Gratis reparatie fietsverlichting

ERMELO - Vrijdag 10 oktober organiseert de gemeente Ermelo van 14.00 tot 18.00 uur een 'reparatiedag' voor fietsverlichting. Zij doet dit samen met de lokale fietsenmakers. Inwoners van Ermelo kunnen dan hun fietsverlichting gratis laten repareren waarbij eenvoudige handelingen (zoals vervangen van snoer en lampjes) gratis zullen zijn.Bij grotere reparaties worden materiaalkosten berekend.

De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. Dit najaar wordt daar aandacht voor gevraagd in de campagne 'Ik wil je zien'. De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt uitgevoerd door de Fietsersbond in samenwerking met o.a. Veilig Verkeer Nederland. Vele afdelingen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond zetten zich in om de fietsverlichting te controleren op scholen, in winkelcentra en bij sportclubs.

Slecht verlicht

De Ermelose reparatiedag is onderdeel van de landelijke fietsverlichtingscampagne, waarbij de politie extra controleert op het voeren van verlichting. Vanwege de herfst en de naderende donkere maanden schenken politie, Veilig Verkeer Nederland en andere organisaties weer volop aandacht aan het voeren van verlichting in het verkeer.

Uit onderzoek blijkt dat ca. 35% van alle fietsers geen goede verlichting voert, wanneer dat wel moet. Bij de jongeren (tussen de 12 en 25 jaar) fietst slechts de helft goed verlicht. Dit zorgt voor veel problemen. Soms schrikken andere weggebruikers er alleen van, soms zien ze onverlichte fietsers letterlijk over het hoofd en dit zorgt voor vele gevaarlijke verkeerssituaties met gewonden of zelfs doden tot gevolg. Fietsverlichting helpt bij het voorkomen hiervan. Als fietsers verlichting voeren bespaart dit jaarlijks naar schatting twintig slachtoffers (doden en ernstig gewonden) en 380 lichtgewonden. Bovendien is berekend, dat elk procent meer fietsers met licht aan naar schatting jaarlijks circa tien verkeersslachtoffers scheelt. De deelnemende fietsenmakers in Ermelo zijn: Vliek Tweewielers, Giant Store Boonen, Boonen Tweewielers en Fiets Centraal.