Familie wil landgoed meer openstellen

LEUVENUM - Landgoed Ullerberg is ontstaan uit kale heidevelden die het Rijk in het midden van de negentiende eeuw verkocht aan de gemeente Ermelo. De verkoopprijs werd laag gehouden om de ontginning te bevorderen. De gemeente verkocht de grond aan de familie Sandberg die er bossen aanlegden.

In 1910 werd deze grond verkocht aan mr. Pieter Peereboom, officier van justitie bij de rechtbank Zwolle. Hij liet in 1911 een monumentaal landhuis op het 250 hectare grote Landgoed Ullerberg bouwen dat werd ontworpen door architect L.A. van Essen en de Rijksbouwmeester C.H. Peeters. De Harderwijkse architect Van Essen tekende ook voor landhuis op landgoed Oud-Groevenbeek en de bouw van het nieuwe kasteel Staverden. Het onder Engelse invloed gebouwde huis valt op door de goede verhoudingen en zorgvuldig materiaalgebruik. In 1913 werd als onderdeel van het landgoed ook een boswachterswoning gebouwd, eveneens door Van Essen ontworpen.

Na een faillissement in 1920 moest Peereboom afstand doen van het landgoed en werd het gekocht door dr. ir. Francois Gerard Waller (1895-1974). Hij was president-directeur van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabrieken NV te Delft en kocht het om er de weekenden door te kunnen brengen. Door Waller zijn er de jaren daarna nog diverse onroerende zaken aan het landgoed toegevoegd. Naast een tweetal huizen in 1923 werd er in datzelfde jaar ook de heidegolfbaan aangelegd. Deze negen holes tellende golfbaan is de enige heidegolfbaan ter wereld. Deze golfbaan is ontworpen door Gerry Martinus del Court van Krimpen, een in die tijd bekende Nederlandse golfer. Del Court van Krimpen ontwierp vele golfbanen en deed dit vaak in samenwerking met de firma Copijn & Zn te Groenekan. Bij de heidegolfbaan werd een schuilhut gebouwd die in 1976 is vervangen door een houten golfhuis met veranda. Op het hoogste punt van het landgoed, 35 m boven NAP, is er nog 'de koepel' te vinden. Het landgoed is enkele generaties later nog steeds in handen van de familie. De ondertussen flink uitgebreide familie heeft het landgoed ondergebracht in een BV. Familieleden bezoeken het landgoed om beurten om te genieten van de rust op de Veluwe. De zandafgraving en later de vuilstort vormden de inkomsten uit het landgoed. Ook de bosbouw is nog altijd een van de functies van het landgoed. In 1978 werd de zandafgraving omgebouwd tot de regionale vuilstortplaats wat tot 2006 dienst heeft gedaan. Hoewel het landgoed niet vrij toegankelijk is, worden gebouwen en de golfbaan wel aan groepen verhuurd. Immers, toen de vuilstort werd gesloten, werd er gezocht naar andere inkomsten uit het landgoed. De familie geeft aan dat met de nieuwe golfbaan voorzichtig wordt gedacht aan ruimere openstelling van het landgoed. ,,We willen wel steeds meer open zijn, we zijn tenslotte een andere generatie. En het landgoed is toch ook wel iets bijzonders, het is tenslotte een rijksmonument," aldus Erlandine Heering-Waller. Maar eerst moet de golfbaan aangelegd worden en daarvoor moeten nog een aantal hobbels genomen worden.