‘Gemeente heeft geen concrete verplichting’

ERMELO – Markt 2.0 blijft politiek gezien een punt van discussie. Volgens fractievoorzitter BurgerBelangen Ermelo Bart van der Knaap kan het, als men even niet oplet, een nieuw, langlopend dossier worden. ,,Het vorige college heeft een afspraak gemaakt anders dan wat de raad heeft vastgesteld,” aldus Van der Knaap. Zo wordt men nu contractueel gehouden aan 360 parkeerplaatsen. ,,Dat is een omissie. We hadden het bestemmingsplan met 338 parkeerplaatsen als leidraad moeten nemen.”

Lees meer...

Meer mensen gehuisvest binnen bestaande bebouwing

ERMELO - De SGP wil graag een onderzoek naar de mogelijkheden van het splitsen van woningen. Raadslid Pieter Stam stelde voor om niet alleen naar bestaande gevallen van dubbele bewoning in het buitengebied te kijken, maar ook naar mogelijke nieuwe gevallen in het dorp Ermelo.

Lees meer...

Nieuwe partij wil 'Bouwen op vertrouwen'

ERMELO - De nieuwe politieke partij Eén Ermelo presenteert als een van de eersten haar verkiezingsprogramma. Onder de titel 'Bouwen op vertrouwen' verwijst de partij naar de huisvestingsproblematiek. Ook de bestuurscrisis wordt hierin aangestipt. ,,Je kunt dit verkiezingsprogramma zien als een reddingsboei voor Ermelo voor zaken die de afgelopen jaren zijn mis gegaan, zoals de financiële positie van de gemeente of het uitblijven van woningbouw,” vertelt Henri Luitjes. Hij is medeverantwoordelijk voor het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Daarbij ging de partij niet over één nacht ijs.

Lees meer...

Nieuwkomers bij lokale partij

ERMELO - Han Wilhelm wordt lijsttrekker van BurgerBelangen Ermelo (BBE). Tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering van BurgerBelangen Ermelo op donderdagavond 11 november werd onder voorzitterschap van Johan van Leeuwen de kieslijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Lees meer...

Budget voor cultuur of natuur?  

ERMELO - Het Natuur- en MilieuPlatform (NMP) wil graag extra budget. Om dit mogelijk te maken hebben Progressief Ermelo en de ChristenUnie Ermelo woensdagavond een amendement ingediend. Deze partijen vinden dat dit geld gehaald moet worden uit de subsidiepot van Kunst en Cultuur.

Lees meer...

Centrale hoofdlijn: Dienstbaarheid

ERMELO - Het CDA Ermelo heeft als eerste partij het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar gepresenteerd. De meest centrale hoofdlijn is dienstbaarheid. 'De overheid moet zich beseffen dat haar bestaansrecht wordt gelegitimeerd door dienstbaarheid aan de democratische samenleving. Dit moet concreet vorm krijgen in de werkelijkheid van alledag. Dus: ja-mits, in plaats van nee-tenzij.'

Lees meer...

Liberale voorvrouw plakt er nog een termijn aan 

ERMELO - Herma van der Weide-van ’t Hof is tot lijsttrekker van de VVD Ermelo benoemd. De ledenvergadering koos unaniem de huidige fractievoorzitter tot liberale voorvrouw bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Bestuurlijk teamleider Hans van Zetten feliciteerde Van der Weide met haar benoeming.

Lees meer...

CDA Ermelo stelt schriftelijke vragen

ERMELO - Volgens onderzoeksbureau TNO leven zo’n 550.000 huishoudens in Nederland in zogenoemde energiearmoede. Dit zijn mensen die een laag inkomen hebben en een hoge energierekening, bijvoorbeeld omdat hun huizen slechter zijn geïsoleerd. Mogelijk stijgen de energieprijzen de komende tijd flink, wat energiearmoede zal vergroten. Daarom trekt het kabinet zo'n drie miljard euro uit voor maatregelen om de hogere energierekening van consumenten door de sterk stijgende gasprijs te compenseren. Dat geld gaat onder meer naar een verlaging van de belasting op energie.

Lees meer...

'Een cultuuromslag is nodig!'

ERMELO – Als je vindt dat dingen anders moeten, dan moet je er ook zelf wat aan gaan doen. Met dat idee hebben een aantal Ermeloërs besloten een nieuwe politieke partij op te richten; Eén-Ermelo. ,,We willen de grootste worden en dat is ook nodig om iets te kunnen betekenen,” zegt bestuurslid Henri Luitjes. Hij heeft samen met zijn nieuwe partijgenoten zorgen over de gang van zaken van het huidige gemeentebestuur. De nieuwe politieke partij, die vanavond gelanceerd is, doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Lees meer...