Grote druk op woningmarkt zorgt voor verdere vergrijzing

ERMELO - De druk op de woningmarkt in Ermelo is groot, maar er is weinig beschikbare ruimte voor nieuwbouw, terwijl de vraag naar woningen enorm is. Er is een toename van eenpersoonshuishoudens en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Er is grote behoefte aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters, maar ook voor ouderen die kleiner willen gaan wonen is nauwelijks aanbod.

Lees meer...

Simpele rekensommen over uitgaven gemeente Ermelo

ERMELO - Terwijl politiek Ermelo het vliegtuig neemt naar warme oorden, stijgt ook het kwik in Ermelo naar grote hoogte. Niet alleen door de hittegolf die eraan zit te komen. Een aantal burgers spreken hun zorg uit over de toekomst van dit dorp. Zij willen de mensen die lokaal iets in de melk hebben te brokkelen wat meegeven ter overdenking.

Lees meer...

 

Spoelstra maakt zich zorgen over financiën Ermelo

ERMELO - Folkje Spoelstra maakt zich zorgen over de financiële situatie van Ermelo. De fractievoorzitter van de ChristenUnie Ermelo doelt hiermee op de plannen van dit college waardoor er steeds vaker ‘bijgeplust’. ,,Meer en grotere plannen leiden niet bepaald tot een rooskleurig financieel beeld," aldus Spoelstra. ,,We hebben daarom de laatste maanden vaak opgeroepen tot een sober en doelmatig beleid en daartoe concrete wijzigingsvoorstellen ingediend."

Lees meer...

‘Van een omelet kan je geen eieren meer maken’

ERMELO - Meerinzicht kost de burgers veel geld, maar wat levert het op? De organisatie, die dienstverlenend is voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde moest zorgen voor een krachtenbundeling en kostenreductie. ,,We zijn een samenwerking aangegaan om aan de steeds complexere vraag, waaronder het sociale domein, vorm te geven en continuïteit te waarborgen,” vertelt wethouder Wouter Vogelsang. Een vergelijking met de periode voor Meerinzicht is wat hem betreft onmogelijk. ,,Dat is appels met peren vergelijken. Of zoals onze gemeentesecretaris zegt: ‘ Van een omelet kan je geen eieren meer maken’.”

Lees meer...

 'Om alle ambities uit te voeren is meer geld nodig' 

ERMELO - De gemeente Ermelo heeft veel plannen en grote ambities, die overigens ook veel geld kosten. De gemeenteraad moet de komende maanden hierover een aantal belangrijke keuzes maken. Want alle ambities volgen is alleen mogelijk als er meer geld bijkomt.

Lees meer...

PE en CU pleiten vurig voor brede aanpak

ERMELO – ,,Er is nog veel schaamte voor de ziekte dementie.” Met een voorbeeld uit de praktijk sneed raadslid Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) dit onderwerp aan tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag. Er valt, net zoals in de rest van Nederland, een forse stijging in het aantal mensen met dementie te verwachten.

Lees meer...

Financiële positie enorm verslechterd

ERMELO - Financieel gezien staat Ermelo er slecht voor. Vandaag presenteerde wethouder Wouter Vogelsang de Kadernota 2020 die naar de gemeenteraad gaat. De Kadernota, die richting geeft voor de Programmabegroting 2020-2023 laat een tekort zien van 3 miljoen euro. Het is nu aan de gemeenteraad om de financiële kaders vast te stellen.

Lees meer...