Groep honderdplussers groeit

ERMELO - Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft gisteren een onderzoek afgerond naar eeuwelingen. Nederland telt anno 2014 bijna 2200 honderdjarigen. Een aantal wat de komende jaren alleen maar zal toenemen. In 1900 waren het er nog maar tien en tussen nu en 2025 zal dit aantal waarschijnlijk weer verdubbelen.

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vormen de honderdplussers de snelst groeiende leeftijdsgroep van ons land. De meeste honderdjarigen zijn vrouw, vijf keer zo veel als mannen. De gemiddelde leeftijd van honderdplussers is overigens slechts 102,1 jaar, omdat de sterftekansen na de honderdste verjaardag erg hoog zijn. Hierdoor is de kans om de 115e verjaardag te halen zelfs voor een honderdjarige minimaal. Ongeveer de helft van alle honderdplussers woont nog zelfstandig, al dan niet met ondersteuning. Mannen verblijven iets minder vaak in een verzorgings- of verpleeghuis dan vrouwen. Nog zeven procent van de mannelijke honderdplussers woont samen met een partner, tegen slechts een procent van de vrouwelijke honderdplussers. Dit komt doordat mannen doorgaans een jongere partner hebben en doordat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen.

Femmigje Sytsma 

De oudste inwoner van Ermelo was mevrouw Femmigje Sytsma-Pol. Zij was 105 jaar en 195 dagen toen ze op 14 augustus 2010 overleed. Momenteel wonen er drie honderdjarigen in Ermelo. Vorige week mocht burgemeester André Baars Klaas van Putten nog feliciteren met het bereiken van de honderd jaar. Daarnaast wonen er nog twee honderdjarige vrouwen in de gemeente. Het aantal honderdjarigen in de omliggende gemeenten ligt ongeveer gelijk: Putten 2, Harderwijk 3, Nunspeet 1, Nijkerk 3, Barneveld 5 en Zeewolde heeft geen eeuweling.

Methusalem

Bekend is het verhaal uit de Bijbel over Methusalem. Over hem wordt geschreven dat hij 969 jaar is geworden. Zijn vader Henoch werd 365 jaar en Methusalems zoon Lamech werd 777 jaar oud. Jeanne-Louise Calment uit Frankrijk is de oudste persoon ter wereld die officieel erkend is. Zij overleed in 1997 en werd 122 jaar en 164 dagen. Er zijn nog wat mensen in de wereld waarvan wordt gezegd dat ze veel ouder zijn. In Indonesië zou Turinah Nasih Sehat geboren op 7 juni 1853 nog in leven zijn, maar haar originele geboortebewijs is er niet meer waardoor haar leeftijd niet controleerbaar is. Zo gaat het ook met de 140 jaar oude Halime Olcay uit Turkije. Nederland had Hendrikje van Andel. Deze Drentse werd 115 jaar en 62 dagen en overleed in 2005. Ze was toen de oudste levende persoon op aarde. Maar door haar overlijden werd ze ingehaald door María Esther Heredia de Capovilla uit Equado. Toen zij in 2006 overleed was ze 116 jaar en 347 dagen oud. Van Andel blijft wel de oudste Nederlandse ooit.

In Nederland heeft de provincie Zeeland relatief gezien de meeste honderdjarige inwoners. Per 10.000 inwoners zijn daar 2,4 personen minstens een eeuw oud. De Zeelandse gemeente Sluis heeft maar liefst 17 honderdjarigen. De meeste leeftijdrecords komen overigens uit Japan. Dat land telt ook het hoogste aantal 100 plussers en daarnaast ook nog eens de hoogste levensverwachting ter wereld. Op het Japanse eiland Okinawa wonen de meeste honderdjarigen ter wereld, bijna 900! In Nederland rijden 22 honderdjarigen nog in hun auto rond. Bijzonder als je bedenkt dat het CBR na de vijfenzeventigste verjaardag een medische keuring verlangt.
Overigens zit er aan oud worden ook een andere kant. Hoe ouder je wordt, hoe meer je verliest Ook Hendrikje van Andels levensgeschiedenis illustreert de menselijke tragiek van uitzonderlijke lange overleving: haar man overleed in 1959. Hoewel zij toen zelf al 69 was, bleef zij daarna bijna een halve eeuw weduwe.

Koploper

Nederland is in Europa geen koploper als het gaat om het aandeel honderdplussers in de bevolking. Hier zijn er 114 honderdplussers op een miljoen inwoners. In landen als Italië en Griekenland ligt dit meer dan twee keer zo hoog. Dit hangt onder meer samen met de vergrijzing in die landen. Italië en Griekenland behoren tot de meest vergrijsde landen van Europa. Nederland hoort tot de groep minder vergrijsde landen. Eline Slagboom, hoogleraar Moleculaire epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum is onderzoeksleidster van de Leiden Lang Leven Studie, een onderzoek naar het geheim van lang leven. Dit onderzoek wijst uit dat sterke genen de kans om negentig te worden vergroten, maar minder eten en meer bewegen ook. Deze uitslag concludeerden wetenschappers van het Albert Einstein College of Medicine uit New York ook. De onderzoekers bestudeerden daarvoor 477 mannen en vrouwen die tussen de 95 en 112 jaar oud waren. Ze concludeerden dat deze onderzoeksgroep niet zo gezond leefden, maar toch oud werden. Het onderzoek suggereerde dus dat honderdjarigen beschikken over genen die ervoor zorgen dat ze zo oud worden en die ze beschermen tegen de gevaarlijke effecten van een ongezonde levensstijl.