Collectanten op pad voor Amnesty International

ERMELO – De zussen Marlies en Annemieke Geurink gaan komende week in Ermelo collecteren voor Amnesty International. Net als alle andere collectanten overigens. Wethouder Laurens Klappe stopte tijdens de kick-off van deze collecteweek vanmorgen zijn gift in de collectebus. Marlies Geurink studeert journalistiek en vindt de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting dan ook enorm belangrijk.

,,De aanslag op Charlie Hebdo heeft ons ook extra wakker geschud,” zegt de student. ,,Reden temeer om Amnesty International onder de aandacht te brengen! Dat vrijheid van meningsuiting niet vanzelfsprekend is, blijkt. Hier willen we ons voor inzetten.” Al twaalf jaar wordt er landelijk gecollecteerd voor Amnesty International, de onafhankelijke organisatie die wereldwijd opkomt voor de rechten van de mens. In Ermelo doen ruim zestig collectanten hieraan mee.

'Goed doel'

Marlies en Annemieke Geurink gaan collecteren in de Retiefstraat. ,,Dat is leuk want daar ben ik onlangs komen wonen,” zegt Annemieke. Deze HBO verpleegkundige is sociaal bewogen. ,,Amnesty is een goed doel waar ik me graag voor wil inzetten. Zo leer ik ook de mensen in mijn straat kennen.” Algemeen coördinator Marion Prins is blij met de jongeren. ,,We kunnen nog wel wat nieuwe collectanten gebruiken,” zegt ze enthousiast. Gelukkig kan het team ook bouwen op collectanten die al jaren meelopen. Zo werd vanmorgen Tonnie Cornelissen in het zonnetje gezet. ,,Er is niet echt geregistreerd wanneer ik begonnen ben, maar ik doe het al ruim acht jaar met veel plezier.”
Vorig jaar is er landelijk € 1.620.000 opgehaald tijdens de collecteweek. Ermelo heeft hieraan € 3.868,50 bijgedragen.