'Geschiedenis die ons maakt tot wat we nu zijn: een bijzonder zorgdorp'

ERMELO - 150 jaar Zorgdorp, dat is Ermelo. De gemeente wilde aan dit bijzondere feit aandacht schenken en deed dit door middel van een symposium. Ruim 200 mensen hadden zich aangemeld; inwoners, hulpverleners, medici, ambtenaren en bestuurders uit allerlei sectoren waren naar De Heerlickheijd van Ermelo gekomen.

Gastheer burgemeester André Baars: ,,We kijken vanmiddag terug op onze geschiedenis die ons maakt tot wat we nu zijn: een bijzonder zorgdorp. Maar om meteen ook de relatie te leggen naar het huidige zorgtijdperk. Ermelo is geen Veluws dorp maar een dorp op de Veluwe waarbij de menselijke maat voor de Ermeloërs van groot belang is.''

Dagvoorzitter was voormalig Tweede Kamerlid en zangeres Sabine Uitslag. De eerste spreker was Adjiedj Bakas, trendwatcher en auteur. Op heel enthousiaste wijze nam hij de aanwezigen mee naar de zorg in de toekomst. ,,De gezondheidszorg kan leuker en beter worden, veel diagnostiek kan worden overgenomen door technologie. Medicijnen gaan eruit en worden ingenomen door Apps, dus de farmaceutische industrie wordt een IT-bedrijf.'' Toekomst? Nee, het is er al. In Amerika is er een beroemde computer, Watson genaamd die diagnoses kan stellen.

Protocollaire zorg

De tweede spreker was Jan van Bodegom, chirurg en directeur van de eerste gespecialiseerde borstkankerkliniek in Nederland. Hij vertelde hoe hij kwam tot het besluit om een eigen kliniek te beginnen. Hij maakte op aantoonbare wijze de toehoorders duidelijk dat goede, patiëntgerichte zorg niet duurder is dan de reguliere zorg. Integendeel, een groot deel van de overhead van ziekenhuizen is erg duur en kan verdwijnen. 'Protocollaire zorg', noemde Van Bodegom dat. ,,In mijn kliniek sturen we op kwaliteit en niet op efficiëntie waar tegenwoordig de zorg op wordt gestuurd. We nemen niet de snelste dokter aan, maar de beste. En dat is de arts die de patiënten in de ogen wil en kan kijken.''

Paneldiscussie en workshops

Vervolgens kwam er een paneldiscussie met de zaal. Aan tafel wethouder Laurens Klappe, Jan van Bodegom en Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging. Door het panel werd gereageerd op de voorgaande verhalen maar ook op reacties vanuit de zaal. Er werden aansluitend een zestal workshops gestart die werden geleid door Marieke Hart, een van de oprichters van thuisafgehaald.nl, Wethouder Esther Heutink, senior onderzoeker bij Erasmus Universiteit Roel van Raak en Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie VWS.

Naast veel informatie over de zorg toen, nu en toekomst was het vooral ook een middag netwerken. Oude banden werden aangehaald en er werden nieuwe contacten gelegd.