'Mannen hebben zich ingezet voor goede zaak'

Nederveen hoopt dat plannen worden teruggedraaid

ERMELO – ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob is verontwaardigd over het voornemen van minister Jeanine Hennis Plasschaert om het 45e Pantserinfanteriebataljon in Ermelo op te heffen. De partij is voorstander van een veelzijdige krijgsmacht. ,,Bovendien," benadrukt Slob ,,zullen bij het sluiten van de kazernes veel banen verloren gaan.

In deze tijd van oplopende werkloosheid is dat geen verstandige keuze. Er zou juist geïnvesteerd moeten worden in defensie."
De Ermelose partijgenoot wethouder Tom Nederveen deelt deze mening. Ik sta voor de volle honderd procent achter de woorden van Arie." De ChristenUnie zal al het mogelijke doen om de minister op andere gedachten te brengen. Ook het voornemen van het kabinet om de kazernes in Assen en Rotterdam te sluiten moet wat het de ChristenUnie betreft van tafel. Slob: ,,Het is triest om te zien dat dit kabinet blijft bezuinigen op defensie. De vorige kaalslag is nog niet verwerkt terwijl de volgende al wordt aangekondigd. Dat mag niet gebeuren. Tijdens de algemene beschouwingen komt de ChristenUnie met een tegenbegroting waarin 100 miljoen wordt uitgetrokken om de voorgenomen sluiting van kazernes ongedaan te maken." 
Ook als het 45e pantserinfanteriebataljon niet wordt opgeheven, zal het Ermelo verlaten. De manschappen zouden overgeplaatst worden naar Havelte. Voor Nederveen is de klap die minister Hennis Plasschaert tijdens de Miljoenennota bekend maakte echter onverteerbaar. ,,Ja, we wisten dat de 45e uit Ermelo zou vertrekken. Maar we weten ook met welk doel in 2006 dit bataljon heropgericht werd. Er is tijdens de missie naar Afghanistan veel ellende geweest, waarbij slachtoffers gevallen zijn. Zo ga je dus niet om met mensen die zich ingezet hebben voor de goede zaak." Het is de bedoeling dat de 2e Kamerfractie van CU een werkbezoek aflegt naar Ermelo. ,,We zullen Arie Slob graag hier ontvangen," aldus de wethouder.
Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat het kabinet maar liefst 350 miljoen extra wil bezuinigen op het ministerie van Defensie. Als gevolg daarvan moeten verschillende kazernes in Nederland gesloten worden, waaronder de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. Twee jaar geleden was hier al sprake van, maar onder grote maatschappelijke én politieke druk werd toen besloten dat de kazerne open mocht blijven. Volgens Slob toont de overheid zich met de huidige plannen een onbetrouwbare werkgever. Mensen kunnen op internet protest aantekenen tegen dit voornemen. Slob hoopt dat het kabinet het protest ter harte zal nemen. bron ChristenUnie