Nieuwe naam voor frisse start

ERMELO - De naam BurgerBelangen Ermelo is definitief geschrapt uit de Ermelose politiek. Raadslid Han Wilhelm gaat verder onder de naam 'HEE22'. Dit is begin deze week geregistreerd bij de griffie van de gemeenteraad. ,,De naam staat, een passend logo is in ontwikkeling," meldt Wilhelm. HEE22 is de autonome voortzetting van BurgerBelangen Ermelo, dat in mei van dit jaar werd ontbonden. Ter ondersteuning van Wilhelm worden op 7 september Nicolette Heijmans en Onno Wolters voorgedragen om door de raad benoemd te worden tot fractievertegenwoordigers van HEE22.

Lees meer...

Fractievoorzitter pleit voor meer controle op hoeveelheid asielzoekers 

ERMELO/ REGIO – Begin deze week stuurden 24 lokale VVD-fracties een brandbrief aan hun Tweede Kamerfractie. Men wil dat het asielbeleid van het kabinet wordt aangepast. De gemeenten zitten er niet op te wachten dat ze net als Tubbergen gedwongen worden om asielzoekers op te nemen. De Ermelose fractie deed niet mee aan deze actie. ,,Nee,” zegt fractievoorzitter Herma van der Weide. ,,Samen aan de slag blijven en je houden aan afspraken die gemaakt zijn.”

Lees meer...

Nieuwe deklaag of duurzaam hekwerk?

ERMELO - Op korte termijn zal er iets moeten gebeuren om het gebied van de voormalige stortplaats op de Zanderij weer veilig te maken voor publiek. Plan is om dit gebied aan de Oude Telgterweg te betrekken bij het terrein van het nieuw te bouwen sportpark. Maar daarvoor moet dit stuk heringericht worden.

Lees meer...

Ondanks oplopende coronabesmettingen geen online bijeenkomst

ERMELO/ REGIO – Vanavond is de laatste politieke avond. Een fysieke bijeenkomst en raadsvergadering. Daarna gaan de lokale politici vakantie vieren. Maar ook in september en de maanden daarna zal er fysiek vergadert worden. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft namelijk een streep gezet door het online vergaderen van gemeenteraden.

Lees meer...

Uitkeren of doorschuiven naar reserves? 

ERMELO – Uit de jaarrekening van afgelopen jaar blijkt dat er teveel OZB belasting is geïnd. Woningeigenaren hebben gezamenlijk een half miljoen euro meer betaald dan noodzakelijk was. De SGP wil dat dit geld terug wordt betaald aan deze groep belastingbetalers. De partij dient woensdag samen met de VVD en Han Wilhelm een amendement in.

Lees meer...

Wilhelm komt met nieuwe fractie

ERMELO - De nieuwe gemeenteraad is in Ermelo net geïnstalleerd, maar de eerste veranderingen zijn nu al een feit. Op 31 mei is de partij BurgerBelangen Ermelo namelijk opgeheven. Raadslid Han Wilhelm die namens BurgerBelangen Ermelo in de gemeenteraad zit, zal na het zomerreces onder een andere naam verder gaan.

Lees meer...

'Onze moeite is niet voor niets geweest' 

ERMELO - ,,Het lijkt dat onze moeite niet voor niets is geweest,’’ juicht Rikkert Vliek voorzichtig. ,,Het is immers nog niet helemaal zeker, er moet nog gestemd worden. Maar, dit is wel het doel van al het werk wat we afgelopen weken hebben gedaan. Is toch niet voor niets geweest.’’ Vliek windt zich nog op als hij vertelt over het gebrek aan communicatie van de gemeente Ermelo met haar inwoners. ,,De communicatie deugt van geen kant. Zo’n besluit nemen zonder uitleg en zonder informatieavond, dat is toch absoluut onmogelijk. Zo ga je toch niet met elkaar om?’’ Vliek is blij dat het ‘feest’ vooralsnog niet doorgaat. ,,Maar wat het op lange termijn gaat doen, weet je maar nooit.’’

Lees meer...

Samenleving moet gespaard worden 

ERMELO – Woensdag worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De nieuwe coalitie presenteerde vrijdag het coalitieakkoord. Daarbij beloofden de fractievertegenwoordigers dat de lokale lasten – los van de inflatie - niet verhoogd worden. Ermelo moet een gemeente zijn waar niet meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. ,,De hand gaat op de knip,” aldus Henri Luitjes namens Eén-Ermelo.

Lees meer...

90 % kan in eigen gemeente boodschappen doen op zondag

ERMELO – Er wordt sinds enkele maanden regelmatig gesproken over een openstelling van supermarkten op zondag in Ermelo. Maar hoeveel draagvlak is hiervoor? Progressief Ermelo vindt, nadat zij informatie heeft opgehaald bij ondernemers, dat er zo snel mogelijk een gemeentelijke tafel georganiseerd moet worden om de mogelijkheden hiervoor te analyseren.

Lees meer...

Werken in geboortestad

ERMELO - Esther Heutink-Wenderich, oud-wethouder van de gemeente Ermelo en momenteel werkzaam als wethouder (van buiten) in de gemeente Enkhuizen, wordt namens het CDA wethouder in Nijkerk. De drie coalitiepartijen in Nijkerk, CDA, PRO21 en VVD, hebben een akkoord bereikt over de komende bestuursperiode.

Lees meer...