Burgemeesters mogen weer zes jaar

ERMELO – Gisteren werd burgemeester André Baars op het Provinciehuis in Arnhem opnieuw beëdigd voor nog eens zes jaar. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje nam hem de eed af.

Lees meer...

Partij gesteund door vijftig lokale helden

ERMELO - Het CDA Ermelo heeft maandagavond de kieslijst vastgesteld. Nadat Sarath Hamstra voor de zomer al eerder werd gekozen door de leden als lijsttrekker en Esther Heutink als beoogd wethouder, mochten de leden zich uitspreken over de rest van de kieslijst.

Lees meer...

Inventariserende gesprekken moeten nog plaatsvinden

ERMELO - Het projectplan voor de nieuwbouw van het nieuwe sportcomplex is vastgesteld. Het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal laten nog even op zich wachten, maar de gemeente Ermelo heeft concrete vervolgstappen gemaakt die zullen leiden tot start van de nieuwbouw in het eerste kwartaal van 2019 en opening van het nieuwe sportcentrum in het 3e kwartaal van 2020.

Lees meer...

Extra vergadering nodig om structuurvisie in Raad te bespreken

 ERMELO – Er waren door de commissieleden nog heel veel bespreekpunten en vragen over de aangepaste structuurvisie Landgoed Veldwijk en Hooge Riet. Teveel open eindjes, te veel onduidelijke beschrijvingen en te weinig concrete invulling. 

Lees meer...

Vergoedingen beschikbaar voor fracties

ERMELO - Een ruime Kamermeerderheid wil de opleidingsmogelijkheden voor raadsleden versterken. De motie hierover, ingediend door de ChristenUnie, kreeg brede steun. Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU): ,,Ik vind dat de kiezer erop moet kunnen vertrouwen dat raads- en Statenleden hun werk goed kunnen doen. Daarbij hoort ook de mogelijkheid voor lokale volksvertegenwoordigers om zich verder te ontwikkelen.” Wat is er lokaal nu al mogelijk?

Lees meer...

'Als iets succesvol is, dan rinkelt de kassa'

ERMELO - Hoe het verder moet met het Centrum Management Ermelo, dat ligt aan de ondernemers. Volgens wethouder Jan van den Bosch is er een nieuwe Centrummanager nodig. ,,Eind vorig jaar is, na het vertrek van de tweede Centrummanager, het bestuur rechtstreeks op de bok gaan zitten en dat is enorm kwetsbaar.” De gemeente heeft in 2013 een vehikel op willen tuigen om een samenwerking te bewerkstelligen. Dat is niet geheel van de grond gekomen.

Lees meer...

'Belangrijk is een geleidelijke overdracht'  

ERMELO - SGP Ermelo presenteert een ervaren en veelzijdig team voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Gezamenlijk is gekozen voor deskundigheid, ervaring en continuïteit. Belangrijk is een geleidelijke overdracht van kennis en ervaring. Dit om de stabiele koers van de SGP-inbreng voor de korte en lange termijn te borgen.

Lees meer...

ChristenUnie kiest voor eigentijdse invulling

ERMELO - Naar aanleiding van de ledenvergadering van de ChristenUnie Ermelo is er enige commotie ontstaan over de voordracht van de beoogd wethouder. Deze partij heeft er namelijk voor gekozen om te ‘verjongen’. ,,Als je altijd alles laat zoals het is, verandert er nooit iets,” zegt fractievoorzitter Folkje Spoelstra. Het is nooit haar bedoeling geweest iemand te kwetsen. Daarom zijn er sinds augustus uitgebreid met alle betrokkenen gesprekken gevoerd.

Lees meer...

Van der Velden onderstreept achterstallig onderhoud met video

ERMELO - De winkelstraat, een herinrichting in het centrum van Ermelo, is nauwelijks af of er zijn al een aantal zichtbare gebreken. Ook de straten, die mensen naar het centrum leiden, verkeren soms in een slechte staat van onderhoud. Dat wilde SGP fractieleider Leo van der Velden donderdagmiddag duidelijk maken met een korte wandeling.

Lees meer...