Tekorten lopen op

ERMELO - De financiële positie van de gemeente Ermelo is flink onder druk komen te staan. Een hoog ambitieniveau en de afschaffing van de precariobelasting veroorzaken dat woningbezitters in 2020 fors meer onroerendzaakbelasting gaan betalen. Ook de toeristenbelasting gaat in 2020 met 50% omhoog.

Lees meer...

Dassenakker als foerageerplek tussen de zonnepanelen

ERMELO – De gemeenteraad besliste woensdagavond positief over het vier hectare tellende zonneveld aan de Schaapsdijk. Er zijn nog wel wat kleine voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld een foerageergebied voor de das. Al eerder besliste de raad positief over een zonneveld in Telgt.

Lees meer...

College wil eerst duidelijkheid richtlijn VNG

ERMELO - Het Ermelose college wacht met het invoeren van een Ja/Ja-sticker tot er een richtlijn is van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ,,Ook kan de reclame- en folderbranche nog in cassatie gaan,” reageert wethouder Leo van der Velden. ,,Maar wij zijn niet tegen invoering. In tegendeel, het past prima in onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Lees meer...

'Motie getuigt van weinig realiteitszin'

ERMELO - BurgerBelangen Ermelo (BBE) stond woensdagavond met de door Bart van der Knaap ingediende motie, zwaar onder druk. Het onderwerp, de kerntakendiscussie, wat gezien wordt als een stap vooruit in de democratie, mondde uit in een lange schorsing waarna de fractievoorzitter van BBE de motie introk. ,,Als je het negatief wil benaderen dan kan je zeggen dat de coalitiepartijen BurgerBelangen in de kou hebben laten staan,” reageert Van der Knaap enigszins teleurgesteld.

Lees meer...

Ministerie akkoord met verzoek gemeente Ermelo

ERMELO - Het college van burgemeester en wethouders heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gevraagd om voor haar gehele grondgebied bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte te mogen opstellen. Op 14 oktober heeft het ministerie hiermee ingestemd.

Lees meer...

Ermelo betaalt grote taartpunt Meerinzicht

ERMELO - Het college van burgemeesters en wethouders is begin deze maand akkoord gegaan met de Programmabegroting voor komende jaren. De belangrijkste conclusie van deze begroting is dat de jaren 2020 en 2021 budgettair sluitend zijn. Wie verder kijkt, ziet vooral begrotingstekorten.

Lees meer...

'Veel reclamepapier wordt ongelezen weggegooid'

ERMELO - Progressief Ermelo (PE) en BurgerBelangen Ermelo (BBE) pleiten voor invoering van de Ja/Ja-sticker. Er komt dan alleen nog ongeadresseerd of gratis drukwerk in de brievenbus als bewoners er specifiek om vragen. Dit moet papierverspilling voorkomen.

Lees meer...

'Is de raad wel voldoende geïnformeerd?' 

ERMELO - Unaniem zijn de Ermelose raadsleden over de wijze waarop Tomassen Duck-To in Ermelo opereert; unaniem vindt de raad dat de ondernemer, net als ieder ander, eerst een vergunning moet aanvragen en dan pas mag bouwen. Het bedrijf heeft hiermee de randen van de wet opgezocht. Tijdens de oordeelsvormende tafel woensdagavond leken de kaarten al snel geschud. De partijen wilden het boek zo snel mogelijk sluiten. Alleen Han Wilhelm van BurgerBelangen Ermelo had nog bezwaren en de motie van de ChristenUnie en het CDA om voor de toekomst dergelijke situaties te voorkomen ging met 11-10 van tafel.

Lees meer...

'Er lijkt geen ommekeer meer te zijn'

ERMELO - De gemeente Ermelo wil komen tot een snellere uitvoering van kansrijke woningbouwplannen. Daarom wordt de toekenningsprocedure veranderd. Vanaf 2020 wil het college op een vast moment in het jaar integraal afwegen aan welke projecten de gemeente de komende periode medewerking verleent en aan welke projecten niet.

Lees meer...

Zeewolde zet strijd voort bij Raad van State

ERMELO/ ZEEWOLDE - De gemeente Zeewolde gaat officieel bij de Raad van State in beroep tegen het bestemmingsplan van Strand Horst. De raadsleden vrezen nog steeds voor geluidsoverlast. Dat bleek tijdens de raadsvergadering vorige maand. Voor de meeste partijen is de hoogte van de toren van het hotel niet een issue, maar men neemt het uiteindelijk wel mee naar de rechter.

Lees meer...