Fietsnota onderdeel van nieuwe GVVP

ERMELO – Ermelo wil de fiets op een hoger plan brengen. Het college heeft een fietsnetwerknota aan de raad gestuurd. De notitie maakt deel uit van het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en is afgestemd op het landelijk, provinciaal en regionaal beleid en het Masterplan Centrum en de Structuurvisie Ermelo.

Met de notitie worden de belangrijkste attractiepunten - zoals onder meer de bibliotheek, de schaapskooi - en de gewenste fietsroutes in beeld gebracht. Ook is rekening gehouden met de opkomst van de E-bike. De knelpunten voor de fietsers bij de spoorovergangen worden inzichtelijk gemaakt. Met de centrummanager wordt de route door het centrum afgestemd, want die heeft gevolgen voor de inrichting. Overigens heeft de gemeente aangegeven geen betaalde en bewaakte fietsenstalling te realiseren. Maar er zijn plannen in de directe nabijheid van het station in de maak en het college krijgt binnenkort een projectplan te zien. De fietsnotitie is door middel van een werkgroep tot stand gekomen, waarin de Fietsersbond, de Ondernemersvereniging Ermelo, VVV Ermelo, Verenging van Recreatieondernemers, gemeente Ermelo en ingenieursbureau Oranjewoud hebben geparticipeerd.
De kosten om de fietsnota uit te voeren worden als nieuw beleid betrokken bij de integrale afweging van de Kadernota 2014. Er is geen budget geoormerkt voor fietsers. Er is dus meer geld nodig. Een budgetvoorstel gaat nu naar de raad. De raad heeft nu op de bestemmingsreserve alleen de bestemmingen sportaccommodatiebeleid, klimaatbeleid en centrumontwikkeling gelegd. De raad kan besluiten om dit aan te vullen met het GVVP . Ook de inkomensondersteuning (uitkering Sociale Dienst Verlening), Milieu en Onderwijs (nieuwbouw scholen) komen in de integrale afweging aan de orde. Ermelo moet overigens flink bezuinigen. Vanaf 2015 moet ongeveer 3 miljoen structureel bezuinigd worden.
De raad moet een besluit nemen over het uitvoeringsprogramma alsmede het GVVP.