Raamovereenkomst tussen gemeente en woningcorporatie

ERMELO - De sociale huurvoorraad wordt tot en met 2030 met minimaal 250 sociale huurwoningen uitgebreid. Dat is één van de besluiten die zijn opgenomen in de raamovereenkomst die woningcorporatie Uwoon en de gemeente Ermelo vorige week ondertekenden.

Uwoon en de gemeente Ermelo hebben een strategische samenwerking en maken een gezamenlijke visie op de sociale huursector. Voor de looptijd (tot 2025) van deze raamovereenkomst ligt de focus met name op beschikbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast zetten partijen ook in op het leefbaar houden van complexen, buurten en wijken en op het thema duurzaamheid. Jaarlijks wordt de voortgang van de afspraken besproken. De afspraken zijn een resultaat van een goede samenwerking tussen gemeente Ermelo, Uwoon en huurdersorganisatie De Groene Draad.

Uitbreiding

In Ermelo ligt er nog een grote opgave in het bieden van voldoende beschikbare woningen in het betaalbare segment. Partijen zijn overeengekomen dat de sociale huurvoorraad tot en met 2030 met in ieder geval 250 sociale huurwoningen wordt uitgebreid. Er wordt samengewerkt om huurders en toekomstige huurders zo veel mogelijk passende woningen te kunnen aanbieden. Dat kan door het versnellen van nieuwbouw en ook door het stimuleren van doorstroming op de woningmarkt. Daarbij zien de betrokkenen de meerwaarde van een hechte samenwerkingsrelatie voor toekomstige woningbouw in de gemeente.