drive om het zelf op te pakken'

ERMELO - Ondanks dat er een flitsende presentatie op 10 april van plannen voor een nieuw CPO-project om een eigen woonwijkje te realiseren, heeft het college dit op basis van het huidige beleid afgewezen. Men stelt zich op als uitvoerder en stuurt het verzoek terug naar de raad met het idee dat de raad zelf moet beslissen of een dergelijk plan mogelijk gemaakt moet worden of niet.

Lees meer...

Instellingsterrein grootste uitbreiding van woningen in jaren 

ERMELO - Kan het rijksmonument De Hooge Riet worden verbouwd tot betaalbare studio's voor jongeren? Dat zou het CDA Ermelo graag onderzocht zien. ,,Een prachtige kans om tientallen jongeren in Ermelo te huisvesten en te behouden," zegt raadslid Cor Louwerse. ,,Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. De mooie panden blijven in tact, terwijl we jongeren goedkope huisvesting aan kunnen bieden."

Lees meer...