Dr. Haijo de Jonge in Schepper&Co

ERMELO - Dr. Haijo de Jonge, lid van de Zendingskerk in Ermelo, was deze week te horen in het radioprogramma Schepper&Co. Hij betoogde daarin dat het Liedboek het origineel joodse karakter van de psalmen miskent.

 Sinds mei 2013 hebben de protestantse kerken een nieuw Liedboek. Daarin staan 1016 liederen. De eerste 150 liederen zijn de psalmen, maar deze worden niet, zoals in het vorige Liedboek voor de Kerken, apart genummerd. Een miskenning dat de psalmen joodse liederen en gebeden zijn, vindt De Jonge. Dit wordt volgens hem nog versterkt doordat onderaan de psalmen vermeld staat dat de tekst van Nederlandse dichters als Jan Wit, Willem Barnard en Ad den Besten is. Zij hebben weliswaar de psalmen opnieuw vertaald en berijmd, maar de tekst van de psalmen is van David, Salomo, Asaf en anderen. Volgens De Jong zou hier moeten staan dat het gaat om een bewerking.
De Jonge noemde deze keuze een stap terug in het joods-christelijk gesprek dat na de Tweede Wereldoorlog op gang is gekomen.

Klaas Holwerda, secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied reageerde op deze kritiek. Hij stelde dat de doornummering praktisch is ingegeven. Het is verwarrend met name voor mensen, die minder kerkelijk zijn, dat er eerst 150 psalmen komen en dat dan de nummering bij de liederen opnieuw begint.Volgens Holwerda wordt het eigen karakter van de psalmen niet ontkend of geannexeerd. In het Liedboek staat onder de nummering ook het woord psalm vermeld. Het feit dat onder de psalm staat dat de tekst van de Nederlandse dichters als Ad den Besten of Willem Barnard is, ziet Holwerda niet als probleem.

Bron: NCRV

Schepper & Co is op maandag, dinsdag en woensdag tussen 18 en 19 uur te horen op Radio 5