'Er lijkt geen ommekeer meer te zijn'

ERMELO - De gemeente Ermelo wil komen tot een snellere uitvoering van kansrijke woningbouwplannen. Daarom wordt de toekenningsprocedure veranderd. Vanaf 2020 wil het college op een vast moment in het jaar integraal afwegen aan welke projecten de gemeente de komende periode medewerking verleent en aan welke projecten niet.

Lees meer...

Zeewolde zet strijd voort bij Raad van State

ERMELO/ ZEEWOLDE - De gemeente Zeewolde gaat officieel bij de Raad van State in beroep tegen het bestemmingsplan van Strand Horst. De raadsleden vrezen nog steeds voor geluidsoverlast. Dat bleek tijdens de raadsvergadering vorige maand. Voor de meeste partijen is de hoogte van de toren van het hotel niet een issue, maar men neemt het uiteindelijk wel mee naar de rechter.

Lees meer...

Gemeente en eigenaar gaan weer in overleg

ERMELO – In de vergaderstructuur nieuwe stijl van de gemeente wordt er niet meer gediscussieerd tussen raadsleden en college, maar wordt er één op één vragen gesteld en beantwoord door een raadslid en de portefeuillehouder. PE-raadslid Alex Kleijnen en wethouder Hans de Haan gingen in gesprek over het vorig jaar vastgestelde erfgoedbeleid en in het bijzonder over het gemeentelijk monument Zeeweg 42.

Lees meer...

College komt met snelheidsbeperkende maatregelen 

ERMELO - De Prins Hendriklaan in Ermelo is een belangrijke verkeersverbinding, dat is de reden waarom deze straat moet worden opengesteld. ,,Nee, ons is verteld dat er niet zoveel verkeer over hoeft,” vertelt een aanwonende. Er ligt momenteel een concept verkeersbesluit waarbij het college van B&W de voorgenomen maatregelen uit de doeken doet. Er komen drie drempels op de kruisingen, daarnaast komen er wegversmallingen bij de entrees van de Prins Hendriklaan en een voetpad aan de noordzijde. Tenminste, als er een einde komt aan een ellenlang slepende 'soap'.

Lees meer...

 

'Er is gewoon te weinig gedaan voor jongeren' 

ERMELO - Het is niet de vraag óf er meer woningen gebouwd moeten worden in Ermelo, wel is de vraag wáár. Met het ontwikkelen van nieuwbouw op Landgoed Veldwijk wordt een aanzet gegeven voor de laatste grote woonlocatie in Ermelo.

Lees meer...

CDA wil duurzaamheidsdoelstellingen gelijk trekken met landelijke ambities

ERMELO - De fractie van CDA Ermelo wil de duurzaamheidsdoelstellingen liever verruimen tot 2050, net als de rest van Nederland. Ermelo heeft nu het plan om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te worden. De doelstellingen zijn volgens veel inwoners van Ermelo te ambitieus, zo blijkt uit de door het CDA Ermelo gehouden enquête. Men merkt dat er onder veel inwoners te weinig draagvlak is.

Lees meer...

Ermelo krijgt nieuwe woonvisie

ERMELO – Dit najaar start de gemeente Ermelo met het opstellen van een nieuwe woonvisie. In de woonvisie wordt vastgelegd hoe de gemeente aankijkt tegen belangrijke thema’s zoals huisvesting voor jongeren en starters, betaalbaarheid van het wonen en de beschikbaarheid van voldoende woningen voor mensen met een zorgvraag. De woonvisie beschrijft de doelen die de gemeente op korte termijn (3 tot 5 jaar) wil behalen. Ook geeft het een doorkijk naar ontwikkelingen op de langere termijn.

Lees meer...

Burgers kunnen aanschuiven bij tafelgesprekken

ERMELO - Vanaf september krijgen inwoners van Ermelo meer participatiemogelijkheden in de lokale politiek. De nieuwe vergaderstructuur die na het zomerreces van start gaat, moet leiden tot een goed gesprek tussen de samenleving, gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie.

Lees meer...