Groot onderhoud maakt woningen energiezuinig

ERMELO – UWOON is bezig met groot onderhoud van de huizen aan de Paul Krugerweg, Herzogstraat, Smutslaan, Sportlaan en Lion Cachetstraat. De bedoeling is dat de huizen er van opknappen, dat ze er beter uit gaan zien, maar vooral dat ze energiezuiniger worden. Toch is niet iedereen er even blij mee.

Het onderhoudsproject bestaat uit drie fasen. De eerste fase bestond uit het vervangen van badkamers, toiletten en keukens. De tweede en derde fase staan volop in het teken van het energiezuiniger maken van de woningen. Het merendeel van deze woningen heeft energielabel F en G en gaan naar energielabel A. ,,Behoorlijk ingrijpend voor de bewoners!" zegt Iris Uittien, vestigingsmanager van UWOON. ,,We worden in een hoek gedouwd,'' zegt een bewoonsters. Ze wil niet met haar naam in de krant. Het gaat haar om het afgeven van een signaal. Want de signalen die zij heeft afgegeven, worden door Uwoon en de huurdersbelangenvereniging De Groene Draad volgens haar niet opgepakt. En ze praat niet alleen voor zichzelf, er zijn er volgens haar heel veel die er zo over denken.

Informatieavond

,,Begin dit jaar kregen we te horen dat Uwoon onze woningen wilden opknappen, maar eerst alleen de badkamer. Daarna kwam er bericht over dubbelglas en gevelisolatie . Vervolgens hoorden we niets meer. Geen informatie, geen informatieavond. We hoefden zelfs nergens voor te tekenen.'' Bij een aantal huurders leefde het idee dat Uwoon zou gaan renoveren. Daarvoor zouden de bewoners dan een vergoeding kunnen claimen. ,,Renovatie is niet aan de orde," zegt Uittien. ,,Het is planmatig onderhoud. Het voornaamste verschil is dat mensen bij renovatie hun huis moeten verlaten. Dat heeft enorm veel impact. Nogmaals, dat is hier niet aan de orde." De bewoonster zegt dat op de website van het ministerie deze werkzaamheden vallen onder renovatie. ,,Hierdoor worden wij huurders nu wel op kosten gejaagd. Er zijn bewoners die moeten hun aanbouw afbreken, de zonneschermen moeten er af en alle andere zaken die op of aan de woning zijn aangebracht moeten we er afhalen. Maar als we die er later weer op willen bevestigen, moeten we dit wel zelf betalen.''

Ingrijpend

UWOON heeft de afgelopen maanden intensief contact gehad. ,,Er komt veel bij kijken om zo'n groot onderhoud te kunnen plegen. We hebben individueel met bewoners gesprekken gehad en gekeken wat er voor mensen nodig was en wat kon," zo zegt Uittien. Dat de bewoonster vooral aan loopt tegen de manier van communiceren, betreurt de manager. ,,Het blijft ingrijpend. Wat we ook doen. Mensen moeten nu door de zure appel heen bijten, maar krijgen er heel veel voor terug." Dat ziet de bewoonster anders: ,,Ze hadden gewoon een informatieavond moeten houden, dan had iedereen vragen kunnen stellen en waren we beter op de hoogte geweest," zegt de huurder. ,,We weten nu ook niet wat er nog staat te gebeuren, het is een wirwar van dingen waar mensen mee zitten. En ik blijf erbij dat UWOON nu mensen op kosten jaagt. Vooral mensen met een minimumuitkering moeten zelf de verf en behang kopen en dat is dan ineens een behoorlijk bedrag. We kregen een brief van Uwoon dat de vrijwilligerscentrale van Pinel ons zou kunnen helpen met afhalen van de zonneschermen enzo. Maar Pinel wist van niets. Of we moesten maar familie vragen en ze gaven het adres van een bedrijf. Nou, ik heb contact gehad met dit bedrijf maar dat kost voor het demonteren van de zonneschermen € 66,00 en dan weten ze nog niet eens hoeveel later het er weer opzetten kost. Wie kan dat nu betalen? En als je het dan niet zelf kan of niemand hebt die dit voor je kan doen, sta je er wel alleen voor. Het dak gaat er ook af. Mensen moeten dan de kamers die ze hebben gemaakt, afbreken. Ze komen daardoor toch in de financiële problemen?'' De bewoonster van de Paul Krügerweg is enorm teleurgesteld. Uiteraard is ze wel blij dat er eindelijk eens een keer wat gebeurt aan de woningen. ,,Het zijn immers koude, kille en vochtige woningen. En dat dan de energiekosten lager worden, is toch wel mooi meegenomen. Het gaat er ook niet om wát ze doen, maar hóe ze het doen. Daar worden mensen onrustig van. En voor de rest is en blijft het een hopeloze geschiedenis.''

Provinciale subsidie

Volgens Uittien leiden de werkzaamheden tot een forse stap voorwaarts. ,,En dat gaat de huurder zeker merken in lagere energiekosten." Er komt nu HR++ glas. Daarnaast krijgen de woningen een innovatief ventilatiesysteem dat aangebracht wordt onder het raam in woonkamer. In fase 3, dat op de planning staat voor begin 2015, bestaan de werkzaamheden uit het vervangen van het asbestdakbeschot, het plaatsen van een dik isolatiepakket, nieuwe dakpannen en het aanbrengen van steenstrips en isolatie met stucwerk op de buitenmuren. UWOON doet dit met subsidie van de provincie. ,,Maar daar redden we het niet mee," zegt de vestigingsmanager. ,,UWOON investeert zelf ook een aanzienlijk bedrag in de woningen. Deze werkzaamheden kunnen we realiseren zonder dat er sprake is van een huurverhoging."