Bevel van IGZ voor Lammertink

ERMELO - De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 10 oktober 2013 fysiotherapeut Jan Frederik Lammertink het bevel gegeven om geen werkzaamheden als fysiotherapeut te verrichten. Lammertink, afkomstig uit Soest, nam begin 2012 de praktijk aan de Oude Telgterweg in Ermelo over van Jan Willem van Diermen.

De inspectie heeft het bevel opgelegd omdat zij een melding heeft ontvangen betreffende alcoholgebruik vlak voor of tijdens de behandeling van patiënten. Dit heeft er toe geleid dat de IGZ geen vertrouwen heeft in verantwoorde zorgverlening. Vanwege de aard en ernst van de melding heeft de IGZ gesprekken gevoerd met de fysiotherapeut in het kader van haar onderzoek. Aangezien hij zich naar de inspectie niet transparant en toetsbaar heeft opgesteld, kan de inspectie niet uitgaan van verantwoorde zorgverlening.
De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Lammertink een zogeheten bevel gegeven om geen werkzaamheden als fysiotherapeut meer te verrichten. Het bevel van IGZ geldt per onmiddellijke ingang en duurt 'totdat de inspectie heeft kunnen vaststellen dat hij in staat is om verantwoorde zorg te verlenen'. (Bron: inspectie voor de volksgezondheid)