Opstapje naar zelfstandig wonen

ERMELO – Er komen aan de Julianalaan 116 twee wooneenheden met in totaal vijftien woonunits voor kwetsbare jongeren. Het gaat om tijdelijke huisvesting voor een periode van maximaal 15 jaar.

Het initiatief voor dit project komt vanuit de regiegroep Maatschappelijke Zorg regio Noord Veluwe, waarin de zes gemeenten, de maatschappelijke zorginstellingen, het sociaal werk en het welzijnswerk uit de regio vertegenwoordigd zijn. De zelfstandige woonunits zijn bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Hier kunnen ze de laatste stappen zetten om op zichzelf te gaan wonen. De jongeren kunnen maximaal twee jaar een woning in dit project huren. Daarna moeten ze door naar een zelfstandige woning. De jongeren krijgen de nodige coaching en hulp van de zorgpartijen die meedoen aan dit project.

Samenwerking

De woningen komen achter Julianalaan 116 en passen binnen het bestemmingsplan. Binnenkort wordt de vergunning aangevraagd. Namens de regiegroep hebben drie partijen zich hard gemaakt om het project te gaan realiseren in nauwe samenwerking met de gemeente Ermelo en de gemeente Harderwijk. Het gaat hier om GGZ Centraal, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland en Kwintes in samenwerking met Uwoon.