'Om alle ambities uit te voeren is meer geld nodig' 

ERMELO - De gemeente Ermelo heeft veel plannen en grote ambities, die overigens ook veel geld kosten. De gemeenteraad moet de komende maanden hierover een aantal belangrijke keuzes maken. Want alle ambities volgen is alleen mogelijk als er meer geld bijkomt.

Lees meer...

PE en CU pleiten vurig voor brede aanpak

ERMELO – ,,Er is nog veel schaamte voor de ziekte dementie.” Met een voorbeeld uit de praktijk sneed raadslid Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) dit onderwerp aan tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag. Er valt, net zoals in de rest van Nederland, een forse stijging in het aantal mensen met dementie te verwachten.

Lees meer...

Financiële positie enorm verslechterd

ERMELO - Financieel gezien staat Ermelo er slecht voor. Vandaag presenteerde wethouder Wouter Vogelsang de Kadernota 2020 die naar de gemeenteraad gaat. De Kadernota, die richting geeft voor de Programmabegroting 2020-2023 laat een tekort zien van 3 miljoen euro. Het is nu aan de gemeenteraad om de financiële kaders vast te stellen.

Lees meer...

 

'Voor de een gaat het te snel, voor de ander niet snel genoeg'

ERMELO - Hoe realistisch zijn de energie- en klimaatdoelstellingen van de gemeente Ermelo? Dat vraagt het CDA Ermelo zich af. Jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te worden. Daarmee is de gemeente Ermelo een voorloper op andere gemeenten.

Lees meer...

Commissieleden willen een weloverwogen beslissing nemen 

ERMELO – Vanavond hebben de leden van de commissie Infrastructuur en Ruimte gevraagd om een externe adviseur voor aanvraag van de omgevingsvergunningen van Tomassen Duck-To. ,,Simpel gezegd wordt gevraagd om de reeds gebouwde voorzieningen, waar nu geen vergunning voor is, goed te keuren,” legt Ronald van Veen van de ChristenUnie Ermelo uit. ,,Tomassen heeft aangegeven dat de aanvraag van de vergunning te laat komt omdat de overname van het bedrijf VSE de bouwwerken noodzakelijk maakten. Ook heeft Tomassen aangegeven dat zij een volgende keer anders te werk zouden gaan.”

Lees meer...

Politiek wacht op onderzoek wat er niet komt

ERMELO – Wie betaalt de lokale journalistiek? Het college heeft besloten om geen financiële bijdrage te willen betalen aan de lokale media omdat men vindt dat daarmee de onafhankelijkheid in het gedrang komt. De lokale politiek sluit zich hier bij aan, maar wil wel met de media in gesprek.

Lees meer...

BurgerBelangen Ermelo zoekt de interactie op

ERMELO – De mening van burgers wordt gevraagd. De Ermelose Jongerenraad (EJR) doet onderzoek naar de woonwensen van jongeren. Natuurdeskundigen gaan met elkaar in debat over de komst van de wolf en de gemeenteraad raadpleegt inwoners waar hun belastinggeld aan uit moet worden gegeven.

Lees meer...

Rechter geeft gemeenteraad gelijk

ERMELO – De gemeenteraad heeft het recht om de uitbreidingsmogelijkheden voor de eendenslachterij Tomassen Duck To in te perken. Dat is de conclusie van de Raad van State die donderdag de uitspraak deed naar aanleiding van de bezwaren die waren ingediend tegen het bestemmingsplan De Driehoek.

Lees meer...